Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «когутик»
Шукати «когутик» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Петушо́к – пі́вник, когу́тик, півня́ (-ня́ти).
Морской -шо́к (Fringa pugnax) – турухта́н.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Когу́тик, -ка
1)
узелок на перевязи снопа;
2)
курок ружья;
3)
порода яблок.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ко́гут, -та, м.
1) Пѣтухъ.
Два когути, два дима, дві господині ніколи не погодяться. Ном.
2) Тетеревъ (у гуцуловъ). Шух. І. 237.
3) Пѣтушье перо на шляпѣ гуцула. Шух. І. 128. Ум.
Когу́тик. Ув. Когути́ще. Є у мене когутище, що всю нічку кукуріче. Нп.
Когу́тик, -ка, м. Ум. отъ ко́гут.
1)
Ой морозе, морозоньку, добрий чоловіче! Зморозь того когутика, нехай не кукуріче. Чуб. V. 113.
2) Самый верхній конецъ
смере́ки. Шух. І. 176.
3) Узелъ на перевязи снопа. Вх. Зн. 26.
4) Курокъ ружья. Шух. І. 229.
5) Порода продолговатыхъ кислыхъ яблокъ. Вх. Лем. 426.
6) Раст. Convallaria bifolia. Лв. 97.
Ку́дерь, -дря, м.
1) Локонъ, кудря. Употребляется болѣе во
мн. Ку́дері и ку́дрі. Золотою гребіночкою кудрі росчесав. Грин. III. 129. Від роскоші кудрі в’ються, від журби січуться. Ном. № 13499. 2) Самый верхній кудрявый или загнутый конецъ верхушки дерева (употребляется больше въ ум. формѣ). Ум. Ку́дерець, ку́дрик, мн. ку́дерьки, ку́дречки, ку́дроньки. Сам верхний конецъ смереки се когутик.... Когутик закривлений се кудрик. Шух. І. 176. Росте деревце тонке-високе, а на вершечку кудеревеньке, а в тім кудерці золоте крісельце. Kolb. І. 118. Кудерьки чеше. Чуб. III. 434.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Berberis vulgaris L.барбари́с звича́йний (Ру, Оп); байбари́с (Сл; Ан, Пс, Дб, Ду, ГбПС, ДС), ки́слич звича́йний (Вх1, Вх6, Мл); барбари́с (Ск, Чн, Рг1, Ср, Ln, Пс, Мн, Шс, Ян4, Яв, Ів, Сл, Ук, МсЗАГ), барбари́ск (Ан, Яв, Сл), барбарисник (Км), барбарись (Сл), берберис (Сл, MkПД), берберус (MkПД), вовчни́к (ПчЗК), драчина (ГбЛМ), квасни́ця (Ан, Tl, Яв, Ів, СмСД, СТ), квасня́нка (ПчЗК), кисле дерево (Км), кислетка (АнСТ), кисли́ця (Ан, Шс, Сл, MkСТ), кисли́ч (Жл, Hl, Ду, Сл, MkБУ), кисличник (Во), ки́слі я́годи (МсСТ), кисля́нка (Чн, Ан, Ів, Сл, МсСТ, СЛ), кися́нка (Яв), когу́тик (ОнБО), мокриш (Рг1, ПсПД), пасльо́н кра́сний (МсСТ), терн кислий (СкСТ).
Eriophorum angustifolium Honckeny ** (Eriophorum polystachyon L.)пухі́вка вузьколи́ста (Ру); во́вниця вузколи́ста (Мл), пухівка багатоколоскова (Оп), пухівки́ вузьколи́сті (Сл); багни́на (Гб2ГЦ), ґаво́вна млачна́ (ОнБО), дримлю́х (ОнБО), дрімлюхи́ (КобБО), жидик (СмВЛ), когу́тик (ОнБО), кругля́к (КобПЦ), ку́пала (ОнБО), ла́пки́ за́ячі (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Ду, MkСД, ПД, ВЛ), ми́цики (КобБО), мицьки́ (ГдБО), му́да попо́ві (КобГЦ), пушиця (LnСТ), сп’юх (ОнБО), чорноголо́в (КобПЦ).
Gladiolus imbricatus L.коса́рики дахі́вкові, коса́рики лучні́; коса́рики ме́нші (Сл), коса́рики черепи́часті (Ру, Оп), ме́чик піво́ник (Мл), ме́чик о́кришок (Вх1; Жл); вода синя (АнВЛ), гладіо́лус ди́кий (КобБО), дзвонок (АнВЛ), дробинка (АнВЛ), зрадник (СмВЛ), зря́дник (Рг1, Пс, Жл, Мн, Вх1, Ум, Ду), зубровник (ОсПД), когутик (MkБУ), косирки (Сл, СмСД, ПД), кочетки́ (Ln, Мн, Го1СТ), півники (ОсВЛ, СЛ), піво́ник (Ан, Ів), пітушки́ кра́сні (Рг1, Ln, Пс, Мн, УмСТ), різець (Ан, ОсПД, ВЛ), сипілка (АнСТ), чеснок дикий (АнВЛ), шпажник (LnСТ).
