Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «знадіб»
Шукати «знадіб» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Материа́л – матерія́л (-лу), (з)на́діб (р. (з)на́добу), (з)на́ді́бок (-бку). [Зруба́ю три старі́ де́рева, то ви́стане матерія́лу на рік або й на два (на ложки́) (Франко). Оповіда́ння слу́жить за ілюстра́цію і за матерія́л для міркува́ння (Крим.). Ку́ля, наби́тая знадо́бом розривни́м (Л. Укр.). Що ма́ю я роби́ти? Чим? Над чим? Ні зна́ряду, ні на́добу не ма́ю (Л. Укр.). Знаді́бок зна́йдеш сам для тонко́ї пря́жі (Дніпр. Ч.)].
-а́л лесной – лісови́й матерія́л, лісоматерія́л.
-ал отопительный – па́ливо.
-а́л смазочный – масти́ло.
-а́л строительный – будіве́льний матерія́л.
-ал сырой – сирови́й матерія́л, сировина́.
-а́лы для словаря украинского языка – матерія́ли (зна́доби) до словника́ украї́нської мо́ви.
Принадле́жность
1) (
кому) нале́жність, принале́жність (-ности) кому́; (к чему) нале́жність, принале́жність до чо́го. [Нале́жність до па́ртії. Націона́льна принале́жність. Принале́жність осо́би до то́го чи и́ншого (соція́льного) ста́ну (Доман.)].
По -жности – куди́ (кому́) нале́жить(ся). [Відда́ти куди́ нале́жить(ся)];
2) вла́сність (-ности);
см. Со́бственность, Достоя́ние.
Эта земля составляет -ность города – ця земля́ є вла́сність мі́ста;
3) (
свойство) власти́вість (-вости) кого́, чого́.
Тепло есть -ность огня – тепло́ є власти́вість вогню́;
4) (
снасти, орудия, прибор) при́лад (-ду), при́стрій (-рою), при́ряд (-ду), зна́діб (-добу), причанда́лля (-лля), (хозяйственная) на́дібок (-бка).
-сти – прила́ддя, причанда́ли (-лів), причанда́лля, справи́лля, знаді́б’я, зна́доби, на́доби (-бів), приря́ддя, (обычно для ремесла) спра́ва, припа́с (-су), майсте́рія, приму́сія, (хозяйственные) зна́дібок, на́дібок (-бку). [Зна́діб до шиття́ (Л. Укр.). Уся́ ше́вська спра́ва (майсте́рія). Гукни́, щоб пи́сар узя́в калама́р і всю свою́ спра́ву. При́строї кова́льські лю́ди рознесли́ (Кон.). За́раз цьо́го не пола́годю, бо припа́су не ма́ю: ні пи́лки, ні соки́ри (Звин.). Фотографі́чні причанда́ли. Уве́сь на́дібок до пе́чи вже ма́ю, нічо́го не позича́ю. Шва́цьке прила́ддя (приря́ддя). Уся́кі при́ряди маля́рські (Л. Укр.)].
Письменные -сти – прила́ддя до письма́ (до писа́ння), писе́мне прила́ддя.
Канцелярские -сти – канцеля́рське прила́ддя.
Чайные -сти – прила́ддя (при́ряд, знаді́б’я) до ча́ю.
-сти куренья – куре́цьке знаді́б’я.
Типографские -сти – друка́рська спра́ва.
Дорожные -сти – доро́жня спра́ва.
Дом со всеми -тями – буди́нок з усі́м до йо́го належи́тим;
5) (
атрибут власти, достоинства) клейно́д (-да), принале́жність (-ности). [Булава́ – клейно́д гетьма́нський или принале́жність вла́ди гетьма́нської].
-сти власти – клейно́ди (-дів). [Возьмі́ть мої́ отама́нські клейно́ди (Шевч.)].

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Зна́діб, -добу (до чо́го, на що) –
1)
материал;
2)
вспомогательное средство, инструмент.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

зна́діб, -добу; зна́доби, -бів

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Зна́діб, -добу, м. (До чо́го, на що).
1) Материал.
2) Воспомогательное средство, инструмент.
Сл. Нік.