Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кора́бль – корабе́ль (-бля́), ум. кора́блик, кора́бличок (-чка). [На си́нім мо́рі пливу́ть кораблі́, а в тих кора́бликах сидя́ть козаки́ (Дума)].
Большемачтовый -бль – щогли́стий корабе́ль.
Воздушный -бль – пові́тряни́й корабе́ль.
Государственный -бль – корабе́ль держа́вний.
Линейный -бльліні́йний корабе́ль.
Обломок разбитого -бля́ – ула́мок розби́того (потро́щеного) корабля́.
Плыть на -бле́ – пли́сти́ корабле́м.
-бль пустыни – корабе́ль пусте́лі.
Сжигать -бли́ – пали́ти кораблі́.
-бль спасителя (религ.) – спаси́телів корабе́ль.
-бль церкви – корабе́ль це́ркви.
Большому -блю́ большое и плаванье – вели́кому во́зові (корабле́ві) вели́ка й доро́га; бі́льшому бі́льше й тре́ба; вели́кому вели́ка й я́ма (Приказки).
Тяп да ляп и вышел -бль – два та раз та й ви́йшов квас.
Лине́йный – ліні́йний.
-ное войско – ліні́йне (реєстро́ве, регуля́рне) ві́йсько.
-ный казак – ліні́єць (-і́йця).
-ный корабльліні́йний корабе́ль.
-ная мера – ліні́йна мі́ра.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Корабль линейныйліні́йний корабе́ль, -бля́.
*Линейный — ліні́йний; Л. зажим — ліні́йний за́тиск; Л. конденсатор — ліні́йний конденса́тор; Л. корабльліні́йний корабе́ль; Л. крейсер — ліні́йний кре́йсер; Л. масштаб — ліні́йне міри́ло; Л. мера — ліні́йна мі́ра; Л. угол — лінійний кут; Л. часть — ліні́йна части́на.