Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 14 статей
Запропонувати свій переклад для «конання»
Шукати «конання» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Аго́ния – аго́нія, кона́ння, часува́ння.
Исхо́д
1) (
откуда) ви́хід (-ходу), (устар.) ви́йстя зві́дки; ви́м[в]андрування.
По -де – по ви́ході, по ви́йстю. [По ви́ході із Єги́петської землі́ (Св. П.). По ви́йстю з це́ркви (Сл. Ум.)].
-хо́д французов из Москвы – ви́хід францу́зів з Москви́.
Книга Исхо́д – кни́га Ви́ходу;
2) (
перен.: выход из положения) ви́хід, (обычно) ра́да, пора́да, ряту́нок, поряту́нок (-нку); см. Вы́ход 1. [І вони́-ж не ба́чили и́ншої ра́ди, як заклика́ти до війни́, щоб кінчи́ти її́ (Н. Рада)].
Нет -да (выхода) из этого положения – нема́ ра́ди з цим стано́вищем, нема́ ви́ходу, поряту́нку з цьо́го стано́вища.
Найти -хо́д (выход) в каком-л. деле, в чём-л. – да́ти собі́ ра́ду, пора́ду з яко́ю спра́вою, з чим, пора́дити собі́ з чим.
Он нашёл себе -хо́д в смерти – він знайшо́в собі́ поряту́нок у сме́рті;
3) (
о времени, о деле и т. п.: конец) кіне́ць (-нця́), прикі́нчення, (реже) приконе́ччя, скінча́ння; срвн. Конец 7. [Уся́ зіма́ була́ те́пла, а приконе́ччя ду́же холо́дне (Лебед. п.)].
-хо́д лета, зимы, года, дня – кіне́ць лі́та, зими́, ро́ку, дня или кіне́ць лі́ту, зимі́, ро́кові, дне́ві.
-хо́д войны, состязаний – кіне́ць війни́ и війні́, змага́нь и змага́нням.
-хо́д дела, процесса – кіне́ць, (разрешение) розвяза́ння спра́ви, проце́са (или спра́ві, проце́сові).
Ждём -да дела – чека́ємо кінця́ спра́ві (и спра́ви) или чим спра́ва закі́нчиться, розвя́жеться.
-хо́д болезни – кіне́ць, розвяза́ння хворо́би.
Благополучный, благоприятный -хо́д болезни – щасли́ве розвяза́ння, щасли́вий кіне́ць хворо́би.
-хо́д этой болезни сомнительный – яки́й кіне́ць (в) ціє́ї хворо́би – річ непе́вна.
На -де, в -де чего – на кінці́, наприкінці́, на приконе́ччі, на прикі́нченні, на скінча́нні чого́. [Лі́то вже наприкінці́ було́ (Тесл.). Наприкінці́ пе́ршого десятилі́ття XX віку (Єфр.). На скінча́нню IV-го столі́ття (Куліш)].
В -де года – в кінці́ ро́ку, наприкінці́ ро́ку.
В -де десятого – наприкінці́ деся́тої (годи́ни).
На -де (быть), в -де что – кінча́ється що, дохо́дить кра́ю що, схо́дить що, наприкінці́, на ви́черпанні що. [Лі́то вже схо́дить (Гайсинщ.)].
Январь в (на) -де – сі́чень кінча́ється (схо́дить), сі́чень наприкінці́.
Деньги на -де – гро́ші ви[с]хо́дять, дохо́дять кра́ю, гро́ші на ви́черпанні.
День на -де – день кінча́ється, день наприкінці́, день добира́ється (до) кра́ю.
Второй час в -де – дру́га годи́на кінча́ється, дру́га годи́на наприкінці́;
4)
-хо́д души – схід, скін (р. ско́ну), кона́ння душі́. [Уда́рили три́чі в стари́й дзвін на схід душі́ (ЗОЮР). А на схід душі́ хоч таба́ки поню́хаю (Рудан.). На скін душі́ (Сл. Ум.)].
Благовест на -хо́д души – подзві́н (-во́ну), подзві́ння, подзві́нне (-ного).
Предсме́ртный – передсме́ртний.
-ная борьба (агония) – кона́ння.
-ные муки – передсме́ртні му́ки (Н.-Лев.).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Агония – аго́нія, -ії, кона́ння, -ння.
Издыхание – здиха́ння, кона́ння.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Кона́ння, -няагония, умирание.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

кона́ння, -ння, -нню, -нням

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Кона́нійко, -ка, с. Ум. отъ кона́ння.
Кона́ння, -ня, с. Агонія, умираніе. Ум. Кона́нійко. МУЕ. III. 35.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Аго́нія = кона́ння, скона́ння, передсме́ртні му́ки. — В недузї смертном, а наіпаче в остатном сконаню Б. П. – Вже при конаннї застав його.
Издыха́ніе = кона́ння (С. Л.), скона́ння. — Вже при останньому конаннї хотїв він щось сказати.
Исхо́дъ = ви́хід, стар. — ви́йстє (С. З.); кіне́ць. — По вийстю з церкви. Ханенко. С. З. — Исхо́дъ души́ = кона́ння, скін. — На скін душі. — Въ исхо́дѣ = в кінцї, на кінцї, на прикінцї, на приконче́нню, на приконе́ччю. — Хіба на прикінцї місяця матиму гроші.
Предсме́ртный = передсме́ртний. – Предсме́ртная аго́нія = кона́ння. — Предсме́ртныя пя́тна = мура́ва, мурави́ця.
Умира́ніе = у(в)міра́ння, кона́ння, мерли́ни.