Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Пункт – пункт (-та);
• п. астрономический
– п. астрономі́чний;
• п. выгрузки
– п. виванта́жний;
• п. главный распределительный
– п. головни́й розподі́льчий;
• п. закладной,
геод. – п. закладни́й;
• п. исходный
– п. вихідни́й;
• п. наблюдательный
– п. спостере́жний, стежни́й;
• п. обгоночный,
ж.-д. – п. обми́нний;
• п. опорный, основной,
геод. – п. основни́й;
• п. ориентировочный
– п. орієнто́вний;
• п. остановочный
– п. зупинко́вий, зу́пинка;
• п. о.-погрузочный
– п. зупинко́во-наванта́жний;
• п. перевалочный (грузов
) – п. переванта́жний;
• п. пересадочный
– п. пересідни́й;
• п. питательный
– п. живи́льний;
• п. посадки
– п. посадо́вий;
• п. починный,
геод. – п. початко́вий;
• п. раздельный
– п. розді́льний;
• п. распорядительный
– п. розпоря́дчий;
• п. распределительный
– п. розподі́льчий;
• п. сдачи (груза
) – п. здава́льний;
• п. скрещения
– п. схресни́й;
• п. слияния (путей
) – п. збіжни́й;
• п. ссыпной
– зси́пище;
• п. тригонометрический
– п. тригонометри́чний.

Запропонуйте свій переклад