Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 20 статей
Запропонувати свій переклад для «злука»
Шукати «злука» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Едине́ние – єдна́ння, поєдна́ння, з’єдна́ння, о́дність, є́дність (р. -ности), злу́ка. [Товари́ське єдна́ння. Поєдна́ння інтеліге́нції з наро́дом (Грінч.)].
В -нии сила – в єдна́нні (в о́дності) си́ла.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВОССОЕДИНЕ́НИЕ ще злука.
СОЕДИНЕ́НИЕ ще злу́ка, (покарань) об’є́днання.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Сочетание – сполу́чення, з’єдна́ння, -ння, злу́ка, -ки, злу́чення, -ння.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Последовательный – послідо́вний;
• п. соединение,
электр. – низкова́ злу́ка;
• п. отстойник
– усті́йник (-ка) одноря́дний;
• п.-параллельный,
электр. – низко́во-рівнобі́жний.
Согласный – згі́дний;
• с. соединение (концов обмотки),
электр. – однона́прямна злу́ка.
Соединение, хим. – сполу́ка;
• с.,
мех.злу́ка;
• с. ароматическое
– с. аромати́чна;
• с. болтовое
– з. прого́нична;
• с. в ус, со вставным шипом
– з. вусова́;
• с. вилкообразное
– з. розвилко́ва;
• с. винтовое
– з. ґвинтова́;
• с. временное
– з. тимчасо́ва;
• с. встречное (концов обмотки
) – з. зустрічна́;
• с. гаечное (труб
) – з. мутрова́;
• с. газообразное,
хим. – сполу́ка газува́та;
• с. глухое (параплицы
) – з. сліпа́;
• с. (дерева), вязка
– в’яза́ння;
• с. железистое
– с. залізи́ста;
• с. заклепочное
– з. нютова́;
• с. заклепочное в нахлестку
– з. н. в на́відку, з. на́відкою;
• с. каскадное
– з. каска́дна;
• с. клиновое
– з. клинова́;
• с. параллельное
– з. рівнобі́жна;
• с. перекрестное
– з. перехре́сна;
• с. поперечное
– з. попере́чна;
• с. последовательное (элементов),
электр. – з. низкова́;
• с. разборчатое
– з. розбірна́;
• с. раструбное
– з. горлови́нна;
• с. сковороднем
– з. ка́йкою, німе́цьким замко́м;
• с. согласное
– з. однона́прямна;
• с. уравнительное
– з. вирівня́льна;
• с. неверное, ошибочное (фаз
) – з. помилко́ва;
• с. фланцевое
– з. крисова́;
• с. шаровое
– з. куля́ста;
• с. шарнирное
– з. суста́вна;
• с. штепсельное
– з. притичко́ва;
• с. эквипотенциальное
– з. рівнопотенція́льна, еквіпотенція́льна.
Сообщение – сполу́чення;
• с. (соединение
) – злу́ка;
• с. (связь
) – звязо́к (-зку́);
• с. (извещение
) – повідо́млення;
• с. автобусное
– с. автобу́сне;
• с. автомобильное
– с. автомобі́льне;
• с. дальнее,
ж.-д. – з. дале́кий;
• с. железнодорожное
– з. залізни́чний;
• с. пригородное
– с. приміське́;
• с. пароходное
– с. паропла́вне, паропла́вство;
• с. прямое,
ж.-д. – с. пряме́;
• с. телеграфное
– з. телегра́фний;
• с. телефонное
– з. телефо́нний.
Сопряжение – супряга́ння, супря́ження;
• с., соединение
злу́ка.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Злу́касоединение.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

злу́ка, -ки, -ці

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Злу́ка, -ки, ж. Соединеніе.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Войсковой — військо́вий; В. начальник — військо́ви́й нача́льник; В. позиция — військо́ва́ пози́ція; В. район — військо́вий райо́н; В. соединение — військо́ва́ злу́ка; В. хозяйство — військо́ве́ господа́рство.
Временный — тимчасо́вий; В. пост — тимчасо́ва сті́йка; В. соединение — тимчасо́ва злу́ка; В. устав — тимчасо́вий ста́тут.
*Кольцевой — кільце́вий; К. бороздка — кільце́вий рівчачо́к; К. выем — кільце́ва ви́йма; К. выступ — кільце́вий ви́ступ; К. желоб — кільце́вий жо́лоб; К. канавка — кільце́вий рівчачо́к; К. паз — кільце́ва ґа́ра; К. позиция — кільце́ва пози́ція; К. поясок кільцевий поясо́к; К. проволока — кільце́вий дріт; К. трубочный состав — кільце́ва запа́льникова злу́ка; К. упор — кільце́ва упо́ра.
*Ольдгамовское соединение — Ольдга́мова злу́ка.
*Постоянный — пості́йний, ста́лий; П. крутизна нарезов — ста́ла кру́тість нарі́зів; П. пост — пості́йна сті́йка; П. прицел — ста́лий мірни́к; П. соединенно — пості́йна, ста́ла злу́ка; П. установка — пості́йна уста́ва.
*Соединение — (хим.) сполу́ка; (мех.) злу́ка, -ки, злу́чення; С. войсковое — військова́ злу́ка; С. временное — тимчасо́ва злу́ка; С. постоянное — пості́йна, ста́ла злу́ка; С. химическое — хемі́чна сполу́ка; С. шворневое — шворене́ва злу́ка.
*Шарнирный — суставни́й; Ш. болт — суставни́й прого́нич; Ш.-коленчатая линейка — суста́вно-колінкува́та ліні́йка; Ш. скобка — суставна́ кля́мра; Ш. соединение суставна́ злу́ка.
*Шворневой — шворене́вий; Ш. крюк — гак шворене́вий; Ш. лапа — ла́па шворене́ва; Ш. соединение — шворене́ва злу́ка.

Запропонуйте свій переклад