Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 19 статей
Запропонувати свій переклад для «мазило»
Шукати «мазило» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ма́зевомази́ло, ма́зиво, масти́ло, (для колёс) коло́мазь (-зи), ш[с]марови́ло, (полон.) ш[с]марови́дло.
II. Мази́ла, мн.мази́ло и мази́ла (мн.), ма́зиво, масти́ло. [Жо́вті пля́ми по обли́ччю від уся́ких мази́л та фарб театра́льних (М. Левиц.)].
Мази́лка
1) квач (-ча), (
ум. ква́чик), мази́ло, (мазок) помазо́к (-зка́). [Робітни́к з відро́м зеле́ної фа́рби в одні́й руці́ і з вели́ким кваче́м у дру́гій (Л. Укр.). Продава́вся дьо́готь і квачі́ (Квітка). Пома́зала дити́ні в го́рлі помазко́м (М. Грінч.)];
2) (
о плохом художнике) мазі́й (-зія́), мазу́н (-на́), мазю́ка, квачома́з.
Не художник, а -лка – не маля́р, а квачома́з;
3)
см. I. Мази́ла.
Мазь
1) мазь (
р. ма́зи и -зі́, тв. ма́ззю и ма́зею), масть (р. ма́сти и масті́, тв. ма́стю и ма́стею), мази́ло, масти́ло. [В апте́ках бага́то уся́кої ма́сти (Крим.). Дала́ ма́сти від боля́чки, а воно́ й не помогло́ (Ніс). Яко́гось масти́ла дав лі́кар но́гу масти́ти (Київ)].
Ароматическая мазь – мазь (масть) паху́ща, масти́ло паху́ще.
Намазать -зью – намасти́ти, нама́зати, змасти́ти масте́ю що;
2) (
колёсная) мазь, коло́мазь (-зи), маззя́ (-ззя́), шмарови́ло, смарови́ло и (полон.) ш[с]марови́дло.
Мазь для замазки деревьев при прививке и ране – садова́ масть.
Дело на мази́ – спра́ва ла́годиться, спра́ву нала́годжено, пу́щено на ма́зані коле́са.
Мара́тель, -ница
1) (
пачкун) ма́за́йло, мазу́н (-на́), мазу́ха, каля́льник, -ниця;
2) ба́зграч (-ча), парта́ч, псува́ч (-ча́), мази́ло; (
плохой каллиграф) писа́чка; (плохой художник) квачома́з (-за); (писака) писа́ка; (стихоплёт) віршома́з. [Як наш писа́чка напи́ше, то не вчита́є ніхто́ (Харківщ.)].
Помазо́к, помази́лка – квач, ква́чик, помазо́к (-зка́), мази́ло.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ЗАМА́ЗЫВАТЬ, ще ма́зати, масти́ти;
зама́зывающий, що зама́щує тощо, зви́клий зама́зувати, зда́тний замасти́ти, мазі́й, масті́й, ма́зальник, масти́льник, (глиною) шпарува́льник, (річ) мази́ло, прикм. зама́щувальний, масти́льний, зама́зувальний, заму́рзувальний, шпарува́льний, зашпаро́вувальний, мазю́чий, для зама́щування;
зама́зывающий глаза́, окозами́лювач, оказ. заби́й-баки;
зама́зывающийся/зама́зываемый, ма́щений, зама́щуваний, зама́зуваний, заму́рзуваний, шпаро́ваний, зашпаро́вуваний;
МА́ЗАТЬ ще вима́зувати, смарува́ти, (квачем /перен. зле/) ква́цяти, діял. ґва́дзяти, (глиною) обма́зувати, (з кріса) прома́хуватись;
мазать гу́бы ПЕРЕН. масти́ти гу́би ме́дом, обіця́ти золоті́ го́ри;
мазать (как) дегтя́рной ки́стью ква́цяти, ґве́дзяти;
мажущий що /мн. хто/ масти́ть тощо, зви́клий масти́ти, зда́тний /ра́ди́й/ намасти́ти, мазі́й, мазі́льник, мази́льник, ма́зальник, масти́льник, (річ) масти́ло, мази́ло, шмарови́дло, прикм. мастки́й, масти́льний, ма́зальний, вима́зувальний, смарува́льний;
мажущий по губа́м ПЕРЕН. 1. обіця́льник, 2. підлабу́зник;
мажущийся ма́заний, ма́щений, вима́зуваний, смаро́ваний, прикм. мастки́й, берки́й, беручки́й, кальки́й, мазки́й, мазю́чий;
ПОМА́ЗАТЬ, не помажешь не пое́дешь суха́ ло́жка го́рло де́ре, нема́заний віз скрипи́ть;
пома́жешь – пое́дешь галиц. ку́ку в ру́ку;
ПРИМА́ЗАТЬ (хлюпком) прихлю́пнути; і похідн.;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Помазок – квач, -ча́, ква́чик, -ка, мази́ло, -ла.
Смазка
1) (
действие) ма́щення, шмарува́ння, -ння;
2) (
вещество) ма́стиво, -ва, мази́ло, -ла, шмарови́дло, -ла.
Смазьмази́ло, -ла, шмарови́дло, -ла.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

