Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Защелкивающий (храповой механизм) – заскочни́й.
Зубчатый – зубча́стий;
• з. колесо для цепи
– ланцюго́вий трибо́к (-бка);
• з. колесо (приводное
) – триб (-ба);
• з. к. лобовое
– т. чолови́й;
• з. коническая передача
– коні́чно-трибова́ переда́ча;
• з. остановка
заскочни́й зупи́нник (-ка);
• з. передача
– трибова́ переда́ча;
• з. поверхность
– позубцьо́вана пове́рхня;
• з. рейка
– трибови́й брусо́к (-ска́);
• з. злектрическая дорога
– зубча́ста електрозалізни́ця.
Механизм – механі́зм (-ма);
• м. движущий
– м. руші́йний, рухови́й;
• м. двойного действия
– м. подвійночи́нний;
• м. для под’ема
– м. підійма́льний;
• м. загрузочный
– м. завантажни́й;
• м. задерживающий
– м. затримни́й;
• м. запирающий (масленника
) – м. запірни́й;
• м. защелкивающий (храповой
) – м. заскочни́й;
• м. интерференционный
– м. інтерференці́йний;
• м. капсельный
– м. ка́псельний;
• м. коловратный
– м. коловоро́тний;
• м. кулиссный
– м. кулі́сний;
• м. лентопротяжный
– м. стьожкопосувни́й;
• м. ленточный
– м. стьожкови́й;
• м. мотальный
– мотови́ло;
• м. непрерывно-действующий
– м. безпере́р(и)вно-чи́нний;
• м. параллельно-кривошипный
– м. рівнобі́жно-корбо́вий;
• м. передаточный
– м. переда́тний;
• м. питательный,
мук. – м. подава́льний;
• м. под’емный
– м. підійма́льний;
• м. простого действия
– м. звича́йного чи́ну;
• м. прямолинейно-направляющий
– м. прямоліні́йно-напрямни́й;
• м. пусковой
– м. пускови́й;
• м. разобщающий
– м. розлучни́й;
• м. распределительный
– м. розподі́льчий;
• м. разцепляющий
– м. розчіпни́й;
• м. рулевой
– м. стернови́й, прави́льний;
• м. рычажный
– м. ва́жільний;
• м. сотрясающий
– м. потрусни́й;
• м. стрелочный
– м. вилични́й;
• м. стряхивающий
– м. потрусни́й;
• м. сцепляющий
– м. зчіпни́й;
• м. счетный
– м. лічи́льний;
• м. тормозный
– м. гальмівни́й;
• м. установительный
– м. установни́й;
• м. храповичный
– м. заскочни́й;
• м. часовой
– м. годиннико́вий;
• м. червячный
– м. шнеко́вий;
• м. черпательный
– м. черпа́льний;
• м. эксцентриковый
– м. ексцентрико́вий.
Муфта (соединительная) – злучни́к (-ка́);
• м. (раструб
) – горлови́на;
• м. бочкообразная
– з. бочкува́тий;
• м. винтовая
– з. ґвинтови́й;
• м. глухая
– з. сліпи́й;
• м. двуконусная
– з. двоконусо́вий;
• м. дисковая
– з. кружа́льний;
• м. изолирующая
– з. ізоляці́йний;
• м. кожаная
– з. шкіряни́й;
• м. кабельная конечная
– чо́хла кабле́ва;
• м. ленточная, ременная
– з. паскови́й;
• м. переходная
– з. перехідни́й;
• м. предохранительная
– з. запобі́жний;
• м. прямая
– з. прями́й;
• м. разобщительная
– з. розлучни́й;
• м. свертная
– з. закрутни́й;
• м. седельная
– з. сіде́льний;
• м. соединительная
– злучни́к (-ка́);
• м. стержневая
– з. стрижне́вий;
• м. сцепления
– з. зчіпни́й;
• м. тарелочная
– з. тарілкува́тий;
• м. трения
– з. тертьови́й;
• м. флянцевая
– з. крисови́й;
• м. фрикционная
– з. тертьови́й;
• м. храповая
– з. заскочни́й;
• м. шарнирная
– з. суста́вний;
• м. шипообразная
– з. шпинькува́тий;
• м. эластичная
– з. еласти́чний.
Храповичныйзаскочни́й.

Запропонуйте свій переклад