Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 30 статей
Запропонувати свій переклад для «мастило»
Шукати «мастило» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ма́зево – мази́ло, ма́зиво, масти́ло, (для колёс) коло́мазь (-зи), ш[с]марови́ло, (полон.) ш[с]марови́дло.
II. Мази́ла, мн. – мази́ло и мази́ла (мн.), ма́зиво, масти́ло. [Жо́вті пля́ми по обли́ччю від уся́ких мази́л та фарб театра́льних (М. Левиц.)].
Мазь
1) мазь (
р. ма́зи и -зі́, тв. ма́ззю и ма́зею), масть (р. ма́сти и масті́, тв. ма́стю и ма́стею), мази́ло, масти́ло. [В апте́ках бага́то уся́кої ма́сти (Крим.). Дала́ ма́сти від боля́чки, а воно́ й не помогло́ (Ніс). Яко́гось масти́ла дав лі́кар но́гу масти́ти (Київ)].
Ароматическая мазь – мазь (масть) паху́ща, масти́ло паху́ще.
Намазать -зью – намасти́ти, нама́зати, змасти́ти масте́ю що;
2) (
колёсная) мазь, коло́мазь (-зи), маззя́ (-ззя́), шмарови́ло, смарови́ло и (полон.) ш[с]марови́дло.
Мазь для замазки деревьев при прививке и ране – садова́ масть.
Дело на мази́ – спра́ва ла́годиться, спра́ву нала́годжено, пу́щено на ма́зані коле́са.
Ма́сло
1) (
коровье и вообще из молока животного) ма́сло.
-ло жёсткое, крохкое, крошливое, рассыпчатое – крихке́ ма́сло.
-ло жирное – си́те, масне́ ма́сло.
-ло зимнее, летнее – зимове́, лі́тнє ма́сло.
-ло кухонное – кухе́[о́]нне, кухова́рське ма́сло, ма́сло до стра́ви.
-ло мажущееся, маркое – беручке́ (мастке́) ма́сло.
-ло мраморное – мармуро́ве ма́сло.
-ло отжатое – віджи́мане, вижи́мане ма́сло.
-ло перебитое, перемятое (переработанное) – переколо́чене, перем’я́те (перемі́шане) ма́сло.
-ло прогорклое – їлке́ (згі́ркле) ма́сло.
-ло салистое, сальное – лоюва́те ма́сло.
-ло сибирское – сибі́рське ма́сло.
-ло сливочное – вершкове́ ма́сло.
-ло стойловое – сухопа́шне, станкове́ ма́сло.
-ло столовое – ма́сло до сто́лу.
-ло творожистое, мутное – сколо́тинисте ма́сло.
-ло топлёное – то́пле́не ма́сло. Бить, сбивать, пахтать -ло, см. Па́хтать;
2) (
жидкий жир рыбий, морск. животных) лій (р. ло́ю), (зап.) тран, трин (-ну); см. Во́рвань;
3) (
растит., минеральн., эфирн.) олі́я (-лі́ї, ж. р.), олі́й (-лі́ю, м. р.); (смазка) масти́ло.
-ло адское – куркасо́ва олі́я.
-ло варёное – варе́на олі́я.
-ло веретённое – верете́[і́]нне масти́ло.
-ло горное, каменное, чёрное – гі́рська олі́я, на́фта.
-ло деревянное, лампадное – оли́ва.
-ло касторовое, рициновое – рици́нова олі́я, рици́на.
-ло кокосовое – коко́сова олі́я.
-ло конопляное – сім’яна́ олі́я, олі́й.
-ло костяное – кістяна́ олі́я.
-ло купоросное – сірча́ний чорноква́с (-су).
-ло летучее – летю́ча олі́я.
-ло масличное, оливковое – масли́нова (оли́вна) олі́я, (грубый сорт) оли́ва.
-ло машинное – маши́нна олі́я.
-ло минеральное – мінера́льна олі́я.
-ло подсолнечное – сонячнико́ва олі́я.
-ло постное – олі́я, олі́й.
-ло прованское – прова́нська олі́я.
-ло растительное – росли́нна олі́я.
-ло розовое – роже́ва (троя́ндова) олі́я, (зап.) роже́вий (троя́ндовий) олі́йок.
-ло сивушное – сиву́шна олі́я.
