Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 15 статей
Запропонувати свій переклад для «злам»
Шукати «злам» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Искри́стый – і́[и́]скрявий, і[и]скра́вий, і[и]скря́стий, і[и]скри́стий, огни́стий. [По блиску́чій искря́вій Ро́сі від них ляга́є тінь (Н.-Лев.). Смія́лося мо́ре сві́жим искри́стим смі́хом (Л. Укр.). Ті́льки зори́сті искра́ві о́чі блища́ть (М. Вовч.)].
-стый кремень – іскряни́й кре́мінь.
-стый излом камня – іскря́стий злам на ка́мені.
Перело́м, -мка
1) (
действ.) перелі́м (-ло́му), см. Перела́мывание, Переломле́ние. [У тво́рчості Ле́сі Украї́нки одбува́ється вира́зний перелі́м (Єфр.)];
2)
-ло́м (излом, место -ма) – злам, злім, полі́м, перелі́м. [Перелі́м кі́стки];
3)
-лом (в болезни) – перелі́м, переси́лення (в хворо́бі).
-ло́м поста – середопі́стя.
На -ме двух столетий – на перело́мі (в зла́мі) двох сторі́ччів (столі́ттів).
На -ло́м – на перекі́р.
Поло́м, поло́мка – (действие) лама́ння, (оконч.) зла́мання, пола́мання, злам, полі́м (-о́му).
При переезде с квартиры на квартиру без -ки не обходится – як перево́зишся на и́нше поме́шкання, без поло́му не бува́є.
Заплати мне за -ло́м вещей – заплати́ мені́ за пола́мане (за злам).

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Рубеж – межа, рубіж, границя, грань, край, кордон, кінець, злам:
за рубежом – за кордоном;
на рубеже двух эпох – на зламі (на грані, на межі) двох епох;
новые рубежи – нові обрії;
огневой рубеж – вогневий рубіж. Обговорення статті
Запрограммированный – запрограмований:
запрограмированный на самоуничтожение – запрограмований на самознищення.
[Знак питання і «Я люблю тебе» як запрограмований підпис. Бувають у коханні люди автовідповідачі. А бувають люди ні в зуб ногою. Ну і до чого це тут? Здається, я просто ставлю не на тих конисьок (І.Карпа). …врода кожної жінки має (як кожна статура — ідеальний розмір, щодо якого кілограмом більше чи менше — все на гірше), свій від роду запрограмований ідеальний вік — той, у якому розкривається найповніше і який може промчати водномить, як у пустельних квітів-ефемерид, а може в щасливій незмінності тривати роками, залежно від догляду й поливання (так оптимістично міркує собі Дарка, чиї видатки на поливання, тобто на креми й лосьйони, віднедавна почали перевищувати видатки на одяг)… (О.Забужко). Банкомати, пояснив я, на відміну від дєвушек, запрограмовані кількома мовами, зокрема й англійською. Уже на вулиці іноземець подякував і додав — чи то докірливо, чи вибачливо: «Тут у вас, в Україні, просто неможливо жити без української!» Я співчутливо усміхнувся. І не став йому пояснювати, що й з українською тут часто буває теж неможливо жити (М.Рябчук). Отже, існує дві можливості декодування історій, наявних у дійсності, відповідно до того, чи вдалося подолати злам, запрограмований зміною поколінь, чи ні (В.Швед, перекл. Козелека Райнгарта)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

РУБЕ́Ж (рубікон) ще злам, порі́г;
исхо́дный рубеж вихідни́й рубі́ж;
за рубежо́м за кордо́ном;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Перелом
1) перелі́м, -ло́му;
2) (
место перелома) злам, -му;
3) (
о болезни) переси́лення, -ння.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Перелом – перелі́м (-ло́му);
• п. (место перелома, излом
) – зла́м (-му).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

изло́м лама́ння, ло́млення, зла́мування, зло́млювання; злама́ння, зло́млення; зла́м,-ла́му, зло́м,-ло́му
и. волокни́стый злам волокни́стий
и. гла́дкий злам рі́вний [гладки́й]
и. жилкова́тый злам жилкува́тий
и. зерни́стый злам зерни́стий [зерни́нний]
и. иглообра́зный злам голча́стий
и. крупнозерни́стый злам грубозерни́стий [грубозерни́нний]
и. крупнокристалли́ческий злам грубокристалі́чний
и. мелкозерни́стый злам дрібнозерни́стий [дрібнозерни́нний]
и. пласти́ческий злам пласти́чний
и. ракови́стый злам сказува́тий
и. слои́стый злам шарува́тий
и. стеклови́дный злам скли́стий
и. уста́лостный злам уто́мний
и. хру́пкий злам кри́хкий
ло́мка лама́ння, лома́ння; злама́ння, злома́ння; злам,-му, злом,-му
перело́м перело́м,-му, злам,-му (1. що-небудь зломлене; 2. зміна у ході якогось процесу)
поло́мка лома́ння, зло́мування, лама́ння, зла́мування; злома́ння, поло́мання, злама́ння, полама́ння; злом,-му, злам,-му
слом лама́ння, лома́ння; зла́мування, зло́мування; злама́ння, злома́ння; злам,-му, злом,-му (місце)

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

злам, -му; зла́ми, -мів

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Перелом — перелі́м, -ло́му; злам, -му.

Запропонуйте свій переклад