Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 15 статей
Запропонувати свій переклад для «кубок»
Шукати «кубок» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ку́бокку́бок (-бка), ке́ле[і]х (-ха), (ум.) ку́бочок (-чка). [Пий ку́бок життя́, по́ки п’є́ться (Грінч.). Спив до дна я при́крий ке́лех за здоро́в’я до́лі (Рудан.)].
Заздравный -бок – заздоро́вний ку́бок (ке́лех).
Поднять -бок за что – зня́ти (нідне́сти) ку́бок (ке́лех) за що.
Обде́лывать, обде́лать
1) обробля́ти, оброби́ти, пообробля́ти.
Срв. Обраба́тывать. -ать камень – обробля́ти, обто́чувати ка́мінь.
Пашня обде́лана – рілля́ упо́рана.
-ать дело – обору́дувати спра́ву;
2) оправля́ти, опра́вити в що
и чим, вробля́ти, вроби́ти в що.
Кубок обде́лан чёрным серебромку́бок опра́влено в чо́рне срі́бло́;
3) (
обмошенничать) обмахо́рити, обмахлярува́ти.
Обде́ланный – обро́блений, упо́раний, опра́влений.
Оправля́ть, опра́вить
1) (
драгоцен. камень, картину) вправля́ти, впра́вити, оправля́ти, опра́вити в що; (картину в рамку) заво́дити, заве́сти́ в ря́мці; (книгу в переплёт) оправля́ти, опра́вити, заво́дити, заве́сти́ в опра́ву, в паля[і]ту́рки;
2) (
платье на себе, на ком) чепури́ти, причепури́ти, ла́годити, пола́годити, обсмика́ти, обсми́кати;
3) (
волосы) пригла́дити ко́си, воло́сся, пола́годити, причепури́ти за́чіску;
4) (
постель) засте́лювати, застели́ти лі́жко.
Опра́вленный – впра́влений, опра́влений, опра́вний, заве́дений у ря́мці, в паля[і]ту́рки. [У зо́лото (впра́влені) опра́влені діяма́нти. Кубо́к з яшми́ опра́вний в чо́рнім срі́блі (Л. Укр.). Кни́га опра́влена в полотно́].
Пороховни́ца – порохівни́ця, порошни́ця, порошни́к (-ка́), (роговая) ріг (р. ро́гу), ку́бок на по́рох, (черном.) тарапа́ть (-ти), (для насыпки пороху на полку ружья) на́труска. [Коло збро́ї ко́жний покла́в свою́ порошни́цю, гамане́ць з ку́лями, кло́ччя, кий до набива́ння, – усе́ щоби було́ під руко́ю (Маковей)].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Кубокку́бок, -бка, ке́ліх, -ха.
Стопа
1) (
ноги) ступня́, -ні́;
2) нога́, -ги́;
3) (
след) слід, -ду, тропа́, -пи́;
4) (
бумаги) рі́за, -зи; (в стихах) стопа́, -пи́;
5) (
кубок) ке́ліх, -ха.
Чара (кубок) – ке́ліх, -ха.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ке́лех, -ха
1)
чаша церковная;
2)
кубок, бокал.
Куб, -ба
1)
куб;
2)
выдолбленный из дерева кубок.
Ку́бок, -бка
1)
кубок;
2)
Ку́бок на по́рох – пороховница.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ке́лех и ке́ліх, -ха, м.
1) Чаша церковная.
2) Кубокъ, чара, бокалъ.
Куб, -ба, м.
1) Кубъ.
2) Выдолбленный изъ дерева кубокъ. Желех.
Ку́бок, -бка, м.
1) Кубокъ.
Медом частували з золотого кубка. Мет. Що з тих кубків, як повні сліз? Ном. № 1436.
2)
на по́рох. Пороховница для храненія мелкаго пороху, употребляемаго для подсыпки на по́лку ружья. Шух. І. 231. Ум. Ку́бочок. Стоїть вода у кубочку, — коли хоч, напийся. Макс. Ой десь же ти, козаченьку, з кубочка вмивався. Чуб. V. 62.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ку́бокъ = ку́бок (С. З.), пу́гарь, ча́рка (велика, найбільше металїчна з покришкою). — Що з тих кубків, як повні слїз. н. пр. — Кубків паристих, в серединї визлочоних 4. Ст. Оп. — Він з пугарем у руцї саме до краковяка розігнав ся. К. Ч. Р. — Повниї чарки всїм наливайте. н. п.
Стопа́ = 1. ступня́ (ноги). 2. нога́. — Къ стопа́мъ ва́шимъ = до ніг ва́ших. — Идти́ по чьи́мъ стопа́мъ = іти́ за ки́м, за чиїм слїдом, наслїдувати (кому). 3. стопа́ (у віршах). С. Жел. 4. ку́бок, пу́гарь (д. Ку́бокъ. Власне металїчний стакан або кружка без ушка). 5. стопа́ (паперу). С. Л.

Запропонуйте свій переклад