Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «мазанка»
Шукати «мазанка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ма́занкама́занка, лі́п’я́нка и лі́пля́нка, лі́пка. [Сам пішо́в у свою́ ліп’я́нку з гли́ни (Маковей). Ха́та-лі́пка (Переясл.)].
Бутербро́дма́занка (кусок хлеба с маслом), бутербро́д.
Взя́тка
1) (
при игре в карты) взя́ток (р. -тка), бра́тка, взя́тка;
2) хаба́р (
р. -ря́), ха́панка, скуп, ску́пка, дую́н, ку́бан, баз[с]ари́нка, рале́ць (р. -льця́), ма́занка (підма́зка), помаза́ло, ви́рва, тринка́ль. [Тринкалі́ старшина́ побра́в, а ді́ла не зроби́в (Полт.). Пи́сар ви́рви хо́че, тим зра́зу й не дає́ біле́та].
Дать -ку – да́ти хабаря́ кому́, підма́зати кого́, да́ти ку́ку в ру́ку, ткну́ти в ла́пу кому́, підплати́ти кого́, засоли́ти. [А вони́ засоли́ли: да́ли ску́пку].
Падкий на -ки – хаба́рний.
Изба́, ум. Избу́шка
1) ха́та (
ум. ха́тка, ха́точка), хати́на, ум. хати́нка, хати́нонька; срвн. Хи́жина, Лачу́га. [Ха́та те́пла, лю́ди до́брі (Приказка). Хаточки́ похова́лись у біле́нькі садки́ (М. Вовч.). Ко́ло рі́чки у садо́чку мале́нька хати́на (Л. Укр.)].
-ба́ мазанная – (ха́та) ма́занка, (ха́та) ліпля́нка, (ха́та) лі́пка (-ки).
-ба рубленая – ха́та ру́блена. [Ха́та моя́ ру́бленая, сі́ни на помо́сті (Пісня)].
Белая -ба – ха́та, світли́ця.
Чорная или курная -ба – курна́ ха́та.
Сборная -ба́ – збо́рня, розпра́ва. [Деся́тник склика́в люде́й у збо́рню (Сл. Ум.)].
Построить -бу́ – поста́вити, (зап.) покла́сти ха́ту. [Поста́влю ха́ту і кімна́ту, садо́к-райо́чок насаджу́ (Шевч.)].
Своя -бу́шка свой простор – в свої́й ха́ті своя́ пра́вда і си́ла і во́ля (Шевч.).
-бу́шка на курьих ножках – ха́тка на ку́рячих ні́жках.
Не красна -ба́ углами, красна пирогами – хоч нема́ де й сі́сти, аби було́ що з’ї́сти (Приказка);
2) (
чистая половина) світли́ця, кімна́та.

Запропонуйте свій переклад