Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей
Запропонувати свій переклад для «койка»
Шукати «койка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ко́йка
1) лі́жко, (
рус.) ко́йка, (морск.) ко́йка, (складная) розклада́чка, (деревянная широкая скамья) тапча́н (-на́), (вроде низких нар) піл (р. по́лу);
2) та́чка;
срвн. Та́чка;
3) (
кузов телеги) ко́роб (-ба) и коро́бка, васа́г (-га́).
Ко́ечный – ліжкови́й, ко́йковий, тапчано́вий; срвн. Ко́йка.
Надко́ечный – надліжкови́й, надко́йковий, надтапчано́вий; срв. Ко́йка.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Койка – лі́жко, -ка; см. Тачка.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Койка – лі́жко;
• к. навесная
– л. висне́.
Платформа – платфо́рма;
• п. (дерев. настен.
) – помі́ст (-мо́сту);
• п. багажная
– п. ванта́жна;
• п. бремсберговая
– п. бремсберго́ва;
• п. весовая
– помі́ст вагови́й;
• п. выгрузочная
– п. виванта́жний;
• п. деревянная
– п. дерев’я́ний;
• п. перегрузочная
– п. переванта́жний;
• п. погрузочная
– п. наванта́жний;
• п. подвижная
– помі́ст рухо́мий;
• п.-вагон
– платфо́рма-ваго́н (-на);
• п.-койка
– платфо́рма-лі́жко;
• п.-полувагон
– платфо́рма-полуваго́н (-на).

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Койка – лі́жко.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Койка — лі́жко, -ка.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ко́йка = 1. лі́жко (висюче на кораблях). 2. піл або тапча́н (замісць ліжка). 3. та́чка.
Ку́рникъ = 1. пирі́г (з ку́рятиною). 2. курни́к (хлїв), ку́ча (в хатї), ко́єць, ко́йка (клїтка). С. Л. — В мене курка та й вкрадена, через курни́к пронесена. н. п. — Нема де курей держать, треба коєць зробити. 3. ха́та без ко́міна й димаря́.

Запропонуйте свій переклад