-ло смазочноемасти́ло, шмарови́ло, шмарова́ олі́я (оли́ва).
-ло эфирное – етеро́ва олі́я.
Бить -ло (растит.) – би́ти, забива́ти олі́ю;
4) (
церк.: елей) ма́сло, (возвыш.) єле́й, (ароматн.) ми́ро.
Соборовать -лом кого – (ма́слом) собо́рувати, маслува́ти, маслосвяти́ти кого́;
5)
см. Жир.
Лошадь в -ле – масни́й кінь;
6) (
в игре в мяч, в свинку) ма́сло;
7)
Всё идёт как по -лу – усе́ йде як з ма́слом, все ко́титься як на олі́ї.
Катается, как сыр в -ле – коха́ється в добрі́; живе́, на́че варе́ник у ма́слі пла́ває; срв. Ката́ться 1.
Подлить -ла в огонь – до гаря́чого ще при́ском сипну́ти (Приказка), дода́ти га́рту.
Ешь, дурак, с -лом – їж, ду́рню, бо то з ма́ком (Приказка);
8)
-ло земляное, бот. Phallus impudicus L. – воню́ча весе́лка, земляні́ я́йця, ді́дове са́ло.
Материа́л – матерія́л (-лу), (з)на́діб (р. (з)на́добу), (з)на́ді́бок (-бку). [Зруба́ю три старі́ де́рева, то ви́стане матерія́лу на рік або й на два (на ложки́) (Франко). Оповіда́ння слу́жить за ілюстра́цію і за матерія́л для міркува́ння (Крим.). Ку́ля, наби́тая знадо́бом розривни́м (Л. Укр.). Що ма́ю я роби́ти? Чим? Над чим? Ні зна́ряду, ні на́добу не ма́ю (Л. Укр.). Знаді́бок зна́йдеш сам для тонко́ї пря́жі (Дніпр. Ч.)].
-а́л лесной – лісови́й матерія́л, лісоматерія́л.
-ал отопительный – па́ливо.
-а́л смазочныймасти́ло.
-а́л строительный – будіве́льний матерія́л.
-ал сырой – сирови́й матерія́л, сировина́.
-а́лы для словаря украинского языка – матерія́ли (зна́доби) до словника́ украї́нської мо́ви.
По́дма́з, -мазо́к, -ма́зник – квач (р. квача́), масти́ло; ві́хоть (р. ві́хтя).

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Колесо – ко́лесо, ко́ло, (умен.) колісце́, коліща́, коліща́тко, коле́сонько, ко́лечко, (жарг., мн.) колеса:
вертится (крутится), как белка в колесе – вертиться (крутиться), як муха в окропі (Пр.); вертиться, як (наче) в’юн в ополонці (Пр.); крутиться, як (наче) в’юн на сковорідці (Пр.); крутиться, як посолений в’юн (Пр.); крутиться, як дзига (Пр.); крутиться, як у колесі (Пр.); вертиться, як сорока на тину (Пр.);
водяная мельница с наливным колесо́м – корча́к;
вставлять палки в колеса – устромляти (стромляти, кидати) палиці в колеса, ложку з рота вибивати;
грудь колесом у кого (разг.) – випнуті груди в кого;
ездить на колёсах – їздити возом (на колесах);
колесо бьёт – колесо вихиля́є;
колесо бороздное (передок у плуга) – колесо борозе́нне;
колесо ведомое – колесо обертне, колесо тя́жне;
колесо ведущее – колесо обертальне, колесо тягове́;
колесо висящее (в водяной мельнице) – колесо висне́;
колесо водочерпальное – колесо водоче́рпне;
колесо движущее – колесо рушійне;
колесо движущееся – колесо рухо́ме;
колесо зубчатое – пале́чне колесо, триб, (умен.) трибо́к, колесо зубчасте, (в ткацком станке на конце валка) кружо́к;
колесо катковое – колесо коткове́;
колесо клинчатое – колесо клинува́те;
колесо крыльчатое – колесо крильчасте;
колесо кулачное (в мельнице) – колесо пале́чне;
колесо маховое – махове́ колесо (ко́ло), махови́к, розго́нич, гонча́к, кру́тень (-тня);
колесо мельничное – млино́ве ко́лесо (ко́ло);
колесо наливное – надві́рне колесо, ведме́дик;
колесо направляющее – колесо напрямне́;
колесо обозрения – оглядове колесо;
колесо однозубчатое – колесо однозу́бе;
колесо плавающее, плавучее – колесо плавне́;
колесо подливное (подошвенное, почвенное) – підсубі́йне ко́лесо, підсубі́йник, підсубі́йок (-бі́йка), підспі́дник;
