Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 18 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Крестови́дный, Крестообра́зный – хреща́(с)тий, хреста́тий, крижови́й. [Чи над ла́вами ще в’є́ться корогва́ хреща́та на́ша? (Л. Укр.). Хреща́тий барві́нок. Хреста́те вирі́зування (род вышивки) (Київщ.)].
Крестообра́зный, см. Крестови́дный.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Крестообразный – хрища́тий, христа́тий, -а, -е.
Крестовидный, см. Крестообразный.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Крестообразный – хреща́тий;
• к. (перекрестный
) – навхресни́й.
Бур – све́рдло (-дла);
б. алмазный – с. діяманто́ве;
б. венечный – с. вінце́ве;
б. долотчатый – с. долотува́те;
б. закрытый – с. сліпе́;
б. зетообразный – с. Z-поді́бне;
б. корончатый, венечный – с. вінце́ве;
б. крестообразный – с. хреща́те;
б. ложечный – с. ложкува́те;
б. открытый – с. відкри́те;
б. почвенный – с. ґрунтове́;
б. ручной – с. ручне́;
б.-расширитель – с.-розши́рник (-ка).
Раскос – косе́ць (-сця́);
• р. восходящий
– к. догі́рний;
• р. главный
– к. головни́й;
• р. жесткий
– к. цупки́й;
• р. крестообразный
– к. хреща́тий;
• р. нисходящий
– к. доді́льний;
• р. обратный, перекрестный
– к. перехре́сний;
• р. прямой
– к. прями́й.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

крестообра́зный хреща́тий, хрестоподі́бний
во́рот коло́ворот,-ту
в. вертика́льный коло́ворот вертика́льний
в. горизонта́льный коло́ворот горизонта́льний
в. крестообра́зный коло́ворот хреща́тий [хрестоподі́бний]
в. парово́й коло́ворот парови́й
в. цепно́й коло́ворот ланцюго́вий
успокои́тель заспоко́ювач,-ча, угамівни́к,-ка́
у. возду́шный заспоко́ювач пові́тря́ний
у. колеба́ний заспоко́ювач колива́нь, де́мпфер,-ра
у. крестообра́зный заспоко́ювач хреща́тий
у. магни́тный заспоко́ювач [угамівни́к] магне́тний
у. магнитоиндуцио́нный заспоко́ювач магне́тоіндукці́йний
у. ма́сляный гамівни́к оли́вний
шлиц мех. шліц,-ца (1. поздовжній виступ або рівчак для з’єднування вала з деталями машини; 2. проріз під викрутку в головці ґвинта)
ш. жело́бчатый шліц жоло́бчастий
ш. крестообра́зный шліц хреща́тий, шліц-хрестови́к
ш. облегчённый шліц поле́гшений
ш. прямобо́чный шліц прямобі́чний
ш. симметри́чный шліц симетри́чний
ш. торцо́вый шліц чолови́й [іве́ро́вий]
ш. треуго́льный шліц трику́тний
ш. шестигра́нный шліц шестигра́нний
ш. эвольве́нтный шліц евольве́нтний
э́ккер геод. е́кер,-кера, кутівни́ця,-ці (геодезичний інструмент для побудови кутів на місцевості)
э. восьмигра́нный кутівни́ця восьмигра́нна
э. крестообра́зный кутівни́ця хреща́та
э. при́зменный кутівни́ця при́змова
э. цилиндри́ческий кутівни́ця циліндри́чна

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Крижо́вийкрестообразный.
Крижо́ва са́жень – косая сажень.
Хреста́тий и хреста́чнийкрестообразный, крестовидный.
Хреща́тий, хреща́стийкрестообразный, крестовидный.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Крижо́вий, -а, -е. Крестообразный. Крижо́ва доро́га. Перекрестная дорога. На крижовій доріженці там ся іспіткали. Гол. І. 14. Крижо́ва це́рква. Церковь, построенная въ формѣ креста. Св. Л. 24. См. Крижевий. Крижови́й са́жень. Косая сажень. Ново-Ушинк. у.
Хреща́тий, -а, -е.
1) Крестообразный, крестовидный.
Хрещатий барвінок. Ворота дощані — хрещаті. Мир. ХРВ. 9.
2) Имѣющій на себѣ изображеніе креста.
Червонії, хрещатії давнії корогви. АД. І. 218.
3)
Хреща́та пла́хта. = Хрещатка. Чуб. VII. 428.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Крестообра́зный = д. Крестови́дный.

Запропонуйте свій переклад