Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей
Запропонувати свій переклад для «копня»
Шукати «копня» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Прии́ск
1)
действ., см. Прии́скивание, -ка́ние;
2)
при́иск (что приискано, найдено) – зна́хідка;
3) копа́льня, ко́пня.

Золотые при́иски – золотоко́пні (-пень), золотокопа́льні (-лень), золоті́ ко́пні, копа́льні. [Уті́к з тюрми́ й тиня́вся по всіх усю́дах, був на золоти́х копа́льнях у Сибі́ру, на ура́льських заво́дах (Черкас.)].
Рудные -иски – рудоко́пні, рудокопа́льні.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Карьер
1) (
в конских бегах) кар’є́ра;
2) (
место, где добывают песок, глину и т. д.) кар’є́р, -ру, ко́пня, -ні.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Карьер – кар’є́р (-ра), ко́пня;
• к. выработанный
– к. ви́браний;
• к. глинистый
– гли́нище;
• к. известковый
– вапни́ще;
• к. каменный
– кам’яни́ще;
• к. меловой
– кре́йдище;
• к. песчаный
– піско́вище;
• к. соляной
– солони́ця;
• к. торфяной
– торфо́вище.
Копько́пня;
• к. (рудник
) – копа́льня;
• к. золотая
– золотни́ще;
• к. известковая
– вапни́ще;
• к. каменносоляная
– солони́ця;
• к. каменноугольная
– копа́льня кам’янову́гільна;
• к. песочная, песчаная
– піскови́ще;
• к. соляная
– солони́ця.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

карье́р кар’є́р,-ру, ко́пня,-ні, ро́зріз,-зу (відкрита копальня, розкопне добування копалин)
к. вы́работанный кар’є́р ви́браний [ви́роблений]
к. гли́нистый гли́нище,-ща, кар’є́р глиня́стий
к. известко́вый вапни́ще,-ща, вапня́рня,-ні, кар’є́р вапняко́вий
к. ка́менный каменело́мня,-ні
к. мелово́й кре́йдище,-ща, крейдо́вня,-ні, ко́пня крейдя́на
к. песо́чный пісківни́к,-ка́, піско́вище,-ща, піско́вня,-ні, піскі́вня,-ні
к. торфяно́й торф’яни́ще,-ща, торфо́вня,-ні, торфі́вня,-ні

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ко́пняприиск (горный).

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Ко́пня, -ні, ж. Прииск (горный). Сл. Дубр.

Запропонуйте свій переклад