Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «лижви»
Шукати «лижви» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Конё́к
1) (
ум. от Конь) ко́ник, ко́ничок (-чка), кониче́нько (м. р.), (жеребёнок) лоша́ (-ша́ти; ср. р.), лоша́к, лоша́тко.
-нё́к-горбунок – горбоко́ник (-ка);
2) (
для катанья по льду) ковза́н (-на́), ковзано́к (-нка́), ковзане́ць (-нця́), ковза́нь (-ня́), сков[б]зу́н, (зап.) ли́жва.
-ки́ – ковзани́, ковзанки́, ковзанці́, ковзані́, сков[б]зуни́ (-ні́в), полозки́ (-кі́в), (зап.) ли́жви (-жов), (преим. костяные в роде лыж) на́рти (-тів), (только костяные) костяни́ці (-ни́ць).
Кататься на -ках – бі́гати ((с)ко́взатися) на ковзана́х;
3) (
гребень кровли) гре́бінь (-беня), ко́ник (-ка);
4) (
лощило у сапожников) глади́ло, гладі́й (-дія́), клеса́чка.
5) (
в мельнице) ришта́к (-ка́);
6)
зоол., насек. Gryllus, см. Кузне́чик.
Морской -нё́к, рыба Phyllopteryx и Hippocampus – морськи́й ко́ник;
7)
перен. (страсть, слабость) ко́ник, при́страсть (-ти), сла́бість (-бости). [Ле́дві розбала́кавсь, одра́зу сів на свого́ ко́ника (Крим.)].
У всякого свой -нё́к – ко́жний ма́є свого́ ко́ника, свою́ при́страсть.
Это его -нё́к – це його́ ко́ник, при́страсть.
Коньки́ – ковзани́ (-ні́в), ковзані́, ковзанці́, кобзуни́ (-ні́в), (зап.) ли́жви (-жов); см. Конё́к 2.
Состязание на -ка́х – змага́ння (перего́ни) на ковзана́х.
Легкоскользя́щий – легки́й, ковзки́й.
-щие танцоры – легкі́ танцюри́сти.
-щие коньки – ковзкі́ ли́жви.
Лы́жа – на́рта, (зап., обыкнов. мн. ч.) снігівці́, (привившийся семантический неологизм) ли́жва.
Лыжили́жви (-жов).
Ездить на -жах – бі́гати на на́ртах, на снігівця́х.
Навострить -жи – да́ти дра́ла, п’я́тами накива́ти, намасти́ти п’я́ти, ки́нутися навті́ки (навтікача́); срв. Дать тягу.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

КОНЬКИ́ збереж. гал. ли́жви.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Лыжа (мн. лыжи) – лижва, полозо́к (мн. ли́жви, полозки́).

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Лыжили́жви (-вів).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

ли́жви, ли́жов, -жвам

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Лыжи (мн.) — ли́жви (ли́жов).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Конёкъ = 1. ко́ник, ко́ничок, кони́че́нько, лошачо́к. — Козак молоденький, під ним коник вороненький. н. п. — По серединї пан хорунжий, під ним кониченько, під ним вороненький, сильно дужий. н. п. 2. коньо́к, частїше мн. коньки́, скобзу́н, ли́жва, ли́жви (Гал. С. Пар.), костяні — на́рти. — В лижви чоботи прибрав, та по льоду легесенько з саночками вів погнав. (Дзвінок). 3. комаха Gryllus — ко́ник. — Наш коник-стрибунець живе так саме, як і сарана. Степ. — Жвавий коник скакунець доцьвірінькав ся в кінець. Старицький. Байки. 4. риба Syngnatus hippocampus — ко́ник (морський). 5. гре́бінь (в стрісї). 6. гло́вень (верхнїй одвірок).
Лы́жа = ли́жва, мн. ли́жви. – В лижви чоботи прибрав та по льоду легесенько з саночками він погнав. Фр. — Навостри́ть, напра́вить лы́жи = да́ти дра́ла (С. З.), дропака́ да́ти (С. З.), навтїкача́ пусти́тись, дремену́ти (С. Аф.), чкурну́ти, пъята́ми накива́ти. — Дременув, аж литками креше. н. пр. — А він побачив, що не переливки, та навтїкача.

Запропонуйте свій переклад