сма́зка ма́щення, зма́щування; зма́щення; масти́ло,-ла, мази́ло,-ла, шмарови́дло,-ла
с. автомати́ческая ма́щення автомати́чне
с. антиадгезио́нная масти́ло антиадгезі́йне [протиприлипне́]
с. антикоррозио́нная ма́щення антикорозі́йне
с. вентиляцио́нная ма́щення вентиляці́йне
с. возду́шная ма́щення пові́тря́не
с. га́зовая ма́щення га́зове
с. газодинами́ческая ма́щення газодинамі́чне
с. газостати́ческая ма́щення газостати́чне
с. гидродинами́ческая ма́щення гідродинамі́чне
с. грани́чная ма́щення грани́чне
с. графи́тная масти́ло графі́тне
с. жи́дкая масти́ло рідке́
с. загу́щённая масти́ло стужаві́ле
с. ка́пельная зма́щування крапли́нне
с. колёсная шмір,-ру
с. кольцева́я ма́щення кільце́ве
с. консисте́нтная масти́ло консисте́нтне [густе́], шмарови́дло,-ла
с. ме́стная зма́щування місце́ве
с. незамерза́ющая масти́ло незамерза́льне
с. непреры́вная ма́щення безпере́рвне
с. периоди́ческая ма́щення періоди́чне
с. пласти́ческая масти́ло пласти́чне
с. пласти́ческая кана́тная масти́ло пласти́чне ли́нвове
с. погруже́нием зма́щування зану́ренням
с. под давле́нием ма́щення під ти́ском
с. полужи́дкая масти́ло напівріди́нне [напіврідке́]
с. принуди́тельная зма́щування примусо́ве
с. разбры́згиванием ма́щення розбри́зкуванням
с. ручна́я ма́щення ручне́
с. сгущённая масти́ло згу́щене
с. стру́йная ма́щення струми́нне
с. твёрдая масти́ло тверде́
с. уплотни́тельная масти́ло ущі́льнювальне
с. фити́льная ма́щення ґно́тове
с. центробе́жная ма́щення відцентро́ве
с. циркуляцио́нная зма́щування циркуляці́йне

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Мази́ло, -ла
1)
смазочный матерьял; 2) см. Квач.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Мази́ло, -ла, с.
1) Матерьялъ, которымъ мажутъ.
2) Снарядъ, которымъ мажутъ. См.
Квач. Рудч. Чп. 251. І мазниця, і мазило уже мені надостило. Чуб. V. 1061.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Взя́тка = 1. (в картах) — взя́тка, бра́тка, би́тка. — Я взяв дві братки. 2. хаба́рь, ха́панка, хавту́р, хавту́ра, базари́нка, рале́ць, мази́ло, скуп. С. Аф. З. Л. Ш. — Суддї, підсудки, писарі, що одбірали хабарі. Кот. — Ти базаринку любиш брати, а людям в нуждї помогати не дуже, бачу, поспішивсь. Кот. — Він ха́панкою живе. С. З. — Взяв скуп і зробив дїло. Полт. — Съ него́ взя́тки гла́дки = з його нема́ чого́ взя́ти.
Кисть = 1. (руки) — кисть (долоня з пальцями). С. Л. 2. (ягід, зерна): винограду, соняшнику, ягід то що – гро́но, гро́на, здр. гро́нка, грі́нка, ґро́но і т. д., ке́тяг, ки́тяг, ки́тиця, кія́х, кі́мях (д. під сл. Гроздъ), проса – во́лот (С. Аф.), во́лоття (Сп.), очерету — куни́ця (Ман.), кукурузи — поча́ток, кача́н, кія́х, ки́тя́г (С. Л.). 3. (з ниток або шнурів) — ки́тиця (С. З. Л.), кута́с, здр. ки́тичка, кута́сик. – А китицї то сюди то туди тїлїпають ся. Кв. 4. (з щетини або шерсти) — щі́тка напр. мазати хату), квач, здр. ква́чик, мази́ло, здр. мази́лка, помазо́к (підмазувати або фарбувати що), пе́нзель, здр. пе́нзлик (малювати що) С. З. Л. — Не пензлем так її, квачем малює. Гул. Ар.
Мази́лка = 1. квач, здр. ква́чик, мази́ло, здр. мази́лка, помазо́к. (Д. під сл. Кисть 4.) 2. шмарово́з. С. З. 3. маляр (аби який), квачома́з (Чайч), богома́з (що малює образи).
Помазо́къ = ві́хоть, ві́хтик, квач (С. З.), ква́чик (С. З.), мази́ло (С. З.), мази́лка (С. З. на пр. підмазувати осї). — Він мазницю і мазило пропив в шинку. н. п. — Не пензлем так її, квачем малює. Гул. Ар.
Сма́зка = 1. ма́зання, нама́зування, маще́ння (С. Л.), шмарува́ння і д. Ма́заніе, прижі — шлїхтува́ння. 2. ома́ста (С. З.), ома́стка (С. Л.), пома́стка, мази́ло, шмарови́дло і д. Мазь 2. – Треба глини на по мастку хати. С. Л.

Запропонуйте свій переклад