Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «куштунок»
Шукати «куштунок» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Отве́дывание, -дание и Отве́дка – куштува́ння, покуштува́ння, ку́шання, поку́шання, спожива́ння, спожиття́.
На -дку – на кушту́нок.
Про́ба
1) про́ба, спро́ба, спи́ток (-тку), спит (-ту), (
реже) (с)пробу́нок, (гал.) стрібу́нок; (отведывание) (с)кушту́нок, покуштува́ння; срв. Испыта́ние, О́пыт. [На́пад сей був ті́льки про́бою; по весні́ дру́гого ро́ку татарва́ заду́мала похо́д усіма́ свої́ми си́лами (Куліш). Зірва́ли в чужо́му саду́ кі́льки я́гід на спит (Черн.). Жи́то пуска́є со́рок сте́бел жити́на: спи́ток був у ме́не (Борз.)].
Делать про́бу – роби́ти про́бу, спро́бу, спи́ток и т. д. чому́, бра́ти на спро́бу, на спи́ток що.
Делать -бу машине – бра́ти маши́ну на спро́бу (на спи́ток, на спробу́нок).
Давать, брать, взять что-л. на про́бу – дава́ти, бра́ти, взя́ти на (с)про́бу, на спи́ток, на спит, на спробу́нок, (только о с’естном) на (с)кушту́нок що. [Візьму́ оціє́ї за́полочи на спи́ток – яка́ бу́де. Оце́ со́тня я́блук на про́даж, а одно́ дай на кушту́нок лю́дям (Харк.)].
Для -бы – для про́би, для спи́тку, для стрібу́нку. [За мину́точку ми ці́лий при́колоток соло́ми для стрібу́нку порі́зали (Франко)].
-ба драмы, комедии – про́ба дра́ми, коме́дії.
-ба голосов – спи́тування, про́ба голосі́в;
2) (
образец) про́ба, зразо́к (-зка́), зразе́ць (-зця́). [Взяв про́бу (зразо́к) пшени́ці].
Первые литературные -бы – пе́рші літерату́рні спро́би (почи́нки);
3) про́ба. [Срі́бло 84-ої про́би].

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Кушту́нок, -нкупроба, отведывание.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Кушту́нок, -нку, м. Проба; отвѣдываніе. Оце сотня яблук на продаж, а одно дай на куштунок людім. Харьк.

Запропонуйте свій переклад