Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Золотошве́йный – золотогапта́рський.
-ное мастерство – гапта́рство зо́лотом.
-ная мастерская – золотогапта́рня (-ні).
Заниматься -ным мастерством – зо́лотом гаптува́ти, гаптарюва́ти.

Запропонуйте свій переклад