Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 19 статей
Запропонувати свій переклад для «купіль»
Шукати «купіль» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ва́нна – ва́нна, ку́піль (м. р.) (р. ку́пелю), купе́ля (ж. р.) (р. -лі); серные ва́нны – сірча́ні ку́пелі; (только о сосуде) купі́льник, купі́льниця.
Вода́ – вода́. [Нап’ю́ся пого́жої води́чки. І спить земля́, і во́ди сплять прозо́рі (Грінч.)].
В. тепловатая – лі́тепло.
В. кипящая – окрі́п. [Грі́йте окро́пи та ли́йте в жлу́кто].
В. тёплая для купаньякупіль.
В. тёплая щёлочная для мытья головы, беления полотна – ми́те[і]ль (р. -телю).
В. мыльная, после стирки в ней – зми́лини, зми́лки.
В. мыльная пенящаяся – шум.
В. тинистая, болотная – мохова́.
В. чистая, свежая – пого́жа.
В. несвежая – непого́жа.
В. неосвежающая – мля́ва.
В. мягкая – милка́.
В. твёрдая, жесткая – різка́.
В. дождевая – дощова́, дощі́вка.
В. проточная – теку́ча, вода що збіга́є.
В. стоячая – не́теч (р. -чи), нете́ча (р. -чі), нете́чина, водості́й (р. -то́ю), мертвові́д (р. -во́ду) (Неч.-Лев.).
В., в которой мок навоз – гної́вка.
В. из под точильного камня – бруси́ни, брусли́на.
В. сыченая мёдом – сита́.
В. грунтовая – жи́льна.
В. подпочвенная – зашку́рня, позашку́рня.
В. ключевая – крини́чна, крини́чана, джере́льна, джерелі́вка.
В. целебная – зцілю́ща.
В. дающая и отнимающая силу (в сказках) – си́льна, безси́льна.
В. мёртвая, живая – мертву́ща, живу́ща.
В. волшебная, простоявшая ночь при свете звёзд – зо́ряна вода́.
В. сверх льда – полі́й.
В. полая, прибылая – по́відь (р. -ди), па́відь (р. -води), прибульна́, прибутна́ вода́.
В. журчащая – дзюркото́нька; узкая и относительно спокойная полоса -ды́ между сильными волнами в реке – гри́виця.
Много -ды́ – вели́ка вода́.
В. сплошь – одни́м лице́м вода́.
В., затопившая землю – зато́н. [Наста́ла-ж про́весень і во́ду скрізь пусти́ло, понад зато́нами зібра́лося село́ (Куліш)].
Место, где в. весенняя застаивается – топи́ло. [На топи́лі нічо́го не росте́].
Большое скопление -ды́ – дуна́й. [Ой за го́рами вода́ дунаями. Текла́ вода́ з дунаєчка].
В. минеральная – мінера́льна.
В. святая, освященная – свяче́на.
В. освященная в день Богоявления – явле́на, йорда́нська; осв. 1-го августа – макові́ївська.
Богатый -до́й – водя́ний. [На водя́ному мі́сці стої́ть село́: усе́ там га́рно ро́дить].
За -до́й пойти – по́ во́ду піти́.
Под -ду пойти – нирця́ (нурка́) да́ти.
Как в -ду канул – як водо́ю вми́ло; як лиз злиза́в.
Прошёл огни и во́ды, и медные трубы – був і на коні́, і під коне́м, і в сту́пі й за сту́пою.
Поехать на во́ды – пої́хати на (те́плі) во́ди.
Купа́ние – купа́ння, ку́панка (Н.-Лев.).
Беспрестанное -ние – купани́на.
Вода (тёплая) для -нияку́піль (-пелю).
Купе́ль
1) ку́піль (-пелю), купе́ля. [Звелі́ла принести́ ку́піль, нали́ти окро́пів і почала́ купа́тись (Н.-Лев.). Ох, купе́ле Сілоа́м, ти мене́ згуби́ла! (Крим.)];
2) (
для крещения) хрести́льниця, хрести́льня (-ні).
Купе́льный – купе́льовий, купеле́вий, ку́пі́льний.
-ная водаку́піль (-пелю).

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

КУПА́ТЬ; КУПА́ТЬСЯ ще бра́ти ку́пі́ль, д-а купа́тоньки, ку́пці;
купа́ющий що /мн. хто/ купа́є, ра́ди́й ви́купати, прикм. купа́льний;
купающийся що /мн. хто/ купа́ється тощо, ку́паний, зви́клий /ста́вши, люби́тель/ купа́тися, ра́ди́й скупа́ти, пля́жник, купа́льник, реконстр. купа́лець, образ. на купа́нні, в ку́пелю;
купающийся в крови́ крива́вий, закрива́влений, образ. по колі́на в крові́, обку́паний у крові́;
купа́емый ку́паний;
ИСКУПА́ТЬСЯ, искупавшийся ску́паний /обкупаний, ви́купаний/, ОКРЕМА УВАГА

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Купельку́піль (род. ку́пелі).

