Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей
Запропонувати свій переклад для «куховарство»
Шукати «куховарство» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кашева́рство – кашова́рство, кухова́рство.
Кулина́риякухова́рство, ку́харство, куліна́рство. [Кили́на тя́мила в кухова́рстві (Н.-Лев.)].
Кулина́рный – кухова́рський, ку́харський, куліна́рний.
-ное искусствокухова́рство, ку́харство.
Ку́хня
1) (
помещение), ку́хня, пека́рня, кухова́рня. [У ку́хні нена́че пе́кло яке́ пала́ло (Сторож.)];
2) (
стол) ї́жа, кухова́рство, ку́хня.
-ня хорошая, вкусная, вегетарианская, постная, скоромная, мясная, тонкая, французская – ї́жа до́бра, смачна́, вегетарія́нська, пісна́, скоро́мна (ско́ром (-му), скороми́на), м’ясна́ ї́жа, м’яси́во, деліка́тна ї́жа, францу́зька ї́жа (ку́хня).
Латинская -ня – лати́нське кухова́рство;
3) (
переносная печка) переносна́ пі́чка.
-ня керосиновая – га́сова пі́чка;
4) (
перевозная кухня) перевізна́ ку́хня.
Походная -ня – похідна́ ку́хня.
Пова́ренный – кухе́нний, кухова́рський.
-ное искусствокухова́рство, ку́харство.
-ная соль – сіль кухе́нна (кухо́нна, кухня́на), виварна́ сіль, ціли́ця.
По́варство – ку́харство, кухова́рство.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Поварство – ку́харство, кухова́рство, -ва.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Искусство
• Заслуженный деятель искусства
– заслужений діяч мистецтва.
• Из любви к искусству
(делать что-либо) (разг.) – з любові до діла (до справи, до хисту); безкорисливо.
• Искусство для (ради) искусства
– мистецтво (за)для (заради) мистецтва.
• Небольшого искусства надо…
– не великого хисту (дотепу) треба…
• Не велико искусство
– не штука; не велика штука; мудрація не велика.
• Овладеть каким-либо искусством
– опанувати якесь мистецтво.
• Поварское искусство
куховарство (кулінарство).
• По всем правилам искусства
– за всіма правилами мистецтва.
• Произведение искусства
– мистецький твір (утвір, витвір); твір (утвір, витвір) мистецтва.
• С большим искусством
– з великою майстерністю; з великим умінням (досвідом); дуже майстерно.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Кухова́рство, -ва, с. Поварство, стряпанье. Кон.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

По́варство = ку́харство, кухова́рство. — Навчати ся куховарству. Кн.

Запропонуйте свій переклад