Majanthemum bifolium (L.) F.W.Schmidtвесні́вка дволи́ста (Вх1, Вх3, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп); валер’ян (ОсВЛ), вуха заячі (Ан, ІвПС), горілочка (Ос, СмПД, ВЛ, ПЦ), зимовик (АнПС), камінці́ (Ос, КобВЛ, ДС), когу́тик (Нв, Ду, СмВЛ, БО), крів зайча (Ян2, СлСД), кров за́яча (Рг1, Пс, Мн2, Mj, Ум, Ів, Сл, MkПД), кукурузка (MkДС), кулинка (АнПС), майник (Сл, СмСД), маціцник (ОсВЛ), мудки (АнПС), сердечник (ОсПД, ВЛ), сіль заяча (АнПД), у́шка зая́чі (АнПС).
Polygonatum odoratum (Miller) Druce ** (Polygonatum officinale All.)купина́ запашна́; когутик звичайний (Вх1), купина́ звича́йна (Мл, Сл), купина́ ліка́рська (Ру), купина пахуча (Оп); вдарник (ОсВЛ), во́вча трава́ (Ан, СбСТ, СЛ), во́вчі я́годи (Ан, LnСТ, СЛ), гла́ди́ш (Ан, СбСТ, СЛ), гладишник (ОсВЛ), дев’ятижильник (ОсСД), дзво́ники (СбПЦ), дурійка (MkПД), журавленник (АнСТ), зілля від задишки (ОсВЛ), зілля від падучої (ОсПД), зубник (ОсСД, ПД, ВЛ), зубрій (АнПД), кача́нці (СбВЛ), когу́т (Жл), когу́тик(и) (Вх, Вх5, ЖлДС, БО, ЛМ), когутки́ (СбПД), когутник (Tl), кокоричка (Tl, СмДС), конва́лія (СбСТ, ПД), конва́лія ди́ка (СбДС), костало́м (СбПС), кро(і)ва́вник (Ів, См, СбДС, ЗК), кукуричка (GsДС, БУ), кукурудза (ОсПД), кукурудзка заяча (ОсПД), кулі лісові (АнСД), куп (Рг1, Ан, Ln, Ду, ІвСТ), купека (Ан, СмСД), купе́на (Чн, Ln, Го1, Hl, СлСТ, СЛ, БУ), купень (АнСЛ), куп-зі́лля(є) (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ум, Ян2, Ду, Ів, СлСД), купи́на́ (Ан, Ln, Мн2, Ів, Mk, СбСД, СТ, ПД, ВЛ, ПС), купина́ ліка́рственна (Яв), купи́нка (СбСЛ), кур-зі́лля(є) (Вл), ла́ндиш (СбПД), ла́ндиш глухи́й (СбСТ, ПД), ла́ндиш ди́кий (СбСД), лепе́ха (СбДС), лізочки (ОсВЛ), лупе́на (Ан, Го1СЛ), ма́сло воро́няче (Нв, Ду, Мл, СмСД, ВЛ), межіперсниця (ОсПЦ), натяга́ч (Ан, Ів, ОсПД, ВЛ), одха́сник (Вл, Ум, Ів, СмВЛ), од’ядник (RsВЛ), пі́вники (СбСЛ), півники дубнякові (АнСД), півники лісові (ОсПД), пітуха́ (СбПД), пітушки (АнПД), ребра Божої Матері (ОсВЛ), ребро (ОсСД), ребро́ ада́мове (СбПЗ), ребро́ во́вче (Вх, Жл, Вх1, СлДС), ребро котяче (ВхДС), ребро чортове (АнВЛ), рушники зозулині (АнПЗ), сердечник (АнСД), сере́жечки (СбПС), скумпія (Hl, ШсСТ, БУ), сльозки пречисті (АнПС), стру(ю)чки́ журавли́ні (Ан, Ум, Ів, СмСД), тирлич (АнСД), чебре́ць (МалЗК), чемери́ця (Ан, Ів, СлВЛ, СЛ), чемериця лісна (АнСД), череви́чки (СбПД), череви́чки зозу́лині (Нв, См, СбВЛ, ПС, ГЦ), ши́йки ра́кові (Ан, Ів, ОсСД), ягідник вовчий (АнСЛ).
Polygonatum verticillatum (L.) All.купина́ кільча́ста (Сл, Ру, Оп); когутик очертій (Вх1), купина́ очертова́ (Мл); когу́тик (Жл), медунки́ (ГдБО), осоло́дич (См), очерті́й (Жл), па́льці Ма́тері Бо́жої (НесВЛ), ягідни́к (КобГЦ).
Streptopus amplexifolius (L.) DC.когу́тики гірські́; скрутник жаток (Вх1), стрепто́п стеблообго́ртний (Ру, Оп); когу́тик(и) (Он, Кч, КобБО, ГЦ).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Пѣтушо́къ = пі́вник, ко́гутик. — Пѣтушо́къ морско́й, пт. Fringa pugnax — турухта́н. С. Ш. — Пѣтушо́къ, рос. Iris = д. Пѣтушки́.

Запропонуйте свій переклад