Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

I. Зре́ние
1) (
чувство, способность) зір (р. зо́ру), (редк., зап.) зрок (-ку), (перен.) о́чі (оче́й). [І за те свобо́ду й зір утра́тив (Франко). Бог дав усі́м лю́дям одна́ковий зрок (Комар). У ме́не слабкі́ о́чі (Звин.)].
Слабое -ние – слабки́й, пога́ний зір.
Со слабым -нием – недоба́чливий, слабкоо́кий.
Иметь слабое (плохое) -ние – пога́но ба́чити, недобача́ти, ма́ти слабки́й зір, слабкі́ о́чі.
Обман -ния – ома́на, мана́ зорова́.
Напрягать, напречь -ние – нату́жувати, нату́жити зір, напру́жувати, -жити о́ко.
С острым -нием, см. Зо́ркий.
Имеющий -ние, см. Зря́чий.
Орган -ния – зорови́й о́рган, о́рган зо́ру;
2) (
созерцание) ба́чення, (зап.) ви́дження, з(д)рі́ння чого́;
3) (
взор, взгляд) зір (р. зо́ру), по́гляд (-ду).
Поле -ния – по́ле зо́ру, о́бсяг о́ка.
Точка -ния – по́гляд (-ду).
Ошибочная точка -ния – помилко́вий по́гляд.
С точки -ния – з по́гляду. [З по́гляду е́тики, з по́гляду христия́нства ка́ра на го́рло нічи́м не ви́правдана (Кониськ.)].
С этой точки -ния – з цьо́го по́гляду, з по́гляду на це, з цьо́го стано́вища, (зап.) під цим о́глядом.
Под этим углом -ния – з цьо́го по́гляду, під цим по́глядом, о́глядом.
II. Зре́ние, Зре́яние (созревание) – доспіва́ння, достига́ння чого́.

Запропонуйте свій переклад