Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «ймовірний»
Шукати «ймовірний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Дове́рчивый – дові́рливий, ймові́рний, імові́рливий. [Ймові́рний він ду́же: найбрехли́вішому брехуно́ві ладе́н за́раз пові́рити].
Дове́рчиво – дові́рливо, ймові́рно.
Маловероя́тный – ма́ло ймові́рний, ма́ло пе́вний, непе́вний. [Але́ те, і дру́ге (поя́снення) ма́ло ймові́рне (Л. Укр.)].
Небасносло́вный
1) немітологі́чний, неміти́чний;
2) (
правдоподобный) небайкови́й, (нене)звича́йний, (нене)ймові́рний, ненебува́лий.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПРЕДПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЬІЙ ще ймові́рний, доду́муваний, гіпотети́чний.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Вероятный – правдоподі́бний, можли́вий, -а, -е, ймові́рний.
Доверчивый – дові́рливий, ймові́рний, -а, -е.
Правдоподобный – правдоподі́бний, ймові́рний, -а, -е; -но – правдоподі́бно, ймові́рно.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Йма́ти, ймові́рний и пр. См. імати, імовірний и пр.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Вероятный — й[і]мові́рний; В. отклонение — імові́рний ві́дхил.
*Серединный — серединнії; С. пли вероятное отклонение — середи́нний або ймові́рний ві́дхил.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Довѣ́рчивый, во = ймові́рний, но (С. Л.), з ві́рою.