Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 16 статей
Запропонувати свій переклад для «катушка»
Шукати «катушка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кату́шка
1) (
шпулька) шпу́ля, ці́вка, ці́ва, (в прялке для шерсти) круже́ць (-жця́). [Я вже шпу́лю напря́ла (Пирят. п.). Заложи́ла ці́вку в човни́к і почала́ тка́ти (Полт.)].
-ка ниток (для шитья) – шпу́ля, шпу́лька, кото́чок (-то́чка);
2) (
игрушка) покоте́льце, кото́чок (-чка), коту́шка;
3)
физ. – ці́вка.
-ка Румкорфа – інду́ктор Ру́мкорфа, і́скорний інду́ктор;
4)
-ка предохранительн. (техн.) – запобіжна́ (охоро́нна) шпу́ля.
Ни́тка
1) ни́тка; (
специальнее: грубая толстая из пакли) ни́тка з ва́лу, валова́ ни́тка, вали́на; срв. Нить 1. [Баті́г не ни́тка, не вві́рветься (Номис). Тоне́ньке, мов шовко́ва ни́тка (Н.-Лев.)].
-ки – нитки́ (-то́к), соб. ниття́ (-ття́), нить (-ти); специальнее: (грубые толстые из пакли) вал (р. ва́лу); (цветные бумажные для вышиванья) за́полоч (-чи); (окрашенные шерстяные, диал.) цвіт (-ту); (пеньковые или льняные в шерст. материи, в сукне) порт (-ту, м. р.) и порть (-ти, ж. р.); (кручёные) су́кані нитки́, (грубые, соб., диал.) суч (-чи); (белые для шитья) бі́лі нитки́, біль (-ли); (чёрные) чо́рні нитки́, чернь (-ни). [Вал – от як шпага́т; з ньо́го мішки́ ро́блять (Звин.). У ко́сах за́мість кісни́ків моту́зочка з ва́лу (Мирний). Тре́тю (шири́ночку) поши́ла та за́полоччю (Чуб. III). Кра́йка з цві́ту (Лохв.). Це не чи́сте сукно́, а з по́ртом (Чернігівщ.). Та й приши́в-же цага́нською го́лкою й су́ччю (Свидн.). Ши́є вона́ шо́вком-бі́ллю (Пісня)].
-ка бумажная, вышивальная, швейная – ни́тка баво́вняна, вишива́льна, шва́цька.
Катушка -ток – шпу́лька (шпу́ля, кото́чок) нито́к.
Клубок -ток – клубо́к нито́к.
Моток -ток – мо́ташка нито́к; см. Мото́к 1.
Жизнь висит на -ке – життя́ на волоси́нці (на ни́точці) ви́сить.
На живую -ку
а) на живу́ ни́тку.

Шить, пришивать, пришить на живую -ку что – ши́ти, пришива́ти, приши́ти на живу́ ни́тку, фастриґува́ти, прифастриґо́вувати, прифастриґува́ти що;
б) нашвидку́, на швидку́ ру́ку (ру́ч), по́хапцем;
см. На́спех и На́скоро.
Сметать дело на живую -ку – змайструва́ти (стули́ти, зіп’я́сти́) щось на живу́ ни́тку (на швидку́ ру́ку).
-ки живой не оставить – живо́ї ни́тки не лиши́ти; см. ещё ниже Обирать, обобрать кого до -ки.
Вдевать, вдеть -ку – засиля́ти (заси́лювати, всиля́ти, вси́лювати, наживля́ти), заси́ли́ти (вси́ли́ти, наживи́ти) ни́тку. [Наживи́в ни́тку і поча́в ши́ти (Київщ.)].
Вытянуться в -ку
а) (охля́нути, аж) ви́тягнутися як шну́рка, сху́днути як волоси́нка, ста́ти як соломи́нка, переве́сти́ся на соломи́нку, (
грубо) ви́тягтися як гли́ста; срв. Исхуда́ть;
б) (
стать гуськом) ста́ти (ви́шикуватися) ключе́м (ни́зкою).
Вытянуться по -ке – ви́тягтися як шну́рка (як струна́).
Обирать, обобрать кого до (последней) -ки – обдира́ти (оббира́ти), обде́рти и обідра́ти (обібра́ти) кого́ до (оста́нньої) ни́тки (до шерсти́ночки, до цу́рки, до шнири́н(к)и, до шни́рочки, до шнири́ночки). [Обдере́ до шнири́ночки – до шерсти́ночки (Номис). Обі́брано до цу́рки (М. Хвильов.)].
Подымать клубок за -ку (перен.) – підійма́ти клубо́к (клубка́) за ни́тку, без ладу́ (нави́ворі[о]т) роби́ти що, (зап.) капа́рити що.
Промокнуть, промочить до -ки – промо́к(ну)ти (ви́мок(ну)ти, змо́к(ну)ти), промочи́ти (змочи́ти, намочи́ти) до рубця́ (до ру́бчика, геть до ру́бчика).
Этой -ке (канители) конца не будет – ціє́ї ни́тки не пересота́єш, цій тягани́ні кінця́(-кра́ю) не бу́де.
Тонкую -ку вести – тонку́ ни́тку виво́дити (ве́сти́, пря́сти, сука́ти, сота́ти).
Куда иголка, туда и -ка – куди́ го́лка, туди́ й ни́тка.
По -ке дойдёшь до клубочка – ді́йдеться ни́точка до клубо́чка (Номис), по ни́тці ді́йдеш до клубо́чка (Сл. Гр.).
По -ку рубеж – по цей дуб ми́ля (Приказка).
С миру по -кеголому рубашка, см. II. Мир 5;
2)
см. Ни́зка 2.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

