Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «контрабанда»
Шукати «контрабанда» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Контраба́нда
1) пачка́рство, контраба́нда;
2) (
самый товар) контраба́нда, контраба́ндне (-ного).
Троцкистская -да – троцькі́стська контраба́нда;
3) (
ремесло контрабандиста) пачка́рство, пачкарюва́ння.
Заниматься -дой – пачкарюва́ти, прова́дити контраба́нду, пачкува́ти. [Він уже́ ввесь вік пачку́є (М. Левиц.)].
Контраба́ндный – пачка́рський, контраба́ндовий, контраба́ндний, переми́тний.
-ный товар – пачка́рський крам (-му), контраба́нда.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

КОНТРАБА́НДА ще переми́тництво.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Контрабандаконтраба́нда, -ди, пачка́рство, -ва, переми́тництво, -ва.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Контрабанда
1) (
предметы) – контраба́нда;
2) (
занятие) – пачка́рство, контраба́нда; заниматься -дой – пачкарюва́ти.
Товар – крам (-му); (как экономич. категория) – това́р (-ру); т. бакалейный – бакалі́я; т. ввозной – довізний товар, крам; т. вывозной – вивізний товар, крам; т. галантерейный – ґалянтері́я; т. кожевенный – шкіряний крам; т. колониальный – крам колоніяльний; т. контрабандный – крам пачка́рський, контраба́нда, крам пачково́зний; т. лежалый – ле́глий крам; т. мануфактурный – крам мануфакту́рний, мануфакту́ра; т. мелкий, мелочный – крам дрібний; т. меновой – вимі́нний крам; т. наличный – гото́вий крам, крам що є на́віч; т. плохой – лихий (недо́брий) крам; т. показной – виставний, показний крам; т. пробный – зразко́вий (про́бний) крам, крам на зразо́к; т. расхожий – попитний крам; т. розничный – роздрібний крам; т. сезонный – сезо́нний крам; т. сортовой – сортовий крам; т. ходкий – збутний (попитний) крам; в -рах – кра́мом; найти подходящий товар – знайти годящий, прида́тний крам; т-р всегда имеется – крам за́вжди є, кра́му не збува́є; т-р с неподходящей ценой – непоці́нний крам; -ры разные – рі́зний (усякий) крам.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

контраба́нда, -ди, -ді

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Контраба́нда = пачка́рство. — Занима́ться, промышля́ть контраба́ндой = пачкарюва́ти.

Запропонуйте свій переклад