Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей
Запропонувати свій переклад для «кровопій»
Шукати «кровопій» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кровопи́йца – кровопи́вець (-вця), кровопи́вця (-ці), кровопи́й (-пи́я), кровопі́й (-по́я), кровосо́с (-са), (переносно ещё) глита́й, жирої́д, п’я́вка. [Станови́й і волосни́й – кровопи́вці (Сл. Гр.). Ска́зано – кровопі́й лю́дський (Мирн.). Приї́хали кровосо́си по хліб та по ду́шу (Чигиринщ.). П’ють з нас кров оті́ п’явки́ лю́дські (Київщ.)].

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВЫСА́СЫВАТЬ ще смокта́ти;
высасывать из па́льца ще виколу́пувати з колі́на, виколу́пувати з па́льця;
высасывающий що висмо́ктує тощо, зда́тний ви́смоктати, висмо́ктувач, смокту́н, прикм. смокта́льний, висмоктувальний, для висмо́ктування;
высасывающий из па́льца гото́вий ви́лупити з колі́на;
высасывающий кровь (высасывающий всю кровь) кровопи́вець, кровопі́й;
высасывающийся/высасываемый смо́ктаний, висмо́ктуваний;
ИЗДЕВА́ТЬСЯ ще му́чити, катува́ти, мордува́ти, пи́ти кров чию, (язиком) здійма́ти на глум кого, кпи́ти з кого;
издева́ющийся що /мн. хто/ п’є кров тощо, охо́чий /зви́клий/ знуща́тися, гото́вий /ра́ди́й/ познуща́тися, кровопі́й, мучи́тель, кат, катю́га, не́люд, недо́люд, недо́людок, звір, (язиком) глузі́й, глузівни́к, коверзу́н, збито́шник, вари́вода, книжн. знуща́льник, прикм. знуща́льний, глузли́вий.
КРОВОСО́С укр. кровопи́вець, кровопі́й, п’я́вка.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Кровопи́вець, -вця и кровопі́й, -пія́кровопийца.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Кровопі́й, -пія, м. = Кровопивець. Сказано, — кровопій людський. Мир. Пов. І. 131.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Hypericum perforatum L.звіробі́й звича́йний (Ру, Оп), крі́вця звича́йна; діробо́й івано́к (Вх1; Жл), за́яча крі́вця звича́йна (Сл), звіробі́йник діравий (Во), івано́к прозірни́к (Вх6, Мл); Божа травка (Сл, Mk), бо́ждеревок (Нв, СбДС, ГЦ), вороне́ць (Ан, Mk, МсСТ, ПД, ПС), горобій (ОсПД), громобой (ОсПД), дар Бо́жий (СбСТ), дев’ятоси́льник (МгЗК), дереві́й (Нв, Mk, См, СбСД, СТ, ВЛ), деревни́к (МгЗК), дзвіробо́й (СбСЛ), дзіробі́й (СбВЛ, СЛ), діробой (Mk), жовте зілля (ОсВЛ), жовте свентоянське зілля (ОсВЛ), жураве́ць (Tl, Гр, СлСД), замовить (Км), за́новідь ове́ча (БкБУ), зановіть (АнПД), заяче дерево (АнВЛ), заячни́к (МгЗК), зборова трава (Км), зваробі́й (СбПЗ), зверобо́й (Ос, Мг, КобПД, ГЦ, ЗК), звіробі́й (Рг1, Ян2, Ос, Гт, Мс, Кч, Мг, Сб, Коб, КриЗАГ), звіробо́й (Ав, Чн, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Вх1, Кр, Mj, Шс, Ів, Сл, Mk, Ос, Гт, Рм, Пч, Мс, Кч, Мг, Сб, Дми, КобЗАГ), звіробой луговий (Ан), звіробой тонколистий (ОсПД), звіробо́йник (Жл), звіробу́й (МгЗК), здорівник (HlБУ), здорова трава (Ан, Tl), зілля від скаженини (ОсВЛ), зі́лля од 99 хворо́б (МгЗК), іван (СваДС), іва́н-зі́лля (Км, СбЗК), іва́но́к (Вх, Ду, Mk, Сб, КобДС, БО), кирва́вник (СбДС), коров’я́к (НвВЛ), кравни́к (Рг1, Пс, Жл, Mj, СмПД, БУ), кра́вчики (ТанСД), крива́вник (См, Сб, КобПД, ДС), крива́вчики (ТанСД), кривце заяче (MkПД), кри́льця Бо́жі (МсСТ), кришта́льки (Ан, ІвСД), крів братня (Сл), крівавець (СлСД, ПД, ПС), крівавник (Сл, ОсПД, ПЦ), кріве́ць за́ячий (Вл, Пс), крівці заячі (Мн2), крі́вця́ (Рг1, Ум, Гр, Ів, Сл, ОсСТ, ПД), крівця Божа (Вх, ОсПД, ДС), крі́вця́ за́яча (Рг1, Вл, Ан, Пс, Ів, Сл, Ос, Ук, См, Мс, КриСД, СТ, ПС, СЛ), кров (СмСТ), кров за́яча (Ан, Mj, Шс, Сл, Мс, СбСТ, ПС), кров івана (Mk, СбГЦ), кров іва́нова (Сб, ТкаДС), кров Ісуса Христа (МлДС), кров молоде́цька (Ан, Го1, ІвСД, СЛ), кров св. Іва́на (Вх, Жл, Вх1ВЛ), кров св. Йоана (Гв, ВоВЛ), кров Христова (См), кровавець (Ан, ОсСД, ПД), крова́вник (Ан, Лс2, Ос, См, Дми, ПокСД, СТ, ПД, ВЛ, ПЦ, ДС), крова́вці (Лс2ПЦ), кро́вни́к (Ощ, Mk, Сн, Он, См, Мг, КобСД, БО, ГЦ, ЗК), кроволин (ОсСД), кровопій (ОсСД), кров-трава молодецька (См), кро́вця(і) (Ан, Сл, Mk, Мг, Сб, КобСД, СТ, ПС, ГЦ), кровця Біжа (Вх7ЛМ), кро́вця Бо́жа (Жл, Гб, Сб, СенДС, ЛМ), кро́вця за́яча (Сл, Mk, Ос, СбСД, ПД, ПС, ДС), кровця Христова (Вх4ЛМ), кров’яни́к (МгЗК), кура дика (АнСЛ), ласкавець дідчий (MkГЦ), лей (МлДС), матери́нка жо́вта (КобГЦ), Матки Божої зілля (MkГЦ), муращівни́к (МгЗК), окрива́вник (Сл, БкПС, БУ), пожа́рниця (Ос, Гб2, СбПД, БУ, ГЦ), позвонки (АнСЛ), покривник (GsДС), покровка (ОсПД), прозі(и)рни́к (Вх, Жл, Вх1, Mk, Сн, Коб, СваПД, ДС, ГЦ), ракита (АнСТ), св. Івана зіллє (RsВЛ), сві(є)нтоянське зілля (Ан, Mk, ОсПД, ВЛ), свістоянське зілля (ОсВЛ), світія́нське зі́лля (СбВЛ), світоіва́нське зі́ллє (ГбДС), світоянське зілля (ОсПД, ВЛ), світ(н)янське зілля (ОсПД, ВЛ), святоіванське зілля(є) (Вх1, Сл), святоя́нське зі́лля(є) (Вх, Ан, Gs, Жл, Мн2, Mj, Ів, СлСД, ДС), севастія́нське зі́лля (СбВЛ), сльо́зи Ма́тері Бо́жої (Ан, Ів), смі́лка (Вх, Вх1, СмПД), стокрі́(о́)вця (Вх7, Ду, СбПД, ДС, ЛМ), суха́рики (Лс2ПЦ), Трійця Божа (Mk), христо́сник (Ар, СбПЗ), цви(і)нтурія (Сл, СмСД, ПЦ, ПС), ян святи́й (СбВЛ), яробо́й (ПчЗК).