Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей
Запропонувати свій переклад для «ладунка»
Шукати «ладунка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ладу́нка
1) ладівни́ця, ладу́нка;
срвн. Патронта́ш;
2) (
у сапожников) коро́бочка з чобота́рським прила́ддям.
Карман
1) ке[и]ше́ня, (
редко) карма́н (-ма́на́), ум. кеше́нька, кармане́ць (-нця́), кармано́к (-нка́). [Визира́в кі́нчик гаманця́ з кеше́ні в її́ пальтечку́ (О. Пчілка). Ті каптани́ та не ті карма́ни (Номис)].
Бить по -ма́ну – би́ти по гаманцю́.
Бить по -ма́нам кого – кеше́ні труси́ти кому́.
Боковой -ма́н – бокова́ кеше́ня. [Ве́село схопи́вся до́ктор, витяга́ючи з боково́ї кеше́ні яку́сь пису́льку (Крим.)].
Часовой -ма́н – кеше́нька (на годи́нник).
Держи -ма́н шире! – підставля́й по́ли! наставля́й кеше́ню! вза́втра, з мішко́м! дам, дам – коли́ б лиш здоро́в зноси́в! ді́дька ли́сого!
-ма́н дыряв – кеше́ня гро́ші сі́є.
Дружба дружбой, а в -ма́н не лезь – дружо́к, дружо́к, та не твій пиріжо́к (Херсонщ.).
-ма́н жидок (тонок, пуст) – в кеше́ні гуде́, в кеше́ні ві́тер гуде́ (сви́ще).
Иметь кого в -ма́не – ма́ти (трима́ти) кого́ в жме́ні.
За словом в -ма́н не лезет – за сло́вом до ба́тька не бі́гає; по сло́во до кеше́ні не хо́дить.
Набить -ма́н (на чём) – напха́ти кеше́ню, нагрі́ти ру́ки (коло чо́го, на чо́му).
Не по -ма́ну нам – не з на́шою кеше́нею; не з на́шими гро́шиками (доста́тками); не по на́ших гро́шах; купи́ло притупи́ло (Лохв. п.).
Невзначай рука в чужой -ма́н попала – до своє́ї то́рби ліз, а з дя́дькової ви́тяг; гу́манський ду́рень з чужо́го во́за брав, а на свій хова́в (Приказки).
Обработал -ма́ны публике – почи́стив до́брим лю́дям кеше́ні.
Полный -ма́н (чего) – по́вна (повні́сінька) кеше́ня чого́.
-ма́н трещит – на гро́ші утра́тно, на кеше́ню ва́жко.
Тугой, толстый -ма́н – по́вна кали́тка.
Ударить по -ма́ну – ви́трусити кеше́ню.
По чужим -ма́нам не ищи – лю́дям у ру́ки не загляда́й.
Из чужого -ма́на платить легко – за чужу́ кали́тку хап, а за свою́ лап.
Широкий -ма́н – попі́вська кеше́ня;
2) (
не пришитый, привязной, особ. у дам) карма́н (-ма́на́), кармане́й (-не́я), кали́тка, ладу́нка;
3)
техн. – ківш (р. ковша́);
4) (
автомоб., каретный) ко́шик (-ка).
Карту́з
1) карту́з (-за́), кашке́т (-та), (
собствен. козырёк) ко́зир (-ря), козиро́к (-рка́). [Хто хо́дить у карту́зі, так у то́го чорти́ в пу́зі (Номис). Зустріча́в їх там, зби́вши на поти́лицю кашке́та (Васильч.). Паробі́чка в жупани́ні, на голові́ ко́зир (Основа). На ньо́му був козиро́к з черво́ною стрі́чкою навкруги́ (Н.-Лев.)].
Лихо заломленный -ту́з – на-ба́кир зби́тий кашке́т.
Надеть на голову -ту́з – покла́сти, убра́ти, наді́ти кашке́та (на го́лову).
Все теперь надели -тузы́ – всі тепе́р убра́лися в кашке́ти;
2) (
бумажный мешёчек) папіря́ний міше́чок, папіря́на торби́нка.
-ту́з табаку – па́чка тютюну́;
3)
артил. – карту́ша, набі́йна ладу́нка, ладу́нка з по́рохом.
Патронта́ш – ладівни́ця, ладу́нка (ум. ладу́ночка), куле́чниця, набі́йниця, (черноморск.) тарапа́ть (-ти ж.), (пришитый к груди черкески, черноморск.) гузарі́ (-рі́в), патронта́ш (-ша).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Ладунка – ладівни́ця, -ці.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ладу́нка, -ки, ж. = Ладівниця. Як надів ладунку, то взяв і чортову думку. Ном. № 974. Ум. Ладу́ночка.
Ляду́нка, -ки, ж. = Ладунка.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ладу́нка = ладівни́ця, здр. ладівни́чка. С. З.— У ладівницї нї однїсїнького набою. н. п.
Ляду́нка = д. Ладу́нка.
Патро́нница, патронта́шъ = ладівни́ця (С. З. Л.), ладу́нка (С. З.), куле́шниця (С. Л. Жел.), пришиті до чумарки — гузарі́. — У ладівницї нї однїсінького набою. н. д. — З шабельтасами і кулешницями козацькими. Л. В.
Позуме́нтъ = брузуме́нт (С. Л. Жел.), галу́н (С. Л. Жел.), пасама́н (С. Жел.), ґас, ґальо́н (С. Жел ), кару́нка (С. Жел. З.). — Нате й мій галун до церкви. н. пр. — Аж зирк Паллалтова ладунка і золота на нїй карунка. Кот.
Сума́, су́мка = то́рба, торби́на, торби́нка, то́рбочка, поб. торбе́шка, то́рбище (С. Ш.), на тютюн — гама́н, гамане́ць, у Гуцулїв — та́шка (С. Ш.), на овес коням — ша́нька. — Налякав міх, то й торби страшно. н. пр. — Дїтей годуй, а сам торби готуй. н. пр. — Хоч їду в гостину, то беру хлїб в торбину. н. пр. — А в иньшого сїромахи нї хати, нї поля, тільки торба, а з торбини виглядає доля. К. Ш. — В ташцї має Гуцул протичку, кремінь. С. Ш. — С. патро́нная = ладівни́ця. (Д. Ладу́нка, Патро́нница). — Сума перемётная = 1. бе́сага, бе́саги, са́ква, са́ківка, сакви́ (С. З.). — Привъязав сакви до троку, взяв коня за повід. Мак. — А далї почепив собі сакви на плечі. Греб. 2. д. під cл. Перемётный.

Запропонуйте свій переклад