колесо подъёмное – ко́лесо підійма́льне;
колесо разъёмное – колесо розніма́не;
колесо ступенчатое – ко́лесо східча́сте;
колесо точильное – точи́льне колесо, точи́ло;
колесо фортуны, счастья – колесо фортуни, щастя (долі), коловорот долі;
колесо́ ходовое – ходове́ колесо;
колесо храповое, храповик – заскочни́к, колесо заскочне́;
колесо цевочное – колесо цівкове́;
колесо цепное – триб (трибо́к) ланцюго́вий;
колесо червячное – триб шнеко́вий, колесо черв’ячне;
не подмазанное колесо скрипит – не помащено, то й скрипить (Пр.); де не мажуть, там дуже рипить (Пр.);
ноги колесом (разг.) – викривлені (вигнуті) колесом ноги;
о двух колёсах – на двох коле́сах, з двома́ коле́сами, про (на) два ко́леса;
пойти колесом – піти колесом;
пятое колесо в телеге, в колеснице – п’яте колесо до воза, (фам.) собаці п’ята нога;
разводить турусы на колесах (разг.) – теревені (теревені-вені) точити (правити, гнути, розпускати), теревенити, дурниці (дурницю, дурне) говорити (молоти, верзти, торочити, правити, городити, плести), нісенітниці (нісенітницю, ні се ні те, не знати що, хтозна-що, казна-що, курзу-верзу) плести (верзти, молоти, правити, торочити, городити), плетеники плести, клепати (витіпувати) язиком, говорити таке, що ні пришити, ні прилатати [ні кому дурно дати], говорити таке, що не причепити ні до кола, ні до плота, говорити (верзти) таке, що й купи не держиться (що й на голову не налізе) смаленого дуба плести (правити), сон рябої кобили (сірої кішки) розказувати, баляси точити, баляндраси правити (торочити, розпускати);
скрипеть, как немазаное (неподмазанное) колесо – рипіти (скрипіти), як немащене (немазане, непомазане, непідмазане, нешмароване) колесо.
[Степан стояв коло поруччя на палубі, мимоволі пірнаючи очима в ту далечінь, і мірні удари лопастей пароплавного колеса, глухі капітанові слова коло рупора відбирали снагу в його думок (В.Підмогильний). — Яким нарикам! Що ти верзеш?! — спалахнув гнівом молодший сержант. — Ось-о ж скло! Гляньте, товаришу лейтенант… — А ти чого так нервуєшся? — зумисне дратував його Юрко. — Може, ти тут і колесами приторговуєш? Ой дивіться, товаришу лейтенанте, підставить він вас, як генеральша сраку під шомпол… (В.Слапчук). — А ще, мо’, Господь і одверне,— сказав Санчо.— Дав Бог рану, дасть і ліки; невгадно, що завтра буде; од вечора до рання скільки тих годин, а за одну хвильку й хата розсипатись може; буває дощ і сонце заразом; сьогодні здоров лягаєш, а завтра, дивись, і не встанеш… І ще скажіть — хто може похвалитись, що забив гвіздка в колесо Фортуни? (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). Вона могла осідлати переднє колесо, обличчям дозаду, і крутити педалі, і їхати по колу задом наперед… ґравітація була її рабинею, швидкість — її сестрою, і ми зрозуміли, що до нас потрапила сила, відьма на колесах, і квіти живоплоту кинули їй пелюстки, пил округлого майданчика здійнявся хмаркою овацій, бо майданчик теж знайшов свою кохану: він став полотном під пензлем її невгамовних коліс (Н.Трохим, перекл. С.Рушді). Мастило отримає те колесо, яке найголосніше скрипить (Б.Шоу). Уважніше, щоб не потрапити під колесо чиєї-небудь фортуни (С.Є.Лєц)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

МА́ЗАТЬ ще вима́зувати, смарува́ти, (квачем /перен. зле/) ква́цяти, діял. ґва́дзяти, (глиною) обма́зувати, (з кріса) прома́хуватись;
