Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «лічба»
Шукати «лічба» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Исчисле́ние
1) лі́чення
и лічі́ння, рахува́ння; раху́ба; (счёт) лічба́; оконч. злі́чення и злічі́ння, зрахува́ння чого́; обчи́слювання, вичи́слювання, ви[об]рахо́вування, оконч. обчи́слення, ви́числення, ви́лічення, ви́рахування чого́; мат. чи́слення и числі́ння, обчи́слювання, оконч. обчи́слення чого́. [Диференція́льне, інтегра́льне чи́слення].
-ние времени – чи́слення ча́су.
В золотом -нии – на зо́лото, в чи́сленні на зо́лото, в розраху́нкові на зо́лото, золото́ю лічбо́ю.
По -нию, по моему, по предварительному -нию – за обраху́нком, за мої́м, за попере́днім обраху́нком;
2) перелі́чування, вилі́чування, перерахо́вування, вирахо́вування чого́;
оконч. перелі́чення, ви́лічення, перерахува́ння, ви́рахування.