Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 27 статей
Запропонувати свій переклад для «маруна»
Шукати «маруна» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ка́корва, бот. Matricaria maritima s. inodoraмару́на, рома́н, роме́н (-ме́ну).
Ма́точный
1)
анат., мед. – ма́тичний, матице́вий, матко́ви́й, уразо́вий.
-ные болезни – ма́тичні х(в)оро́би;
2) ма́точний, матко́ви́й.

-ный улей – маткови́й ву́лик.
-ный рой – ма́точний, стари́й рій (р. ро́ю).
-ное дерево – ма́точне де́рево;
3) матери́чний.

-ный рассол – матери́ця;
4)
бот.
а)
-ные рожки (Claviceps purpurea Tull.) – ріжки́ (-кі́в);
б)
-ная трава (Purethrum Parthenium Sm.) – мару́на (горо́дня).
Нивяни́к, бот. Chrysanthemum Leucanthemum L. – короли́ця, (бі́лий) рома́н (-ну́), роме́н-зі́лля (-лля), Іва́н-трава́, мару́на (польова́), со́нечко, золотоцві́т (-ту), тарі́лочка.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Мару́на – (раст.) маточная трава.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Мару́на, -ни, ж. Раст. Маточная трава. Matricaria, Pyrethrum parthenium. Вх. Пч. І. 12. А маруна посходила та пополовіла. Гол. І. 290.
Пополові́ти, -ві́ю, -єш, гл. Пожелтѣть. А маруна посходила та пополовіла. Гол. І. 290.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Balsamita major Desf. ** (Pyrethrum majus (Desf.) Tzvelev)кану́пер вели́кий; воро́тиш кану́пер (Вх2, Мл), кану́пер (Сл; Чн, Лч, Ан, Пс, Tl, Rs, Гр, Ду, Ів, Mk, Ос, Ук, МсСД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ), кану́пір (Вх3; Вх, Ср, Вл, Ан, Жл, Mj, Ду, Ів, Сл, Mk, ОсСТ, ПД, ВЛ), кану́фер (Ру; Рг1, Ан, Пс, Жл, Шм, MjСД, СТ, ПД), маруна велика (Оп); ка́лу́пі́р (Вх, Gs, Вх7, Гд, ОнДС, БО, ЗК, ЛМ), калу́фер (Чн, Вх7СЛ, БУ), канупер пахучий (Рг1), кануфір (HzГЛ), кануфрі (HzГЛ), кару́піль (Вх7БО, ЗК), кару́пір (Вх, Вх7, TlВЛ), конупер (Ян1СТ), марім’я́та (Вх7ЛМ), пе́лево́нь (Вх7ВЛ), пижмо (Сл), рябинчик (Ан).
Chrysanthemum L.хризанте́ма (Ру, Оп); мару́на (Сл).
Galium odoratum (L.) Scop. ** (Asperula odorata L.)підмаре́нник запашни́й (Оп); ліпок (Вх1), маре́нка запашна́ (Ру), маре́нка паху́ча (Сл; Рг1, Ум, Ян2, Ду, ІвСД), мар’янка вонюча (Во; Mk), мар’я́нка паху́ча (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл; Жл, Гр, Ду); вальдмейстер (LnСТ), дробина (СнГЦ), жасминник (КрСД), ліпок (Км), люб-зілля (ОсВЛ), марена пахуча (LnСТ), маренка (Пс), маринка лісова (MkПД), мару́на (КобБО), мару́нка (КобБО), мар’янка (Км), маслянина (См), моронька (ГбЛМ), морсянка (HlБУ), остудник (Ан, Mj, Сл, Ос, СмПД, ВЛ, БУ), паху́чка (Ан, Ln, Ду, ІвСТ), приворотне зілля (ОсВЛ), скорода (GsДС), смілка пахуча (Сл), сухітник (ОсВЛ), шершавка (Сл).
Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood ** (Pyrethrum alpinum (L.) Schrank)мару́нниця альпі́йська; маруна альпійська (Оп).
