Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 22 статті
Запропонувати свій переклад для «квітчастий»
Шукати «квітчастий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Витиева́тый
1) промо́вистий, красномо́вний;
2) барви́стий, квітча́стий, кучеря́вий, закру́тистий, вузлува́тий.
Изукра́шивать, -ся, изукра́сить, -ся – прикраша́ти, -ся, прикраси́ти, -ся, закраша́ти, -ся, закраси́ти, -ся, (при)оздо́блювати, -ся, (при)оздо́бити, -ся, цяцькува́ти, -ся, по[ви́]цяцькува́ти, -ся, (цветами) укві́тчувати, -ся, уквітча́ти, -ся, закві́тчувати, -ся, заквітча́ти, -ся; срвн. Разукра́шивать, -ся.
-сить узорами, резьбой и т. п. – змере́жити, помере́жити, поцвіткува́ти що чим. [Цвітко́вана гале́ра (Дума)].
-сить словами, выражениями – прикраси́ти слове́сними оздо́бами.
-ситься флагами – убра́тися в прапори́, заквітча́тися прапора́ми.
Изукра́шенный – прикра́шений, закра́шений и т. д. -ный орнаментом – орнаменто́ваний, цвітко́ваний, процві́таний (Дума).
Степь -ная цветами – степ процві́таний (кві́тами), в кві́ти при́браний, квітча́стий степ.
Колори́тный – кольори́тний.
-ная личность – кольори́тна особи́стість (-тости).
-ный пейзаж – кольори́тний (квітча́стий) краєви́д.
-ное письмо (рисование) – кольори́тне ма́ливо.
Кра́сочный
1) фа́рбовий, фарбляни́й. [Чума́рка у ньо́го, як звича́йно бу́ти їй у богома́за, за́вжди бу́ла замасльо́нена олі́єю і запля́млена фа́рбовими пля́мами (Яворн.)].

-ная фабрика – фарба́рня.
-ная (лавка) – фарба́рня (-ні).
-ное дело – фарба́рство;
2) (
цветистый) барви́стий, ба́рвний, пишноба́рвний, кольори́стий, красови́тий, квітча́стий, (яркий) яскра́вий. [Сни барви́сті (Вороний). Під твердо́ю шкаралю́щею у не́ї вироста́ють ба́рвні кри́ла (Коцюб.). Рі́дний степ широ́кий, ві́льний, пишноба́рвний (Вороний). Яка́ се пи́шна карти́на бу́де! Які́ кольори́сті ефе́кти! (Грінч.). В надзвича́йно яскра́вій фо́рмі (Єфр.)].
Владеющий -ной речью – красномо́вний; срвн. Красноречи́вый.
Многоцве́тный
1) багатоба́рвний, багатоко́лірний, багатокольоро́вий, (
неточно) стоба́рвний, (цветистый) квітча́стий, кольори́стий. [Нату́ра-чарівни́ця розмо́тує свої́ стоба́рвнії нитки́ (Л. Укр.). Стрічки́ діво́чі квітча́сті (М. Вовч.)];
2) (
усеянный цветами растений) рясноцві́тний, квітча́стий. [Доли́ни квітча́стії (Основа)].
Нацве́чивать и Нацвеча́ть, нацвети́ть – розмальо́вувати, розмалюва́ти що; см. Расцве́чивать.
-ти́ть нос – наду́длитися, насмокта́тися; см. Напи́ться 2 (под Напива́ться).
Нацвечё́нный – розмальо́ваний; (цветистый) квітча́стий, (с цветками) цвітко́ваний. [Гале́ра цвітко́вана, мальо́вана (Дума)].
-ться
1) розмальо́вуватися, розмалюва́тися; бу́ти розмальо́вуваним, розмальо́ваним.

-ти́ться румянами – нарум’яни́тися, нашмінкува́тися, намалюва́тися (намасти́тися) рум’я́нами (рум’янце́м).
-ти́ться нарядами – ви́цяцькуватися (ви́чепуритися) квітча́сто (строка́то).
Луга -ти́лись цветами – лу́ки ви́мережилися (заба́рвилися, заясні́ли, вкри́лися) квітка́ми;
2)
-ти́ться, см. выше -ти́ть нос.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Цветистый, цветастый – кольори́стий, барви́стий, квітча́стий, ба́рвний, цвітни́й. Обговорення статті

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Узорчатый – мере́жчатий, -а, -е; (в цветах) квітча́стий; (в пятнах) цятко́ваний, -а, -е.
Цветистыйквітча́стий, барви́стий.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Квітча́стий
1)
цветистый;
2) (
о материях) разноцветный.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

квітча́стий, -та, -те

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Гільча́стий, -а, -е = Гілля́стий. Стоїть дуб гілчастий. Мнж. 150. Гільчастий скатерть? (вар. дрябчастий, квітчастий). Мил. 129.
Гуро́чковий, -а, -е. Одна изъ разновидностей зеленаго цвѣта (о матеріи). Який очіпок до лиця: чи гурочковий, чи кумачевий, чи квітчастий. Г. Барв. 338.
Квітча́стий, -а, -е.
1) Цвѣтистый, усѣянный цвѣтами.
Радуйся, ниво неполитая! Радуйся, земле, не повитая квітчастим злаком! Шевч. 628. Ми знайдемо, мій голубе, зелені діброви і долини квітчастії. О. 1861. II. 49.
2) Разноцвѣтный, цвѣтной (о матеріяхъ).
Квітчастий пояс. Чигир. у. В’ються по вітру стрічки дівочі різноцвітні, квітчасті. МВ. І. 93.
Цвітча́стий, -а, -е и пр. = Квітчастий и пр.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Витіева́тый = кучеря́вий, квітча́стий (про мову).
Многоцвѣ́тный = квіти́стий, квітча́стий.
Тра́вчатый = мере́жчатий, квітча́стий (тканина).
Узо́рный, узо́рочный, узо́рчатый = мере́жаний (С. З. Л.), мере́жчатий (С. Л.), в квітках — квітча́стий (С. Л.), в цятках то що — цятко́ваний, цяцько́ваний (С. З.), про посуду ще — хлядро́ваний. — Мережані ярма. К. Ш. — Миска поливъяна, цяцькована. С. З.
Цвѣти́стый = 1. квіти́стий, квітча́стий. — Квітистий сад. 2. цяцько́ваний, цьвітко́ваний, мере́жаний, квітча́ний. – Не для людей і не для слави мережані та кучеряві оцї вірші віршую я. К. Ш.
Цвѣтно́й = цьвітни́й, квітни́й, квітча́стий, цьвітча́стий, кольоро́вий, барви́стий. — Ц. недѣ́ля = Ве́рбна недїля.
Цвѣту́щій = квітча́стий, квітну́чий (С. З.). Вохкі луги розстелились — зелені, квітчасті, пахучі. Нїщ. — Україна, отчизна наша, прийшовши в квітнучоє положеніє. Скоропад. С. З.