Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «ладунок»
Шукати «ладунок» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вьюк – юк, в’юк, тороки́, ладу́н (чаще ладу́нок, р. -нку), тлу́мок, (гуц.) терх. [Одвяза́в ладу́н од тро́ка, відро́ оли́ви наточи́в (Макар.)].

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

снаря́д 1. буд. споря́дження
2. мех. при́лад,-ду, при́стрій,-рою
3. військ. ладу́нок,-нка
с. землеро́йный споря́дження землери́йне
с. землесо́сный споря́дження землесмоктне́ [землевисмо́ктувальне]
с. землечерпа́льный споря́дження землечерпа́льне
с. освети́тельный ладу́нок осві́тлювальний
с. оско́лочный ладу́нок відламко́вий
с. реати́вный ладу́нок реакти́вний
с. спаса́тельный споря́дження рятува́льне
с. спорти́вный споря́дження спорти́вне
с. управля́емый ладу́нок покеро́вний
с. фуга́сный ладу́нок фуґа́сний

Запропонуйте свій переклад