Leucanthemum vulgare Lam.короли́ця звича́йна (Ру, Оп); золотоцвіт серпник (Вх1), короли́ця (Сл; Вх7, Гд, Mk, Ук, Он, СбСТ, ПД, ДС, БО, ГЦ), короли́ця білоголо́ва (Вх2, Вх6, Мл); австрейки (ОсВЛ), бишишник (АнСЛ), білиця (LnСТ), білоголовник (Чн, Ан, Ln, СмСТ, ПС, СЛ), ворожка (Mk, СмСД, ПД), гвоздички (СмДС), голова(и) іванова(і) (Ан, СмПС), горицвіт (Mk, СмСТ, ПД, ДС), ді(є)ви́чник (Tl, СбСТ, ПС), дівочник (АнПС), жабрей (АнСЛ), жовтопуп (Го2СЛ), золотник (HlБУ), золототи́сячник (СбСД), золотоцві́т (Во, Ан, Жл, Го2СТ, СЛ), іванів цвіт (Во, Го2СЛ), іван-трава (Ан, СмПС, СЛ), ка́ни́ця (Вх, Жл, Вх1, Вх2, Вх6, Ду, ОнБО), королиця біла (Км), королиця жінська (Км), королиця кінська (См), королі́вка (Жл, Вх1, Вх7БО), коро́лька (Жл, Вх1, Вх7, Гд, ОнБО), корольки́ (СбЗК), корольо́к (ОнБО), корулька (См), кра́лька (Вх7, ДуЛМ), крячка (Км), купалка (СмСЛ), купалка біла (АнСЛ), маргаретка (Км), маруна (Км), маруна польова (Ан, СлПД), мар’яна (Км), мар’яша лісова (АнПС), невістилки (См), неві́стка(и) (Жл, Вх6, Вх7, Шх, Ду, Гб2, КобГЦ), невісточки (Сл), невісту(о)лька (Км), невісту́льки́ (Нв, Жл, Вх1, Вх2, Вх6, Вх7, Шх, Ощ, Ду, Ук, КарВЛ, ГЦ, ЗК), нив’яник (Км), око волове (Во, Го2СЛ), орішник (АнПС), підбі́л (СбСТ), подбіл (СлПЦ), поральник добрий (АнПС), правда (Км), пригортень (ОсВЛ), пупавка (АнСЛ), пупавка біла (АнСЛ), п’ятак (Mk), ранник (ОсПЦ), рома́н (Рг1, Вл, Ан, Пс, Мн, Сл, MkСД, ПД, ПС), роман білий (Ан), роман великий (Ан), роман лісовий (Ан), роман лопастий (СлСЛ), роман польовий (Ан), романе́ць (Вл, Пс, Кр, Mj, Ум, Ян2, Ів, СлСД, ПД), романець білий (АнПД), роман-зілля (Сл), романиця біла (АнПД), романів цвіт (АнСД), рома́шка (Ан, Ос, Рм, Кч, Сб, КобЗАГ), рома́шка бі́ла (СбСТ), рома́шка ди́ка (СбПД), рома́шка польова́ (Ук, СбЗК), ромашок дикий (ОсПД), роме́н (Рг1, Ln, Пс, Мн, Ум, Ів, СлСТ), ромен білий (Ук), роме́н-зі́лля(є) (Ан, Ів, Сл), ром’янець (ОсПД), рум’янок (Mk, СмСД, ДС), сабур (АнСЛ), салда-балда (ОсВЛ), серпівни́к (ГдБО), серпі́й (Вх, Вх1, ДуВЛ), серпник (Нв, Вх, Жл, Вх2, Mk, СмВЛ, ДС, ЛМ), снігу́рка (СбПЗ), сонечко (АнВЛ), сонічник (СмДС), соніч(ш)ник дикий (Нв, Вх1ВЛ), соняшник (АнСЛ), стоцвіт (Ln, Го2СТ, СЛ), таре́льці (ГбДС), тари(а)лованя (Км), тарі(е)лка (Км), тарі(е)лканя (Км), тарі́лочка (Ан, ЖлСД), тарі́льці (СбЗК), то́пник бі́лий (Ан, ЖлВЛ), торг (Вх7ВЛ), торолька (Км), цуцики (АнПЦ), цюцки (АнПС).
Majorana hortensis Moench ** (Origanum majorana L.)майора́н садо́ви́й (Ру, Оп); майора́н (Сл; Во, Мн2, Ум, Ів, Mk, Ук, МсСД, СТ, ПД), майран городний (Вх6, Мл), материска майран (Вх2); маг(ґ)ера (Вх5, Вх6, Вх7ЛМ), маґера́н (Вх6, Вх7ГЦ, ЛМ), мадаран (Вх7ЛМ), мадя(е)ран (Вх5, Вх6, Вх7ЛМ), мадьоран (СлЗК), маєранок (Mk), майоранка (Mk), майоранок (См), майо́рці (Ан, Mj, Ів, Сл), ма́йра́н (Жл, Гр, Ду, Сл), майранок (MkПД), маруна (Mk), материнка (СмСЛ), полко́вничок (ДзПД), розма́йран (Ан, Пс, Жл, Mj, Ів, Сл), сокирки (Mk).
