Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Момент – (лат.) момент, мент, мить, часинка, часиночка, хвилина, секунда:
благоприятный момент – слу́шний моме́нт;
в [один] момент – миттю, умить, в одну мить, за [одну] мить (хвилину), в [один] момент; (разг. образн.) в один черк; як «га» сказати;
в данный момент, в настоящий момент – у цей момент, у цю мить, у цей час, тепер [оце], саме тепер, нині, наразі, у наш час;
в несколько моментов – в (за) кі́лька (де́кілька) моме́нтів;
в тот же момент – у той же (у той-таки) момент; тієї ж миті; у ту саму мить; саме в той час; саме на той час;
выжидать моме́нт – вижида́ти моме́нту, пильнува́ти хви́лі;
в этот момент – у (на) цей (той) момент; цієї (тієї) миті; у цю (ту) мить; під цю (ту) мить; під цю (ту) хвилину; під цю (ту) часину;
как раз в тот момент – саме в (на) той момент; саме тієї миті; саме в ту мить; саме в той час (у ту хвилину, у ту часину);
к настоящему моменту – на цей час, дотепер, донині;
критический, определённый момент – критичний, певний момент;
ловить момент – ловити мить (момент);
момент вращающий, дополнительный, закручивающий, изгибающий, изгибно-крутильный, крутящий, ломающий, начальный, неуравновешенный, опрокидывающий, приведенный, разрушающий, распределенный, расчётный, скручивающий, сосредоточенный, тормозящий, удерживающий, центробежный – оберта́льний, додатковий, закручувальний, згина́льний, згинально-крутильний, крути́льний (закрутни́й), лама́льний, початко́вий, незрівноважений, перекида́льний, зведений, руйнівний, розподілений, розрахунковий, скру́чувальний, зосереджений, гальмівни́й, утримувальний, відцентровий;
момент защемления, количества движения, начала разрушения, разрушения, сдвига, сопротивления – момент затисковий, кількости руху, початку руйнування, зруйнування, зсувовий, опору (опоро́вий);
на один момент – на одну мить; на один момент; на одну [коротеньку] часинку (часиночку), на годи́нку (годи́ночку);
на текущий момент – натепер, на теперішній момент;
решающий момент – вирішальний момент;
с этого момента – відтепер, віднині, відтак;
с этого момента поподробней – а тепер детальніше;
улучить момент – добрати (вигадати) момент (часину, часинку).
[Неха́й життя́ – моме́нт і зло́жене з моме́нтів, ми ві́чність но́симо в душі́ (Франко). А молоді́ козаки́ одного́ че́рку опини́лися на ко́нях (М. Вовчок). Я таку́ часи́нку ви́гадала, як вона́ не пла́кала (М. Вовчок)]. Обговорення статті

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Крутящий момент – крути́льний моме́нт (-ту).
Скручивающий, крутящий (момент) – закрутни́й, крути́льний.
Момент – моме́нт (-ту);
• м. вращающий
– м. оберта́льний;
• м. изгибающий
– м. згинни́й;
• м. крутящий
– м. крути́льний, закрутни́й;
• м. ломающий
– м. лама́льний;
• м. начальный
– м. початко́вий;
• м. опрокидывающий
– м. перекидни́й;
• м. отрицательный
– м. від’є́мний;
• м. положительный
– м. дода́тний;
• м. окручивающий
– м. скру́чувальний;
• м. сопротивления
– м. опоро́вий;
• м. статический
– м. стати́чний;
• м. тормозящий
– м. гальмівни́й;
• м. фиктивный
– м. уя́вний;
• м. центробежный
– м. відосередко́вий.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

крутя́щий крути́льний
уда́р уда́р,-ру
у. акусти́ческий уда́р акусти́чний [звукови́й]
у. боково́й уда́р бічни́й
у. внеце́нтренный уда́р позацентро́вий
у. встре́чный уда́р зу́стрічний
у. гидравли́ческий уда́р гідравлі́чний
у. жёсткий уда́р жорстки́й [тверди́й]
у. косо́й уда́р скісни́й
у. кро́мочный уда́р ка́нтовий
у. крутя́щий уда́р крути́льний
у. мя́гкий уда́р м’яки́й
у. неупру́гий уда́р непру́жни́й
у. пла́мени уда́р по́лум’ям
у. попере́чный удар попере́чний
у. продо́льный уда́р поздо́вжній
у. прямо́й уда́р прями́й
у. растя́гивающий уда́р розтяга́льний
у. сжима́ющий уда́р стиска́льний
у. скру́чивающий уда́р закру́чувальний [скру́чувальний]
у. теплово́й уда́р теплови́й
у. упру́гий уда́р пру́жни́й
у. центра́льный уда́р центра́льний
у. эксцентри́ческий уда́р ексцентри́чний

Запропонуйте свій переклад