Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Дерза́ниезва́га, о[на]смі́лювання, о[на]смілі́ння.
Му́жество
1) (
состояние мужчины, муж. пола, противоположн. женству) чолові́чість, му́жність (-ости);
2) (
муж. возраст) му́жність, му́жній вік (-ку), (возмужалость) змужні́лість (-ости).
Бородапризнак -ства – борода́ – озна́ка му́жности (змужні́лости);
3) (
доблесть) му́жність, (отвага) відва́га, зва́га, (смелость) смі́ливість, смі́лість (-ости). [Вла́да не ма́є си́ли й му́жности призна́тися в свої́х гріха́х (Н. Рада). Блага́в її́ ви́терпіти і з му́жністю перенести́ го́ре (Н.-Лев.). Спини́лася, сподіва́ючись од йо́го яко́го сло́ва, що додало́-б їй відва́ги (Грінч.). Не тра́тьте зва́ги, ді́ти, бу́дьте тве́рді (Л. Укр.)].
Вооружиться всем своим -ством – зібра́ти всю свою́ му́жність (відва́гу).
Отва́га – відва́га, зва́га; (стойкость) завзя́ття, завзя́тість (-тости). [Хай відва́жний боязки́м додає́ відва́ги. Зва́га молодо́го орла́ (Коц.). Молоде́ завзя́ття].
Набраться -ги – набра́тися ду́ху, обісмі́литися.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Дерзаниезва́га, -ги, насмі́лювання, -ння.
Отвага
1) відва́га, зва́га, -ги;
2) (
о стойкости) завзя́тість, -тости.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Зва́гаотвага, смелость.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Зва́га, -ги, ж. Отвага, смѣлость.

Запропонуйте свій переклад