Matricaria perforata Mérat ** (Matricaria inodora L.)польова́ рома́шка непаху́ча; королька гарнаска (Вх2), роман дурний (Вх1), рома́шка непаху́ча (Ру, Оп), рома́шка польова́ (Сл; Ян1СТ), ромашка продірявлена (Оп), рум’яне́ць непаху́чий (Мл); білинь (АнСД), воню́чка (Ян4, УкСТ), мару́на (Ум, Ду, Ів, Сл), поповник (LnСТ), пупа(о)вник (Ан, LnСТ), рома́н (Нв, Ан, Ду, Ів, Сл, Ос, КобСД, ПД, ВЛ, ДС), роман білий (АнПД), роман болотяний (СлСЛ), рома́н дурни́й (Вх, ЖлДС), романець собачий (СлВЛ), роман-зілля (ОсПД), романиця (СлПД), ромашка (Ян1, Сл, ОсСТ, ПД, СЛ), рома́шка ди́ка (Шс2, СбСД, СТ), ромашка собача (АнСЛ), роме́н (Чн, Ср, Ln, Ум, Ду, Ів, УкСТ, СЛ), ромен вонючий (Сл), роме́н-зі́лля (Ду), ромен непахучий (Сл), рому́н (ЛчВЛ), рому́н-зі́лля(є) (Лч, Пс), рум’ян (MkПД), рум’янок польовий (СлВЛ), рум’янок собачий (СлВЛ).
Pyrethrum Zinn [=Tanacetum L. pro parte]мару́на (Ру, Оп; Ук); піретрум (Оп).
Pyrethrum cinerariifolium Trev. [=Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip.]мару́на жовтозільноли́ста, далма́тська рома́шка (Ру, Оп); мару́на цинерарієли́ста (Ру, Оп).
Pyrethrum clusii Fischer ex Reichenb. [=Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. clusii (Fischer ex Reichenb.) Heywood]мару́на Клю́зія; маруна Клузія (Оп).
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. [=Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.]мару́на щитко́ва (Ру, Оп).
Pyrethrum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Willd. [=Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip.]мару́на великоли́ста (Оп).
Pyrethrum parthenifolium Willd. [=Tanacetum parthenifolium (Willd.) Schultz Bip.]мару́на кри́мська; маруна партенієлиста (Оп).
Pyrethrum parthenium (L.) Sm. [=Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.]мару́на звича́йна (Вх6, Мл); мару́на діво́ча (Ру, Оп).
Ruta graveolens L.ру́та запашна́ (Ру); барвінок хрещатий (Вх1), идольська травка (Сл), маруна (HzГЛ), ру́та (Чн, Hz, Вх, Рг1, Ср, Ln, Пс, Gs, Жл, Ум, Rs, Шс, Гр, Ян4, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, ГбЗАГ), рута дика (См), рута зелена (Вх1), рута садова (HlБУ), рутка (Gs, Mk, ОсПД, ГЛ).
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.пи́жмо щитко́ве; мару́на вели́ка (Сл), мару́на лісова́ (Мл); дев’ять косарів (ОсПД), кровни́к (КобБО), мари́на (Рг1, Ян2, Ду, СлСД), маруна (Mk, ОсСТ, ПД), маруна польова (АнПД), маруна степова (Ан, СлПД), материнка (АнСД), неві́стка (КобГЦ), перевертень (ОсПД), пижма собача (ОсПД), пижмо (ОсВЛ), пижмо біле (ОсВЛ), пижмо дике (ОсВЛ), пижмо лісове (ОсВЛ), при́воротень (Рг1, Вл, Ан, Жл, Ян2, Ду, Сл, ОсСД, ПД), при́воротень лісови́й (RsВЛ), пуговник (Го2СЛ), пупавник (Ln, MkСТ), розмай-зілля (ОсВЛ), роман великий (СлСЛ), романе́ць (Нв, Вх, Жл, Вх1, ОсПД, ВЛ, ДС), романка (ОсПД), рома́шка (Ос, КобПД, ВЛ, БО), ромен лісовий (АнСД), рум’янок собачий (АнСД), спирт (ОсВЛ).
Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev (Оп); мару́на кучеря́ва (Мл, Сл), мару́на тисячоли́ста (Ру); деревій (ОсСТ), деревій жовтий (Сл, ОсСТ), кудря́(а́)вець (Рг1, Пс, Жл, Ду, СлСТ), полинець (Mk), пупавник (СрСТ), серпоріз (ОсСТ).
Tanacetum odessanum (Klokov) Tzvelev [≈Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev]пи́жмо оде́ське (Оп); мару́на оде́ська (Ру).
