Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «лахва»
Шукати «лахва» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Лафа́ – лаф[хв]а́, зи́ск (-ку), уда́ча, ко́ристь (-ти), па́йда.
Ему во всём -фа – йому́ в усьо́му щасти́ть (па́йдить, талани́ть, до́бре веде́ться).
Пожи́ва – пожи́ва и нажи́ва, пожи́вок, пожи́ток, по́пас (-су), по́паска, взя́ток (-тку), зиск, лахва́. [Раз лев пішо́в пожи́ви розгляда́ть (Гліб.). У на́шому селі́ є нажи́ва старшині́ (М. Вовч.). Чу́є сі́рий, що по́паска бу́де. Де попа́м або мужика́м не було́ взя́тку (Мкр.)].
Здесь ему нет -вы, плохая -ва – тут йому́ нема́ пожи́ви (нажи́ви, пожи́вку, по́пасу и т. д.).

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

БЛАГОДА́ТЬ ще рай, лахва́, образ. дощ на спра́глу зе́млю, (що зіходить) Бо́жа ла́ска, (на врожай) забут. полі́ття;
благодать! лахва́!, красота́!, любота́!, рай та й го́ді!, Бо́жа благода́ть!.
ВО́ЛЯ (народів) свобо́да, незале́жність, фраз. ла́ска [на волю Бо́жью на Бо́жу ласку], (рабам) ви́зволення, зві́льнення, (птаству) благода́ть, лахва́;
воля Ва́ша як собі́ хо́чете;
си́ла воли ще вольови́тість;
с большо́й си́лой воли вольови́тий;
волей-нево́лей хо́ч-нехо́ч, хо́чеш-нехо́чеш, рад-нера́д, образ. хіба́ хо́чеш? – му́сиш!;
волею су́деб во́лею Провиді́ння, Провиді́ння хоті́ло, щоб;
по воле слу́чая во́лею ви́падку.
ПРЕ́ЛЕСТЬ, прелесть! красота́!, благода́ть!, лахва́!;
ПРИВО́ЛЬЕ фраз. лахва́.
РАЗДО́ЛЬЕ (кому) во́ля, лахва́, ро́зкіш, (звуків) оказ. буйно́вище.
РАЗЛЮЛИ́ МАЛИ́НА ІМ. лахва́, ПРИСЛ. ще кра́ще не тре́ба, як у ка́зці.
СОВПАДЕ́НИЕ, совпаде́ние благоприя́тных обстоя́тельств збіг щасли́вих обста́вин, фаміл. лахва́.
УДОВО́ЛЬСТВИЕ фраз. насоло́да [получа́ть удово́льствие ма́ти насоло́ду], ра́дість [мало удово́льствия мало ра́дости;
с удово́льствием з ра́дістю]
, ро́зкіш [само́е большо́е удово́льствие найбі́льша ра́дість], фраз. бальза́м для ду́ші;
удово́льствие ни́же сре́днего розва́га /приє́мність/ не з найкра́щих, перспекти́ва не з блиску́чих;
велича́йшее удово́льствие для кого стил. перероб. як маслом по серцю /ме́дом по губа́х/ кому;
дорого́е удово́льствие дорога́ розкіш;
одно́ удово́льствие лахва́ та й го́ді, /це робити/ як мед пи́ти;
в своё удово́льствие ще для вла́сної насоло́ди;
быть в удово́льствие кому = доставлять удово́льствие кому;
с удово́льствием ще з охо́тою, з ра́дістю;
с больши́м удово́льствием з вели́кою охо́тою, ду́же ра́до;
к (своему́) вели́кому /велича́йшему удово́льствию на превели́ку вті́ху (собі́);
для своего́ удово́льствия собі́ на вті́ху;
бу́дет в удово́льствие кому что, ма́тиме вті́ху хто від чого;
жить в своё удово́льствие, срыва́ть цветы́ удово́льствия жи́ти, розкошу́ючи.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Лахва́, -ви́, ж. Раздолье, пожива. Левиц. І. 152. Спичка в ніс, а вам лахва. Ном. № 8373.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Пожи́ва, пожи́вка, пожи́вишка = пожи́ва, пожи́вка, пожи́ток (С. Жел.), зиск (С. Жел.), лахва́ (С. З.), у бджіл — взя́ток. — Дасть Бог день, дасть і пожиток. н. пр.
Раздо́лье = роздо́лля, ро́скіш, лахва́, приві́лля і д. Приво́лье. — Ой у лузі на роздоллі, пасла Катря воли й коні. н. п.

Запропонуйте свій переклад