Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 24 статті
Запропонувати свій переклад для «копия»
Шукати «копия» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ко́пия – ко́пія, ві́дпис (-су), спи́сок (-ску).
Снять -пию с чего – зроби́ти, списа́ти ко́пію з чо́го.
-пия рукописи – ко́пія з руко́пису, ві́дпис, пере́пис (-су).
-пия обвинительного акта – ко́пія обвинува́льного а́кту.
Перепи́ска
1) (
действие) перепи́сування, сов. перепи́са́ння. [Вона́ заробля́ла гро́ші перепи́суванням папе́рів];
2) (
копия, список) пере́писка, гал. ві́дпис. Срв. Пе́репись;
3) листува́ння, кореспонде́нція.

Вести -ску с кем-л. – листува́тися з ким.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

БЛЕ́ДНЫЙ фраз. скупи́й [бледная ко́пия скупа́ подо́ба];
НОТАРИА́ЛЬНО, нотариально заве́ренная ко́пия коротк. нотарія́льна ко́пія.
ТО́ЧНО (вірно) пра́вильно, правди́во, (зроблено) акура́тно, рете́льно, (вчасно) пунктуа́льно, образ. як втяв;
так то́чно! військ. слу́хаю!, фраз. так-таки́ і є [так то́чно так-таки́ і є];
то́чно в три часа́ рі́вно о тре́тій годи́ні;
то́чно тако́й же ще якра́з таки́й (са́мий);
ТО́ЧНЫЙ ще досто́тній, достеме́нний, (час) ві́рний, (опис) правди́вий, (хто) акура́тний, пунктуа́льний;
то́чная ко́пия (хто) (як) ви́капаний.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Копия – ко́пія, -ії.
Снимок
1) (
фотогр.) зні́мок, -мку;
2) (
копия) ко́пія, -пії, спи́сок, -ску.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Копия
• Он точная копия отца (с отца)
(перен.) – він точна копія батька; він — викапаний (вилитий) батько; він достеменний (нестеменний, достеменісінький, нестеменісінький) батько.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ко́пия ко́пія,-пії, відби́ток,-тка

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ві́дпис, -у
1)
ответ, отписка;
2)
копия.
Копия́, -пиї́пика, копье.
Ко́пія, -піїкопия.
Пере́пис, -су
1)
копия рукописи;
2)
перепись;
3)
ревизия.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Копия – ко́пія; к. рукописи – ко́пія (з) ру́ко́пису; к. точная – то́чна, досто́тна ко́пія; бумага в копии – ко́пія (з) папе́ра; -копии – в ко́пії; в виде копии – як ко́пію; снять точную копию с документа – досто́тно списа́ти ко́пію з доку́мента; снятие копии – скопіюва́ння, зняття ко́пії.
Оригинал
1) перво́твір (-тво́ру), оригіна́л (-лу); (
рукописи) – перво́пис (-су); с -лом верно – з ориґіна́лом згі́дно; з перво́писом згі́дно; согласно -ла – згі́дно з ориґіна́лом; точная копия -ла – досто́тна ко́пія з ориґіна́лу;
2) (
типогр.) – ориґіна́л (-лу); (писанный) – руко́пис (-су).
Отпуск
1) (
профессиональный) – відпу́стка; (действ.) – відпуска́ння; о. по болезни – відпу́стка че́рез хво́рість; о. срочный – а) відпу́стка на пе́вний речене́ць, на (пе́вний) час, реченце́ва відпу́стка; б) відпу́стка до (пе́вного) те́рміну; получить отпуск – діста́ти відпу́стку; уволенный в отпуск – відпускник (-ка́), (о женщ.) – відпускниця;
2) (
выдача) – видава́ння; о. безакцизный (чего) – безакцизне видава́ння чо́го; о. кредитов – видава́ння кредитів;
3) (
товаров заграницу) – вивіз (-возу);
4) (
копия отправляемого документа) – відбиток (-тку), ко́пія.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Копия́, -пиї́, ж. Пика, копье. Іде козак улицею, копиєю упірається. Нп.
Ко́пія, -пії, ж. Копія. Хто в Шевченковій Катерині, або хоч і в Марусі Квітчиній, бачить ескіз, копію з людини? Хата.
Пере́пис, -су, м.
1) Копія рукописи.
2) Перепись, ревизія.
По оцих переписах, що тоді були, то у нашому селі 700 душ, а тепер не знаю.
Спи́сок, -ску, м.
1) Списокъ, запись.
Ти вже виписаний з наших списків. Грин. II. 149. У сільські списки так його записали. Кв. І. 228.
2) Копія.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Ві́дпис, -су, м. *2) Копия. Сл. Нік.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Копия — ко́пія, -пії.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ко́пія = ко́пія, ви́пис, спи́сок. – З таких листов копії мають бути давані. Ст. Л. — Зробив собі список з того малюнку. Кн. — До книг записувати і випис давати. Ст. Д.
Спи́сокъ = 1. спи́сок, ви́пис. — Список з рукопису. Д. Ко́пія. 2. спи́сок, реє́стр, леє́стр. — Внести́ въ спи́сокъ = записа́ти в реє́стр. — Вы́ключить изъ спи́ска = ви́писати з реє́стру.

Запропонуйте свій переклад