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Ваннаку́піль (-пе́лю);
в. (сосуд) – купі́льниця;
в. вылуженная – к-ця ви́луджена;
в. гальванопластическаяку́піль гальванопласти́чний;
в. дрожжевая – к. дріждже́вий;
в. клеевая, бум. – к. клейови́й;
в. нагревательная – нагрівни́к (-ка́);
в. осмоленная – к-ця посмо́лена;
в. песчаная (для охлаждения) – охоло́дник піскови́й;
в. стеклоплавильная – к-ця склото́пна;
в. формовочная – к. формівни́й;
в. электрическая – к. електри́чний;
в. эмалированная – к-ця склицьо́вана.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Ванна
• Принимать ванну
– брати ванну (купіль). [Так ви наглянете, щоб ваша небога брала купелі регулярно і щоб увечері пізно не засиджувалась. Українка.]
Воздушный
• Воздушная ванна
– повітряна ванна (купіль).
• Воздушная походка
– легка хода.
• Воздушное платье
– ефірне (легеньке) убрання (плаття).
• Воздушные течения
– течії в повітрі (повітряні течії).
• Воздушный пирог
(кулинар.) – гірка; збите печиво; легкий (духовий) пиріг.
• Воздушный поцелуй
(разг.) – поцілунок здаля; поцілунок рукою.
• Строить воздушные замки
(перен.) – надхмарні палаци (палати) будувати (виводити, спинати); у хмарах літати; химери ганяти; кохатися в химерах; химерувати; думками (думкою) багатіти.
Журавль
• Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки
– не обіцяй (не давай) журавля в полі, а давай синицю в руки. Пр. Ліпше (краще, лучче) синиця в жмені, ніж журавель у небі (як журавель під небом, ніж голуб на стрісі). Пр. Близенька соломка (солімка) краща (лучча) від далекого сінця. Пр. Як мати сліпу кобилу водити, то ліпше (то краще) пішки ходити. Пр. Як погано орати, то краще (то ліпше, то лучче) випрягати. Пр. Ліпше (краще, лучче) нині горобець, як завтра голубець. Пр.
• Хоть тресни синица, а не быть журавлём!
– ворона і за море літала, а все чорна вертала. Пр. Не поможе вороні купіль, а крукові мило. Пр. Яка ворона в воду, така й з води. Пр.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ва́нна 1. ва́нна,-ни, ку́піль,-пелі, 2. ка́дка,-ки, ку́пільниця,-ці (посудина)
в. вы́работочная ва́нна для вироблення
в. гальвани́ческая ва́нна гальвані́чна
в. зака́лочная ва́нна гартівна́
в. кисло́тная ва́нна кисло́тна
в. краси́тельная ва́нна фарбува́льна
в. луди́льная ва́нна луди́льна
в. ма́сляная ва́нна олі́йна [оли́вна]
в. охлажда́ющая ва́нна охоло́джувальна
в. полоска́тельная ва́нна полоска́льна
в. сва́рочная ва́нна зва́рювальна
в. фикси́рующая ва́нна фіксува́льна
в. щёлочная ку́піль лу́жна
в. электролити́ческая ва́нна електроліти́чна

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

купі́ль, ку́пе́лю; -пе́лі, -лів (ч. р.)

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Кла́сти, кладу́, -де́ш, гл.
1) Класть.
Як тя баба в купіль клала, на груди ті іскра впала. Рус. Дн.
2) Ставить.
Виходят коло воріт і кладут столик маленький, а на столик хліб і чекают молодого. Грин. III. 517. Як уже проспівают, — кладут вечеряти. Грин. III. 522.
3) Прикладывать.
У руку бере (китайку), к серцю кладе, словами промовляє. Дума.
4) Раскладывать.
Тяжкий огонь підо мною клали. Нп.
5) Вить (гнѣздо).
Ой ремезе, ремезоньку, не клади гнізда близько над Десною. Нп.
6) Убивать.
Ой як зачав ляшків-панків як снопики класти.
7)
ва́риво. Солить на зиму капусту, бураки, огурцы. Батько старий, ні матері, ні сестри нема, сами собі й обідати варять, хліб печуть, вариво кладуть. Г. Барв. 87.
8)
ко́пу. Копнить.
9)
межу́. Проводить межу. Мнж. 26.
10)
ни́тку. Забрасывать неводъ. Вас. 189.
11)
приса́ди. Прививать прищепы. Шух. І. 110.
12)
ски́рту. Метать скирду, стогъ.
13)
ха́ту. Строить избу, домъ. Шух. І. 145.
14)
честь на собі́. Изъ уваженія къ себѣ самому не дѣлать. Давно я потоптав би сю ледарь, та тілько честь на собі кладу. К. ЧР. 106.
15)
до мі́ри. Мѣрять. Пригнали мя у Яблонів, кладуть мя до міри, там же й забігали молоді жовніри. Нп.
16)
у го́лову. Догадываться, думать, ожидать. Чуб. І. 273. Бідна наша ненька і в голову собі не клала, щоб між нами стався такий великий гріх. Стор. МПр. 34. Лягли і в голову не клали, що вже їм завтра не вставать. Шевч.
Ку́піль, -пелю и -плю, м. Купель, посуда для купанья, также вода для купанья. Звеліла принести купіль, налити окропів і почала купатись. Левиц. І. 393. Лучче було мене, мати, в купелі заляла, ніж мя таку нещасливу на сей світ пускала. Чуб. V. 316. Що ти мене, моя мати, в куплю не залляла? Гол. І. 239.
Невладу́щий, -а, -е. Безсильный, безпомощный. З купелі саджали в купіль, як малу дитину, полумертву, невладущу, нетямну людину. K. МБ. XI. 146.
Нетямни́й, -а́, -е́. Безчувственный, находящійся въ безсознательномъ состояніи. Та й повінчала нетямну вже мертву. К. ПС. 21. З купелі саджали в купіль, як малу дитину, полумертву, невладущу нетямну людину. К. МБ. XI. 146.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Зарі́нок, -нку, м. Берег, покрытый мелкими камешками, *прибрежная полоса, пляж. *А потому з берега крутого на зарінок — тут уже і купіль. Франко. «Терен у нозі».

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ва́нна = ва́нна, ку́піль.