КАТУ́ШКА шпу́ля, шпу́лька.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Катушка – (для ниток) ці́вка, -кл, кото́к, -тка́; (в ткацком челноке, в механизме) ці́вка, -ки.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Катушка – шпу́ля, шпу́лька (уменш.);
• к. (ниток
) – мі́тниця;
• к. дроссельная
– ш. дро́сельна;
• к. заземляющая
– ш. узе́млювальна;
• к. запальная
– ш. запальна́;
• к. измерительная
– ш. виміро́ва;
• к. индукционная
– ш. індукці́йна;
• к. индукционная запальная
– ш. індукці́йна запальна́;
• к. отражательная
– ш. відбивна́;
• к. плетенная
– пле́тена;
• к. реактивная
– реакти́вна;
• к. сотовая, шпагатная, радио
– ш. стільнико́ва;
• к.-ки-звезды (звездч. бороны
) – покотки́ зірча́сті.
Вьюшка (в печи) – кагля́нка;
• в. (катушка со шнуром
) – моту́лик (-ка).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

кату́шка 1. шпу́ля,-лі, шпу́лька,-ки, круже́ць, -жця́
2. нави́тка,-ки, наві́й,-во́ю
3. коту́шка
к. бифиля́рная шпу́ля [шпу́лька] двонитко́ва
к. дро́ссельная наві́й дро́сельний
к. измери́тельная нави́тка вимі́рювальна
к. индукти́вности наві́й індукти́вности
к. ле́нточная наві́й стрічкови́й, шпу́ля стрічко́ва
к. магни́тная нави́тка магне́тна
к. намагничи́вающая нави́тка магнетува́льна
к. самоинду́кции наві́й самоінду́кції
к. сопротивле́ния нави́тки о́пору
к. со́товая наві́й стільнико́вий

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Круже́ць, -жця́катушка в прялке для шерсти.
Мітни́цякатушка.
Ці́ва
1)
стержень, цевка в шестерне;
2)
шпулька, катушка.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Круже́ць, -жця́, м. Въ прялкѣ для шерсти — катушка, на которую постепенно наматывается спряденная шерсть. Вас. 153.
Шпу́ля, -лі, ж. Цѣвка, шпулька, катушка въ самопрялкѣ, — на нее наматываются при пряденіи нитки. Я вже шпулю напряла. Пирят. у.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Мітни́ця, -ці, ж. Катушка.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Катушка — шпу́ля, -лі, шпу́лька, -ки; К. индукционная — індукці́йна шпу́лька; К. провода — шпу́ля дро́ту.
*Индукционный — індукці́йний; И. катушка — індукці́йна шпу́лька.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Кату́шка = цївка (С. З.), мїтни́ця. — Мітниця ниток.

Запропонуйте свій переклад