Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Зре́лый
1) (
спелый в прям. и перен. знач.) сти́глий, дости́глий, спі́лий, доспі́лий, дозрі́лий, ді́йшлий. [Сти́глі черво́ні ви́шні (Н.-Лев.). Дости́глі жита́ (Франко). Ви́явив себе́ дозрі́лим худо́жником і ма́йстром сло́ва (Єфр.)].
-лые плоды – дости́глі (досто́яні) о́вочі, доспі́ла садовина́;
2) (
возмужалый) ді́йшлий, дохожа́лий, доро́слий, до[по]спі́лий, дозрі́лий, (диал.) здоро́вий; см. Возмужа́лый. [Дохожа́лая ді́вчина. В дозрі́лому ві́ці (Єфр.). Не старе́ мре, а поспі́ле (Номис)].
-лый возраст – доро́слий, дозрі́лий вік, ді́йшлий вік. [Вхо́дить пома́лу рід лю́дський і в вік доро́слий (Єфр.)].
Умом не -лый – на ро́зум не спі́лий, ро́зумом не ді́йшлий;
3) (
основательно обдуманный) до́бре розва́жений.
По -лом размышлении – по до́брій (зрі́лій) розва́зі, по до́брім на́мислі.

Запропонуйте свій переклад