Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Маля́рство
1) (
ремесло) маля́рство, фарба́рство;
2) (
занятие ремеслом) малярува́ння, фарбарюва́ння.
Жи́вопись
1) (
как занятие, действие, школа) малюва́ння, ма́лярство, жи́вопись (р. -си) [Цим лі́том щи́ро взя́вся до малюва́ння; вели́ку карти́ну малю́є. Ви́вчусь маля́рства, змалю́ю ту красу́, що в не́бі (Неч.-Лев.). Ки́нути жи́вопись і есте́тику я й не мо́жу й не хо́чу, бо це моє́ покли́кання (Крим.)].
Заниматься жи́вописью – малярува́ти.
Заработать -сью – замалюва́ти;
2) (
произведение, картина, картины) малюва́ння. [Па́смом простяга́вся про́мінь по це́ркві, вибли́скуючи на позлоти́стому іконоста́сі, на потемні́лому малюва́нні (Грінч.). Чудо́ве малюва́ння ожило́ на полотні́. Посла́в гінця́ до богома́за, щоб малюва́ння накупи́ть (Котл.). Га́рним малюва́нням сті́ни обві́шані (Куліш). Ой ти, ді́вчино, моє́ малюва́ння].
Ма́сляный
1)
см. Масло́вый;
2) (
из масла, на масле) ма́сляний; лойови́й, олі́йний, масти́льний; срв. Ма́сло 1 - 3.
-ная краска – олі́йна фа́рба. [Намальо́ваний олі́йними фа́рбами (Н.-Лев.)].
-ная живопись – олі́йне малюва́ння (маля́рство), олі́йна жи́вопись (-си); (картина) олі́йне мальо́вання, олі́йна карти́на. [Вели́кі олі́йні карти́ни (Л. Укр.)].
-ная плошка – олі́йний (лойови́й) кага́нчик (-ка).
-ное брожение, хим. – ма́сляна фермента́ція, -не ки́снення.
-ная баня, хим. – ма́сляна ва́нна.
-ная кислота, хим. – ма́сляна кислота́;
3)
см. Ма́сленный (под Ма́слить).
-на(я) голова – (на)ма́слена голова́;
4) (
жирный) масни́й. [Масні́ пироги́ (Сл. Гр.). Масна́ пля́ма (Коцюб.)].
-ные глаза – масні́ о́чі (очи́ці). [На вас ди́виться вона́ ду́же масни́ми очи́цями (Крим.)].
-ный язычок – соло́дкий, медо́вий язичо́к (-чка́);
5)
см. Ма́сляничный. -ная, -ная неделя, см. Ма́сляница.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Живопись – жи́вопись, -сі, малюва́ння, -ння, маля́рство, -ва.
Мыловарениемаля́рство, -ва.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Дело – ді́ло, спра́ва;
• д. бетонное
– бетоня́рство;
• д. гончарное
– ганча́рство;
• д. горное
– гірни́цтво;
• д. живописное
маля́рство;
• д. кузнечное
– кова́льство;
• д. литейное
– лива́рство;
• д. монетное
– моне́тництво;
• д. мукомольное
– млина́рство;
• д. паровозостроительное
– паротягобудівни́цтво;
• д. пекарное
– пека́рство;
• д. переплетное
– паляту́рництво;
• д. печатное
– друка́рство;
• д. плотничное
– тесля́рство;
• д. пробирное
– проба́рство;
• д. столярное
– столя́рство;
• д. типографское
– друка́рство;
• д. часовое
– годинника́рство;
• д. чугуннолитейное
– чавунолива́рство.
Живописный – маля́рський;
• ж. (художественный
) – мальовни́чий;
• ж. дело
маля́рство.
Красильный – фарба́рський;
• к. искусство (малярство
) – фарба́рство;
• к. и. (крашения тканей
) – фарбівни́цтво;
• к. мастерская,
текст. – фарбо́вня;
к. фабрика, текст. – фарбува́льня.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Маля́рствоживопись.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

маля́рство, -ва, -ву

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Маля́рство, -ва, с. Живопись. Він велику силу у малярстві знає. Кв.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Жи́вопись = 1. маля́рство (С. З.), малюва́ння. — Взяв ся він за малярство. — Занима́ться жи́вописью = малярува́ти. — Почав учитись малюванню. 2. карти́на, малюва́ння, малю́нок. — По стїнам скрізь було гарне малювання. О. С.

Запропонуйте свій переклад