Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «кмін»
Шукати «кмін» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Angelica sylvestris L.дя́гель лісови́й; ду́дник лісови́й (Мл, Сл, Ру, Оп), дягель звичайний (Вх1); ангеліка (ОсВЛ), бальзан (ОсВЛ), бальзан лісовий (ОсВЛ), бугила (ОсСД), веснуха (Ln, Го2СТ, СЛ), дегіль (HlБУ), дзе́нґель (Жл, ОсПД, ВЛ), дзи́(і́)нґель (Нв, Вх, GsВЛ, ДС, ЛМ), дир-деревій (TlСД), дудник (Сл), дудошник (Tl, СмСТ), дя́гель (Нв, Рг1, Пс, Жл, СлГЦ), дя́гиль (Ln, Пс, Жл, Tl, Шм, Сл, MkСТ), дягильник (Сл), дягіль (ОсПД), дяглиця (Ан, Tl), здебель (ОнБО), кмін жа́б’їчий (БкБУ), коровник (LnСТ), коровошник (LnСТ), красне зіллє (АнПД), лю́бщик (Жл), реут (АнСЛ), седач (АнСЛ), снить (Ан), стародуб (MkПД), уразник (ОсСД), ягли́ця (Жл, Вх1, СмПД).
Carum carvi L.кми́н звича́йний (Во, Ру, Оп); кмин (Сл; Рг1, Пс, Жл, Ум, Ів, Гд, Mk, Ос, Ук, Он, Пч, Гб, КобЗАГ), кмин польови́й (Вх1, Вх6, Мл), кминок (Вх3; Гв, Вх6, Сл, MkПД), кминок полевий (Вх2); ганус (СмСЛ), квінок (См), кеминьомг (См), кмен (Жл, Вх6, Mk, Он, ПчБО, ЗК), кменок (Км), кмень (MkБУ), кмин городній (ОсСД), кмино (Км), кминянка (ОсЛМ), кмін (Ан, Hl, Tl, Mj, Rs, Дб, Ів, Сл, Mk, Бк, Гб, КобПД, ВЛ, БУ, ГЦ, ЛМ), кмінок (Mk, ОсВЛ, ДС), кмінь (Км), кмон (ОсВЛ), отьмє́н (Лс2ПЦ), тимон (Км), тмин (Рг1, Кр, Шм2, Ум, Ів, Сл, УкСД), тмін (Ан, Rs, Сл, Mk, Лс2, Ос, КобСД, ПД, ВЛ, ПЦ, ГЦ), тмін волоський (Tl), томин (См), тьмин (ЧнСЛ), хмін (Сл), хріновиця (АнСД), цінці́пер (Гр, Ду), цмин (Ав, Вх1, Ум, Гр, Ду, Ів, Mk, УкСД), цмін (MkСД), цьмин (ОнБО), чмінь (СлПС), чорнушка (АнСЛ).
Cicuta virosa L.віха́ отру́йна; весь звича́йний (Мл), віха́ (Сл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Mj, Ів, Mk, УкСД, СТ), смертельник великий (Во), смертельник їдовитий (Вх1, Вх2, Вх6), цику́та отру́йна (Ру, Оп); бедрець (СмДС), бедринець (Пс), белкота́ (СбСТ), бех (Рг1, Ан, Пс, Жл, Mj, Ду, Яв, Ів, Сл, Mk, СмСТ), беши́ха (Жл), бі́шениця (Во, Ан, MkСТ, ЗК), бле́кіт (Гр, Дб, Сл, См, СбСД, СТ, ВЛ), блекота́ (Mk, Рм, СбЗАГ), боли́голо́в (Ln, Жл, Сл, Mk, СбСД, СТ, СЛ), болиголова (Сл, СмСТ), болиголова водяна (Сл, СмСТ), болиголо́вка (СбСТ), бугла́в (Жл), ве́сій (ОнБО), весь (HzГЛ), вех (Чн, Ln, Сл, Mk, Ос, Ук, СбСТ, ПД, ВЛ, СЛ), веха (Ду, СмСТ), ви́ха (Ум, Ду, Яв, Ів, СлСТ), віх (Рг1), вомиг (Ан), воми́га (Рг1, Ан, Пс, Ів, Сл), в’ю́ха (Жл), дурі́йка (Hl, См, СбДС, БУ), кмін (СбДС), крикун (АнСЛ), мо́рква (Рм, СбПЦ, ПЗ), мо́рква ди́ка (СбПЗ, ДС), німи́ця (СбСТ), отру́йні я́годи (СбДС), отру́та (СбДС), сліпота́ ку́ряча (СбДС), смерте́льник (Гв, Жл, Вх3, СбВЛ, ГЦ), центо́рія (СбСТ), цику́та (Mk, Ук, Мс, СбСД, СТ), цику́та смерте́льная (СбСЛ), шалій (Во, Вх1, Вх3, Сл, Mk, СмЛМ), шалі́йка (СбДС), ярош (Mk).
Humulus lupulus L.хмі́ль звича́йний (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Ру, Оп); хміль (Вх3, Сл; Гв, Ав, Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Hl, Mj, Rs, Дб, Ів, Ос, Ук, ГбЗАГ); вининя (Км), виноград дикий (MkГЦ), гі(и)мей (Пс, Км), кмін (MjВЛ), хмели́н(к)а (Вх7, Сл, Mk, ОнБО, ГЦ, ЗК), хмелиця (Км), хмелячник (Км), хмель (Рг1, Пс, Жл, Ум, Гр, Сл, MkПД), хмельник (Км), хмельни́ця (Жл), хмилник (Км), хмиль (Км, РмПЦ), хміль боло́тяний (Вл, Пс, Ду), хміль дикий (Ос, См, ГбСД, ЛМ), цміль (Км), чмель (Км).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Кими́нъ, рос. Cuminum Cyminum L. = кмін. C. Ан.