Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «купільниця»
Шукати «купільниця» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ва́нна – ва́нна, ку́піль (м. р.) (р. ку́пелю), купе́ля (ж. р.) (р. -лі); серные ва́нны – сірча́ні ку́пелі; (только о сосуде) купі́льник, купі́льниця.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВА́ННА укр. купі́льниця.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Ванна
1) (
принятие ванны) ва́нна, -ни, -ку́піль (род. ку́пелю);
2) (
сосуд) купі́льник, -ка, купі́льниця, -ці.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Ванна – ку́піль (-пе́лю);
в. (сосуд)купі́льниця;
в. вылуженная – к-ця ви́луджена;
в. гальванопластическая – ку́піль гальванопласти́чний;
в. дрожжевая – к. дріждже́вий;
в. клеевая, бум. – к. клейови́й;
в. нагревательная – нагрівни́к (-ка́);
в. осмоленная – к-ця посмо́лена;
в. песчаная (для охлаждения) – охоло́дник піскови́й;
в. стеклоплавильная – к-ця склото́пна;
в. формовочная – к. формівни́й;
в. электрическая – к. електри́чний;
в. эмалированная – к-ця склицьо́вана.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ва́нна 1. ва́нна,-ни, ку́піль,-пелі, 2. ка́дка,-ки, ку́пільниця,-ці (посудина)
в. вы́работочная ва́нна для вироблення
в. гальвани́ческая ва́нна гальвані́чна
в. зака́лочная ва́нна гартівна́
в. кисло́тная ва́нна кисло́тна
в. краси́тельная ва́нна фарбува́льна
в. луди́льная ва́нна луди́льна
в. ма́сляная ва́нна олі́йна [оли́вна]
в. охлажда́ющая ва́нна охоло́джувальна
в. полоска́тельная ва́нна полоска́льна
в. сва́рочная ва́нна зва́рювальна
в. фикси́рующая ва́нна фіксува́льна
в. щёлочная ку́піль лу́жна
в. электролити́ческая ва́нна електроліти́чна
помеще́ние 1. приміща́ння, поміща́ння; примі́щення, помі́щення
2. примі́щення (кімната)
п. аккумуля́торное примі́щення акумуля́торне
п. ва́нное ва́нна,-ної, ку́пільниця,-ці
п. жило́е житло́,-ла́, поме́шкання
п. маши́нное примі́щення маши́нне
п. насо́сное помпо́вня,-ні, примі́щення по́мпове
п. подва́льное примі́щення підва́льне
п. складско́е склад,-ду, примі́щення складське́
п. служе́бное примі́щення службо́ве
п. трансформа́торное примі́щення трансформа́торне, трансформа́торна,-ної
п. уче́бное примі́щення навча́льне
п. холоди́льное примі́щення холоди́льне
п. черда́чное гори́ще,-ща, стрих,-ху

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Купі́льник, -ка и купі́льницяванна.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Купі́льниця, -ці, ж. = Купільник. Желех.