Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «зачіп»
Шукати «зачіп» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

зацепле́ние зачі́плювання; заче́плення; за́чіп,-па, за́чіпка,-ки
з. беззазо́рное заче́плення безпроміжко́ве
з. винтово́е заче́плення ґвинтове́
з. зу́бчатое заче́плення зу́бчасте
з. колёс заче́плення [за́чіп] колі́с
з. многопа́рное заче́плення багатопа́рне
з. ре́ечное заче́плення ре́йкове
з. силово́е заче́плення силове́
з. стано́чное заче́плення верста́тне
з. то́чечное заче́плення точкове́
з. хра́пово́е заче́плення заско́чне
з. це́вочное заче́плення цівко́ве
з. цепно́е заче́плення ланцюго́ве
з. циклоида́льное заче́плення цикло́їдне
з. червя́чное заче́плення шне́кове

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Захват — захо́плення, (в орудии) — за́чіп, -чепа; З. круговой — колови́й за́чіп; З. направляющий — напрямни́й за́чіп; З. оружия — захо́плення збро́ї; З. походный — похі́дний за́чіп; З. цели в вилку — захо́плення ці́ли в міжни́к.
*Круговой — кругови́й, колови́й; К. визирование — кругове́ зо́рення; К. желобок — колови́й жолобо́к; К. закатка — колови́й о́бтиск; К. защита — кругова́ засло́на; К. захват — колови́й за́чіп; К. обзор — кругови́й о́гляд; К. отбив — колове́ відбива́ння; К. отвод — колове́ відве́дення; К. охранение — колова́ охоро́на; К. паз — колова́ ґа́ра; К. размах — колови́й ро́змах; К. толчок — колови́й по́штовх;.
*Направляющий — напрямни́й; Н. выступ — напрямни́й ви́ступ; Н. диск — напрямне́ кружа́ло; Н. захват — напрямни́й за́чіп; Н. муфточка — напрямна́ му́фточка; Н. обойма — напрямна́ обі́ймиця; Н. планка — напрямна́ пла́нка; Н. пластинка — напрямна́ платі́вка; Н. полозья люльки — напрямні́ полози́ коли́ски; Н. ребра — напрямні́ ре́бра; Н. скоба — напрямна́ кля́мра; Н. стержень — напрямни́й прут; „Н., стой“ — „Напрямни́й, сті́й“; Н. стойка — напрямний стоя́к; Н. часть — напрямна́ части́на; Н. шпонка — напрямна́ плі́шка; Н. щека — напрямна́ щока́.
Походный — похі́дний; П. движение — похі́дний рух; П-но-боевая жизнь — похі́дно-бойове́ життя́; П. захват — похі́дний за́чіп; П. колонна — похі́дна коло́на; П, кухня — похі́дна ку́хня; П. ось — похі́дна вісь; П. охранение — похі́дна охоро́на; П. палатка — похі́дний наме́т; П. форма — похі́дна фо́рма; П. шаг — похі́дний крок.