Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «кушати»
Шукати «кушати» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Иску́шивать, иску́шатьку́шати, відку́шати, зажива́ти, зажи́ти чого́; срвн. Отве́дывать 1.
-шайте чего-нибудь, пожалуйста! – зажи́йте (там) чого́, про́шу вас; поку́шайте здоро́ві.
-шал чайку – поку́шав ча́ю.
Наку́шивать, наку́шать
1) (
всякой всячины) наїда́ти, наї́сти, (о мног.) понаїда́ти чого́;
2) (
отведывать чего) куштува́ти що, покуштува́ти, скуштува́ти чого́, ку́шати що, поку́шати чого́.
-ться – наїда́тися, наї́стися, (делик.) уконтентува́тися, (о мног.) понаїда́тися.
Отве́дывать, отве́дать
1) (
на вкус) куштува́ти, сов. покуштува́ти и скуштува́ти, ку́шати, сов. поку́шати, заку́шати, відку́шати, зажива́ти, зажи́ти, (с)пожива́ти, (с)пожи́ти, спи́тувати, (по)спита́ти чого́.
-дайте хлеба-соли, вина, мёду – покушту́йте (поку́шайте, заку́шайте, пожи́йте) хлі́ба-со́ли, вина́ (горі́лки), ме́ду;
2) (
изведать) зазнава́ти, зазна́ти, заві́дувати, заві́дати, куштува́ти, закуштува́ти и скуштува́ти чого́. [Або́ води́ заві́даю, або́ петлі́ на ши́ю (М. Вовч.)];
3) (
пытаться) про́бувати, попро́бувати и спро́бувати, спи́тувати, (по)спита́ти чого.
-дать счастья – поспита́ти ща́стя.
Отве́данный – по[с]кушто́ваний, зажи́тий, за́знаний, спро́буваний и т. д.
Про́бовать, попро́бовать, испро́бовать
1) (
испытывать) спи́тувати, поспита́ти, про́бувати, спро́бувати и попро́бувати, випробо́вувати, ви́пробувати, бра́ти, узя́ти на спи́ток, (гал.) трі́бувати, стрі́бувати що, (диал.) погляді́ти що чим. [Спи́тує ні́жка, чи те́пла вода́ (Грінч.). Неха́й ду́рнями броди́ спи́тують (Черк. п.). Одні́ з украї́нських діячі́в замовка́ють, дру́гі тим ча́сом випробо́вують ґрунт у Галичині́ (Єфр.). Погляді́в (поспита́в) па́льцем, чи те́пла вода́. Погляді́в за́ступом, чи тве́рдо копа́ти. Спро́бував перо́, як пи́ше. Як лі́зеш на драби́ну, не забу́дь щаблі́ трі́бувати, чи міцні́ (Франко)].
-вать свою силу, свои силы – спи́тувати, поспита́ти, про́бувати, спро́бувати и попро́бувати, випробо́вувати, ви́пробувати свою́ си́лу, свої́ си́ли;
2) (
пытаться) про́бувати, спро́бувати, спи́тувати, -ся, спита́ти, -ся и поспита́ти, -ся, роби́ти, зроби́ти спро́бу (що зроби́ти). [Спро́бую да́ти істори́чний о́гляд, украї́нського письме́нства. Спи́тувавсь він жі́нку вмовля́ти, та не така́-то вона́ (М. Вовч.). Спи́тувала ще кі́лька разі́в натисну́ти на две́рі – не подаю́ться (Грінч.). Поспита́лися були́ не послу́хатися, – так де́ там. Уря́д спра́вді ро́бить кі́льки спроб, щоб селя́н захисти́ти (Доман.)].
-вать на все лады – усі́х способі́в бра́тися.
Попро́буй! – поспита́йся, спро́буй, ану! ану-ну́! ану́ лиш!
Пусть -бует – а хай лиш спро́бує (поспита́є).
-вать силы в соревновании с кем – про́буватися, попро́буватися, стену́тися з ким. [Ти бі́гаєш, як жа́ден молдова́н не побіжи́ть, – попро́буйся (Свидн.). Як дам, то на свій зріст усе́ подві́р’я змі́ряєш. – Попро́буємся! – Та що тут про́буватись! (Свидн.). Стені́ться з нею бі́гти, дак куди́! (Борз.)];
3) (
отведывать) куштува́ти, покуштува́ти и скуштува́ти, ку́шати, поку́шати, спи́тувати, поспита́ти, Поку́шайте оцього́ я́блучка. Поспита́йте борщу́: по-мо́єму на́че ду́же ки́слий (Черніг.)]. И -вать не дам! – і лизну́ти не дам!;
4) (
переносно: изведать) куштува́ти, скуштува́ти и закуштува́ти, спро́бувати, зажи́ти, поспита́ти. [Хто з ли́хом жарту́є, той його́ кушту́є (Номис). Скуштува́ла вже Орда́ коза́цької ка́ри (Рудан.) Не бага́то чолові́к закуштува́в правди́вої нау́ки, але яки́м-же-ж то и́ншим, сві́жим ду́хом ві́є від не́ї (Франко). Дово́дилося всього́ зажи́ти: і го́лоду, й хо́лоду, й ли́ха вся́кого (М. Левицьк.). Поспита́вши го́ря, чи не пошану́ється (Осн. 1861)].

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ку́шати, -шаю, -єш, гл. = Куштувати. Подольск. г. О. 1861. І. Слов.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Ку́шати, гл. ...*3вен. у.

Запропонуйте свій переклад