Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 15 статей
Запропонувати свій переклад для «збурений»
Шукати «збурений» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Взбудора́жить – розбу́рхати, схвилюва́ти, збу́рити, збудора́жити, (многих) побудора́жити (Куліш).
Взбудора́женный – розбу́рханий, схвильо́ваний, збу́рений, збудора́жений, розбудора́жений.
Взволно́ванный – схвильо́ваний, розхвильо́ваний, звору́шений, зру́шений, збу́рений; (о массе людей, воде, лесе) збу́рений, кипу́чий, розхвильо́ваний, пору́шений.
Возбуждё́нный
1) (
прич.):
а) збу́джений;
б) звору́шений, роздрато́ваний, збу́джений, розбу́рханий, збу́рений, обу́рений, зру́шений, пі́днятий, палки́й, роздро́чений, розпа́лений, роз’я́трений;
2)
прил. см. Взволно́ванный.
Возмущё́нный – 1) и 2) скаламу́чений, сколо́чений, зби́тий, збаламу́чений. (См. Возмуща́ть 1 и 2);
3) (
негодующий) обу́рений;
4) збунто́ваний, збу́рений, збаламу́чений, сколо́чений, повста́лий, пі́дня́тий, зворохо́блений.
Волнова́ть, -ся
1) (
о воде) хвилюва́ти, -ся, гра́ти, бу́рити, -ся, збу́рювати, -ся, збива́ти хви́лю, (сильно) нуртува́ти, -ся, вихри́ти, -ся, шпува́ти, бурха́ти.
Волну́ющийся – хвиля́стий, збу́рений, схвильо́ваний; (о траве) хвилюва́ти, -ся; (о крови) бунтува́ти, -ся, бу́ритися;
2) (
о жив. существ.) хвилюва́ти, -ся, бенте́жити, -ся, звору́шувати, -ся, непоко́їти, -ся.
Волну́емый – хвильо́ваний, звору́шуваний;
3) (
о массах жив. сущ.) – бу́ритися, хвилюва́тися, підбу́рювати, -ся.
Потряса́ть, потрясти́
1) трясти́, с[по]тряса́ти, потрясти́, стрясти́ що, чим, стру́шувати, струси́ти що, чим, (
колебать) хита́ти, за[по]хита́ти що, чим, (однократ.) струсну́ти, хитну́ти, (сильно) струсону́ти що, чим. [Бу́ря трясла́ ха́тою (ха́ту). Струмо́к стру́шував ці́лим млино́м (Дн. Ч.). Зда́влене рида́ння потряса́є все її́ ті́ло (Л. Укр.). Пра́вили же́ртву бо́гу, що зе́млю хита́є (Пот.). Світова́ війна́ захита́ла всю Евро́пу. Грі́зний Зеве́с-самоде́ржець струсну́в не́бом і земле́ю. Нечи́стий дух стряс його́ (Св. П.). Грім струсну́в всіма́ ві́кнами в ха́ті].
-са́ть государственные устои – хита́ти держа́вні підва́лини;
2) (
душевно) звору́шувати, звору́шити, збу́рювати, збу́рити, вража́ти, врази́ти кого́ чим.
Потрясё́нный
1) по[с]тря́сений, захи́таний;
2) вра́жений, зво́рушений, збу́рений.

Сильно -сё́нный таким зрелищем – тя́жко вра́жений таки́м видо́вищем.
Общественный строй -сё́н – суспі́льний (грома́дський) лад захи́тано.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

АПЛОДИ́РОВАТЬ ще пле́скати (в доло́ні);
аплоди́ровать кому опле́скувати кого;
аплоди́рующий що аплоду́є тощо, охо́чий пле́скати, ще́дрий на о́плески, (театр) збу́рений о́плесками.
БУНТОВА́ТЬСЯ фраз. колоти́тися;
ВЗБУНТОВА́ТЬСЯ ще зчини́ти, бунт, зня́ти бунт;
взбунтова́вшийся розбунтований /збунтований/, образ. збурений, ОКРЕМА УВАГА
ВЗВОЛНОВА́ТЬ ще розбенте́жити і похідн., образ. опали́ти се́рце, (до глибини душі) діста́ти, переверну́ти все всере́дині, (море) збуру́нити;
взволнова́вший ОКРЕМА УВАГА;
взволнова́вшийся схвильо́ваний /розхвильований/, розбу́рханий, збу́рений, збенте́жений /розбентежений/, звору́шений, (про море) збуру́нений, ОКРЕМА УВАГА;
ВЗВОЛНО́ВАННЫЙ ще розбенте́жений;
РАЗВОЛНОВА́ТЬ переверну́ти ду́шу кому;
ВОЛНОВА́ТЬ, ВОЛНОВА́ТЬСЯ) (про море) буру́нити, буру́нитися;
ВОЛНОВА́ТЬСЯ образ. уболіва́ти се́рцем, умліва́ти се́рцем, мі́сця собі́ не знахо́дити;
волну́юще розхвильо́вано /схвильовано/ і похідн., стил. перероб. аж за се́рце бере́;
волну́ющий що хвилю́є тощо, зда́тний схвилюва́ти, прикм. бенте́жливий, бенте́жний, серцезвору́шний, животрепе́тний, захо́пливий, гостроціка́вий, підсил. збу́рливий, бунтівли́вий, (про тему) пеку́чий, (стиль) ліри́чний, емоці́йний, підсил. вогне́нний, оказ. розвору́шливий, запозич. хвилю́ючий, хвилюва́льний, розбу́рхувальний;
волнующие собы́тия гостроціка́ві поді́ї; пор. возбуждающий;
волнующийся занепоко́єний, збенте́жений, розвору́шений, збу́джений, розтриво́жений, розхвильо́ваний, знерво́ваний, (океан) розбу́рханий, збу́рений, кипу́чий, оказ. хвильови́тий, (про море) буру́нистий;
РАЗВОЛНОВА́ТЬСЯ, разволнова́вшийся розхвильо́ваний, (океан) розбу́рханий, розбуру́нений /збуру́нений/, (хто) ра́птом таки́й розбу́рханий, з переве́рнутою душе́ю, з розбу́рханою душе́ю.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Возмущенныйзбу́рений.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

возмущённый збу́рений; обу́рений

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

збу́рений, -на, -не

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Взволно́ванный = зру́шений, збу́рений.
Возмущённый = скаламу́чений, каламу́тний, стурбо́ваний, обу́рений (С. Л.), збу́рений, збаламу́чений і т. д. д. Возмути́ть.

Запропонуйте свій переклад