Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «колорис»
Шукати «колорис» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Циркуль – ци́ркель (-кля), колори́с (-са);
• ц. (столярный
) – обчі́ркач (-ча);
• ц. выверочный
– ц. виві́рчий;
• ц. длительный
– ц. поді́льчий;
• ц. измерительный
– ц. вимі́рчий;
• ц. полевой
– ц. польови́й;
• ц. пропорциональный
– ц. пропорціона́льний;
• ц. редукционный, пропорциональный
– ц. пропорціона́льний;
• ц. рычажный, штангенциркуль
– ц. лінійко́вий, штангенци́ркель (-кля);
• ц. точный, волосный
– ц. то́чний;
• ц. остроконечный
– ц. гострокінце́вий.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ци́ркуль ци́ркуль,-ля, колори́с,-су
ц. дели́тельный ци́ркуль діли́льний [поді́льчий]
ц. измери́тельный ци́ркуль вимірни́й
ц. кругово́й ци́ркуль колови́й
ц. пропорциона́льный ци́ркуль пропо́рційний
ц. разме́точный ци́ркуль розміча́льний
ц. рыча́жный ци́ркуль ва́жільний
ц. столя́рный ци́ркуль столя́рний
ц.-измери́тель ци́ркуль-вимі́рник, -ля-вимі́рника

Запропонуйте свій переклад