мазать гу́бы ПЕРЕН. масти́ти гу́би ме́дом, обіця́ти золоті́ го́ри;
мазать (как) дегтя́рной ки́стью ква́цяти, ґве́дзяти;
мажущий що /мн. хто/ масти́ть тощо, зви́клий масти́ти, зда́тний /ра́ди́й/ намасти́ти, мазі́й, мазі́льник, мази́льник, ма́зальник, масти́льник, (річ) масти́ло, мази́ло, шмарови́дло, прикм. мастки́й, масти́льний, ма́зальний, вима́зувальний, смарува́льний;
мажущий по губа́м ПЕРЕН. 1. обіця́льник, 2. підлабу́зник;
мажущийся ма́заний, ма́щений, вима́зуваний, смаро́ваний, прикм. мастки́й, берки́й, беручки́й, кальки́й, мазки́й, мазю́чий;
ПОМА́ЗАТЬ, не помажешь не пое́дешь суха́ ло́жка го́рло де́ре, нема́заний віз скрипи́ть;
пома́жешь – пое́дешь галиц. ку́ку в ру́ку;
ПРИМА́ЗАТЬ (хлюпком) прихлю́пнути; і похідн.;

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Жидкость – те́чиво;
• ж. бродчивая
– т. ферментівне́;
• ж. диффундирующая
– т. дифузі́йне;
• ж. несмачивающая
– т. незмочне́;
• ж. огнеопасная
– т. невогнебезпе́чне;
• ж. паяльная
– т. лютівне́;
• ж. смазывающая
масти́ло течне́.
Мазь – мазь (-зи);
• м. (смазка
) – масти́ло;
• м. графитная
– м. графі́тна;
• м. канатная
– м. коді́льна;
• м. колесная
– м. колісна́, коло́мазь (-зи).
Масло – олі́я;
• м. (из молока коровы и т. п.
) – ма́сло;
• м. (смазка
) – масти́ло;
• м. ализариновое
– о. алізарино́ва;
• м. анилиновое
– о. аніліно́ва;
• м. адское
– о. куркасо́ва;
• м. антраценовое
– о. антрацено́ва;
• м. асфальтовое
– о. асфальто́ва;
• м. бромированное
– о. бромо́вана;
• м. вазелиновое
– о. вазеліно́ва;
• м. вареное
– о. варе́на;
• м. веретенное
масти́ло верете́нне;
• м. высыхающее
– о. схну́ча;
• м. газовое
– о. газо́ва;
• м. гарное
– оли́ва;
• м. горное
– на́фта, олі́я гірська́;
• м. густое
– о. густа́;
• м. деревянное
– оли́ва;
• м. жидкое
– о. течна́;
• м. загрязненное
– о. забру́днена;
• м. каменноугольное
– о. кам’яновугля́на;
• м. карболовое
– о. карболо́ва;
• м. касторовое
– о. рицино́ва;
• м. каучуковое
– о. кавчуко́ва;
• м. кокосовое
– о. кокосо́ва;
• м. конопляное
– о. сім’я́на;
• м. коровье
– м. коро́в’яче;
• м. костяное
– о. кістяна́;
• м. креозотное
– о. креозото́ва;
• м. купоросное
– куперва́с (-су);
• м. лавровое
– о. лавро́ва;
• м. легкое (каменноугольное
) – о. легка́;
• м. летучее
– о. летка́;
• м. льняное
– о. лляна́;
• м. лимонное
– о. цитрино́ва;
• м. маковое
– о. мако́ва;
• м. машинное
– о. машино́ва;
• м. миндальное
– о. мигдале́ва;
• м. м. горькое
– о. м. гірка́;
• м. минеральное
– о. мінера́льна;
• м. моторное
– о. моторо́ва;
• м. мятное
– о. м’я́тна;
• м. невысыхающее
– о. несхну́ча;
• м. незагрязненное
– о. незабру́днена;
• м. оливковое
– о. масли́нна;
• м. ореховое
– о. горіхо́ва;
• м. пальмовое
– о. пальмо́ва;
• м. парфюмерное
– о. парфуме́рна;
• м. подсолнечное
– о. сонячнико́ва;
• м. полимеризированное
– о. полімеризо́вана;
• м. профильтрованное
– о. проці́джена;
• м. растительное
– о. росли́нна;
• м. репное
– о. ріпако́ва;
• м. рициновое
– о. рицино́ва;
• м. сивушное
– о. сиву́шна;
• м. смазочное
масти́ло;
• м. соляровое
– о. соляро́ва;
• м. сохнущее
– о. схну́ча;
• м. сурепное
– о. свирі́п’яна;
• м. сухое (для трансформаторов
) – о. суха́;
• м. терпентинное
– о. терпентино́ва;
• м. трансформаторное
– о. трансформа́торна;
• м. тяжелое
– о. важка́;
• м. хлопковое, хлопчатниковое
– о. бавовнянико́ва;
• м. цилиндровое
– о. циліндро́ва;
• м. черное, каменное
– на́фта;
• м. эфирное
– о. етеро́ва.
