Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «кінчастий»
Шукати «кінчастий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Конча́тыйкінча́стий.
Остроконе́чный – го́стрий, кінча́стий, кінча́тий [Кінча́тий ніж], стрімча́стий, шпича́стий; (только о горах) шпиля́стий. См. Острове́рхий.
-ная вершина – шпиль (-ля́) (м. р.).
-ная палочка – с[ш]пи́чка.
О́стрый
1) го́стрий (
о́стренький – гостре́нький; острё́хонек – гострі́сінький) [Го́стрий ніж, цвях. Го́стра бри́тва, коса́. Го́стре ши́ло, жало́], різки́й (серп, коса́);
2) (
остроконечный) го́стрий, кінча́(с)тий; см. Остроконе́чный;
3) (
на вкус) го́стрий (на смак), при́крий, терпки́й, міцни́й.
-рый уксус – міцни́й о́цет.
-рый перец – го́стрий пе́рець; срв. Е́дкий; (о жидкостях) см. Е́дкий; (о красках, цветах) різки́й, при́крий; (о запахах) го́стрий, при́крий. [При́крий пах]; (о голосе, звуках) різки́й, прони́клий, прони́кливий; (о ветре: резкий) дошку́льний, шпуйни́й, прони́зуватий; (мороз) різу́чий, при́крий, ду́жий; (о глазах, слухе) го́стрий. [Го́стрі, як ніж, о́чі].
-рые глаза – го́стрі, прони́зливі о́чі.
Окинуть кого -рым взглядом – обве́сти кого́ го́стрими очи́ма.
-рый слух – го́стре ву́хо; (о боли, скорби и т. д.) при́крий, пеку́чий [Пеку́чий біль. Ту́га пеку́ча], го́стрий, дошку́льний, бо́ліз[с]ний. [Бо́лізний біль = -рая боль].
-рая зубная боль – при́крий зубни́й біль (р. бо́лю);
4) (
остроумный) доте́пний, дорі́чний.
-рый ум – би́стрий ро́зум.
-рая мысль – го́стра, доте́пна ду́мка.
-рое слово, -вцо – го́стре, доте́пне, ущи́пливе сло́во, слівце́;
5) (
язвительный, едкий) го́стрий, ущи́пливий, ускі́пливий, діткли́вий (гал.). См. Е́дкий 2.
-рая критика – ущи́[скі́]плива кри́тика.
-рый язык – ущи́пливий, го́стрий язи́к.
У него -рый язык – він го́стрий на язи́к.
Ты больно уж остё́р – ти на́дто вже метки́й (боек), смі́лий (дерзок).
-рый на язык – жигува́тий, го́стрий на язи́к.
-рая вершина – шпиль (р. шпиля́) (м. р.), гостри́ця.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Кінча́тий, кінча́стийостроконечный.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

кінча́стий, -та, -те

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Кінча́стий, -а, -е. = Кінчатий.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Crataegus laciniata Ucriaглід кінча́стий.
Crataegus laciniata Ucria subsp. pojarkovae (Kossych) Francoглід кінча́стий Поярко́вої.
Dipsacus laciniatus L.черса́к кінча́стий; черсак лопчатий (Вх1), черса́к розрізаноли́стий (Ру, Оп), черса́к стрепіха́тий (Мл), черсак стріпатий (Вх2), черса́к торочкува́тий (Сл); будячок від кольок (ОсПД), страхополох (ОсВЛ).
Gentiana laciniata Kit. [=Gentiana pyrenaica L.]тирли́ч кінча́стий; тирли́ч розді́льний (Ру).
Oenothera laciniata Hillеноте́ра кінча́ста, переле́т кінча́стий.
Scrophularia heterophylla Willd. subsp. laciniata (Waldst. & Kit.) Maire & Petitmenginра́нник різноли́стий кінча́стий.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Остроконе́чный = кінча́тий, кінча́стий (С. Жел.), шпича́стий (С. З. Л.), стрімки́й, стрімча́стий, тільки про гори — шпиля́стий. С. Л. — Лихтарів шпичастих мосяжних два. Ст. Оп.