Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей
Запропонувати свій переклад для «маневр»
Шукати «маневр» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Манё́врмане́вр (-ру).
Манё́вры – мане́ври. [По жнива́х йому́ прийшло́сь іти́ на мане́ври (Франко)].

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Отвлекающий – що (який) відверта (відвертає); здатний відвернути; відва́бливий, відвабний, (мед., воен.) відтяжни́й:
отвлекающее средство – (мед.) відворо́тне на́діб’я, відворо́тне;
действия, отвлекающие внимание – дії, що відвертають увагу, відтяжні́ (окозамилювальні) дії;
отвлекающий маневр, движение – відтяжни́й маневр, оманливий (оманний, облудний, підманний) рух (хід, маневр), (ещё) хитрий виверт, (спорт., ещё) фінт, удаваний випад.
[Найкращу з моїх картин, можна сказати, твір мого життя, використали як відвабну червону ганчірку для бика (В.Горбатько, перекл. П.Кері)].
Обговорення статті
Ход – хід, рух, (шаг, алюр, побежка) хода, (течение) перебіг, процес, (развитие) розвиток, (направление) напрям, характер; (проход, отверстие, ещё) хідни́к, (шествие, ещё) похід, процесія, (приём, ещё) маневр:
в большом ходу (товар, изделие) – дуже уживаний, не залежується, не лежить, в [широкому] обігу, має великий попит, [великий] попит на (товар, виріб);
в ходе, по ходу (дела) – з розвитку справи; під час, у процесі, у ході справи;
в ход пошли кулаки – дали волю кулакам;
в ходу что – у вжитку що, попит на що;
дать ход делу – дати рух (хід) справі; зрушити справу;
дело пошло в ход – спра́ву зру́шено, спра́ва пішла́;
идти в ход, пойти в ход – (годиться) придава́тися, прида́тися; надава́тися, нада́тися на що, до чо́го, годи́тися, згоди́тися, знадобля́тися, знадоби́тися; (использоваться) використо́вуватися, зужитко́вуватися;
и ходу, дать ходу – і хо́ду, і хо́да, накивати п’ятами, дременути;
крестный ход – хресний хід;
на ходу – на ходу, у русі; (мимоходом) мимохідь;
на ходу глянуть – побіжно глянути;
не давать ходу – не давати ходу;
не иметь хода – не ма́ти хо́ду;
поддавать ходу – наддавати (піддавати) ходу; пришвидшувати хід (ходу);
полным ходом (идёт, шло что) – на повний хід; повним ходом; на повну пару;
пустить в ход аргументы – вда́тися до арґуме́нтів, наве́сти арґуме́нти;
пустить в ход все средства – удатися до всіх способів; ужити всіх засобів (заходів), пустити в хід;
пустить в ход новое слово – пустити в обіг нове слово; запровадити в ужиток нове слово;
пустить машину в ход – пустити в рух машину; запустити машину; надати руху машині;
с ходу – спрожо́гу, з на́скоку;
тайный ход – потайни́к;
умерить ход – придержати ходи; зменшити ходи;
ход болезни – перебіг хвороби;
ход событий – хід (перебіг, розвиток) подій;
ходу дать – дременути, лепеснути, чкурнути, драпнути, дати драла, накивати п’ятами;
ходы сообщения – (воен.) ходи сполучення;
чёрный ход – чорний хід;
это у нас в ходу – це в нас ведеться (заведено); це в нас звичайна річ; це в нас уживане, вживається.
[Не домігшись успіху як першим разом, отець-настоятель не розгубився: він пустив у хід усю свою настійливість і настирливість, пишучи до неї листи, посилаючи посланців і пристаючи до неї, як заходила вона до церкви (М.Лукаш, перекл. Дж.Бокачо). Агов, скоріш! Наддайте ходу в ноги, панове прямороги й кривороги, Представники всіх дідькових порідь! (М.Лукаш, перекл. Й.-В.Ґете). — Хазяїн ризикує штрафом 500 карбованців і закриттям закладу. Але є вже вироблена сигнальна система, і феї зникають чорним ходом із своїх притулків надзвичайно казково. От, прошу — ваша приятелька вже пішла за портьєру (В.Підмогильний). Мріяв пізнати людей зсередини. Йому запропонували зробити це з чорного ходу (С.Є.Лєц)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

МАНЁВР живомовн. ви́верт, ви́крут, викрута́с, комбіна́ція, образ. такти́чний хід, хід коне́м.
ПРИЁМ (художній) за́сіб, (тактичний) хід, мане́вр, (урядовий) галиц. приня́ття, (гостей) гости́на, (у спорті) ви́пад [недозво́ленный приём недозво́лений ви́пад], (на працю) набі́р, (від кого) відбі́р, (ліків) зажиття́, /разовий/ до́за, фраз. на́ворот [в два приёма двома́ наворотами, за два навороти];
приём пи́щи укр. тра́пе́за, зажиття́ ї́жі;
одни́м приёмом /в оди́н приём/ фраз. одни́м буке́том;
УЛО́ВКА ще мане́вр, фраз. фо́ртель.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Маневрмане́вр, -ру:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Маневрмане́вр (-ру).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

манёвр мане́вр,-ру, мане́ври,-рів; ви́верт,-ту (прихована дія)

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Маневр – мане́р (-вру). Маневры – мане́ври (-врів).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

мане́вр, -ру; -не́ври, -рів

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Маневрмане́вр, -ру.

Запропонуйте свій переклад