Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «кобильниці»
Шукати «кобильниці» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Козлы́
1) (
множ. от Козё́л), см. Козё́л 1 - 4;
2) (
подставка для настилки досок) ко́зли (-зел и -злів) и ко́зла (-зел), коби́льниця и коби́льни́ці (-ни́ць), коби́ли́ця. [Бру́са вклада́ють у ко́зли, зро́блені з дубо́вої роздво́єної сохи́ (Бонд. виробн.). Посере́д дво́ру понастано́вляно було́, на дерев’я́них кобильни́цях, кі́лька до́вгих столі́в (Яворн.)];
3) (
у пильщиков) ко́зли, коби́ли́ця, коби́льни́ці; (для продольной распилки досок) стелю́га;
4) (
для под’ёма тяжестей) коза́, козе́лець (-льця), коли́ворот (-ту). [Коза́ – дрюк з двома́ розто́ками, нена́че голова́ і дві ноги́ кози́ (Яворн.)].

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Кобильни́ці, -ць, ж., мн.
1) Перила.
2) Деревянные козлы. Полт. г.
Сл. Яворн.