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.мару́на; мару́на горо́дня (Сл); марина (Mj, MkПД), марона (Rs, ОсВЛ), мару́на (Во, Нв, Вх, Ан, Gs, Жл, Ду, Ос, УкПД, ВЛ, ДС), мару́нка (Gs, Мл, Mk, Ос, Ук, ГбВЛ, ДС, ГЦ), мару́нька (Жл, Mk, ГбПД, ДС), маточник (Tl), ромашка персидська (ОсСД), ромашка римська (Го1СЛ), росто́пасть (Шх, ДуГЦ), руман (ОсВЛ).
Tanacetum vulgare L.пи́жмо звича́йне (Ру, Оп); воро́тиш ра́нник (Вх2, Мл), наворотиш звичайний (Вх1, Вх3), пи́жмо (Сл; Ав, Нв, Рг1, Ср, Ан, Ln, Жл, Вх1, Ян2, Ян4, Ів, Mk, Лс2, Ос, Мг, КобЗАГ); алтарник (ОсПД), вороташ (Км), воро́тич (Во, Жл, Он, МгЗК), воро́тиш (Вх7ВЛ), воротчик (Км), вро́(а́)тич (Mj, КмПД), гли́с(т)ни́к (Ln, Сл, Гт, Мг, СбСТ, ПЗ, ЗК), глиста́к (МгЗК), глистня́к (Лс2ПЦ), горлянка (СмСЛ), горобина́ ди́ка (СбВЛ), горобина́ польова́ (СбДС), гороби́нка ди́ка (Км, МгЗК), гороби́нка жо́вта (СбГЦ), горобинка польова (Км), дев’яси́л (СбПД), дев’ятиси́л (Tl, СбСТ), дев’ято́си́л (СбВЛ, БУ, ЗК), дев’ятоси́льник (МгЗК), дерві́й (СбДС), деревій (СлСТ), де́реві(е)й жо́втий (Ан, Ос, Сб, Коб, ЯнаСД, СТ, ГЦ), дереві́нь жо́втий (СбГЦ), десятисильник (Го2СЛ), дизель (ОсСТ), дре́вінь (Mk, Мг, СбПД, ДС, ЗК), душечник (АнСЛ), жовтоголо́вник (СбВЛ), кану́пер (СбПЦ), канупір дикий (MkПД), кори́ворот (Вх7БО), корова́й (Ан, Ів, СбСД, СТ), кудря́(а́)вець (Вл, Жл, Сл, См, МгПД, ЗК), кудря́вчик (ГтЗК), купавки (ОсСД), маринька (HlБУ), мару́на (Мч, ОсПД), мару́нька (МгГЦ), мар’ю́нка (МгЗК), ма́точник (АнСЛ, ДС), мере́нник (СбГЦ), мишка (Сл, СмСД), на́воро́тень (Вх, Жл, Ум, ІвДС), на́в(о)ро́тиш (Вх, Жл, Ум, Сл, MkДС), на́воротник (Жл), навороток (Км), навратнік (Вх7ЛМ), навраток (Вх7ЛМ), навротень (Сл), навро́тич (Ан, Ів, Сл, Mk), на́дра́фій(я) (МгЗК), осту́да (Шх, СбГЦ), па́пороть (СбДС), пи́жма (Чн, Вл, Ан, Ln, Кр, Шм, Ів, Сл, Лс2, Ос, Рм, МгЗАГ), пижма садова (ЧнСЛ), пижмо дике (ОсПД), пижмо польове (ОсПД), пиз(ь)мо (Вх, ОсПД, ВЛ), пі́жма (Пс, Tl, Ду, Мг, ЯнаСТ, ЗК), піжмо (Вх, Пс, МгДС), пізма (MkПД), привертень (MkГЦ), приворіт (MkДС), при́воротень (Ан, Жл, Гр, Ів, Ос, МгСД, ПД, ВЛ, ЗК), протич (Км), псє́чка (СбДС), раби́на Бо́гова (СбВЛ), рабри́нка (СбПЗ), рабри́нки пахню́щі (СбПЗ), рай-цвіт (АнСЛ), ранник (Вх, Вх1ДС), ри́бка (СбПД), ромашка жовта (ОсСТ), рома́шка польова́ (СбБО), ромешок (АнСД), румня́нок (СбДС), рум’янок лісний (Км), ру́та-м’я́та (СбСТ), ряби́н(к)а ди́ка (Ав, Рг1, Пс, СбСД, СТ), рябинчик (Ан), рябишник (АнСЛ), рябі́нка (МгЗК), сизик (Км), сліпота́ ку́ряча (СбПД), тисячоли́сник (СбСТ), чашечник (АнСЛ), чорно́биль (МгЗК), шальни́к (Ан, ІвСД).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ка́корва, рос. Matricaria maritima = рома́н, роме́н, мару́на (С. Пар.).

Запропонуйте свій переклад