Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «красий»
Шукати «красий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пё́стрый – ряби́й, сорока́тий, строка́тий, пестря́вий, кра́сий, (насм.) рябоми́зий; (полосатый) пері́стий, (о птицах, в мелких пестринках) сімена́стий, зозуля́стий, крап(ч)а́стий; (цветистый) кольори́стий, барви́стий, різноба́рвний, (узорочный) цят(к)о́ваний.
-рая корова, курица – ряба́ (пері́ста) коро́ва, ряба́ ку́рка, зозуля́ста-сімена́ста ку́рка.
-рая лошадь – ряби́й (строка́тий) кінь.
-рая материя – ряба́ (пестря́ва, цятко́вана) мате́рія.
-рая толпа – різноба́рвна (кольори́ста) юрба́ (ю́рма).
-рый слог, состав – сорока́тий (пері́стий) склад.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Кра́сийпестрый, разноцветный.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Кра́сий, -а, -е. Пестрый, разноцвѣтный. Вх. Зн. 29. Кра́са. Названіе коровы. Kolb. І. 65.

Запропонуйте свій переклад