Материал – матерія́л (-лу);
• м. воскообразный
– м. воскува́тий;
• м. горючий
– м. пальни́й;
• м. губкообразный
– м. губкува́тий;
• м. густой (изолирующий
) – м. густи́й;
• м. для позолоты
– золоти́ло;
• м. дубильный
– м. чинбови́й;
• м. жирный (изоляционный
) – м. масни́й;
• м. изоляционный
– м. ізоляці́йний, ізоля́ція;
• м. ископаемый
– м. копа́льний;
• м. лесной
– м. лісови́й;
• м. липкий
– м. липки́й;
• м. набивочный
– м. щільни́чний;
• м. н. (в печах
) – м. хутрівни́й;
• м. несгораемый
– м. неспале́нний;
• м. обверточный
– м. обгортко́вий;
• м. облицовочный
– личкови́ння;
• м. обтирочный
– м. обтира́льний;
• м. огнестойкий, огнеупорный
– м. вогнетривки́й;
• м. осветительный
– м. осві́тлювальний;
• м. перевязочный
– м. в’яза́льний;
• м. пиленый
– м. пи́ляний;
• м. поделочный
– м. виробко́вий, вирібни́й;
• м. подсобный
– м. допомічни́й;
• м. полужидкий (изоляционный
) – м. напіврідки́й;
• м. смазочный
масти́ло;
• м. строительный
– м. будівни́й;
• м. сцепляющий
– м. зчіпни́й;
• м. сырой
– м. сирови́нний;
• м. увязочный
– м. ув’я́зувальний;
• м. упаковочный
– м. пакува́льний;
• м. упругий (изоляционный
) – м. пружни́й;
• м. установочный
– м. установни́й, монта́жний;
• м. устойчивый
– м. стійки́й;
• м. шлифовальный
– м. шліфува́льний;
• м. шпаклевочный
– шпадли́во.
С’емник для масламасти́ло-здійма́ч (-ча́).
Смазка (материал) – масти́ло;
• с. (
процесс) – масті́ння, ма́щення;
• с. внутренняя
– м. вну́трішнє;
• с. графитная
масти́ло графі́тне;
• с. капельная
– ма́щення крапляне́;
• с. кольцовая
– м. кільце́ве;
• с. принудительная
– м. примусо́ве;
• с. фитильная
– м. ґнотове́;
• с. центральная
– м. центра́льне.
Смазочный – масти́льний;
• с. материал
масти́ло.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

мазь масти́ло,-ла, масть,-ті, мазь,-зі (густа товщева речовина для змащування чогось)
м. колёсная масти́ло коле́сне
м. маши́нная масти́ло маши́нне
ма́сло 1. (технічне) оли́ва,-ви, масти́ло,-ла
2. (тваринне) ма́сло,-ла, товщ,-щу
3. (рослинне) олі́я
4. (мінеральне) олі́й,-лі́ю
м. авиацио́нное оли́ва авіяці́йна
м. автомоби́льное масти́ло автомобі́льне
м. амортиза́торное оли́ва амортиза́торна
м. веретённое оли́ва верете́нна, олі́й верете́новий
м. га́рное оли́ва пальна́
м. компре́ссорное оли́ва компре́сорна
м. консервацио́нное оли́ва консерваці́йна
м. ку́поросное олі́я вітріо́лова, олі́й купоро́сний
м. льняно́е олі́я льняна́ [лляна́]
м. маши́нное оли́ва маши́нна
м. минера́льное олі́й мінера́льний
м. мото́рное оли́ва мото́рна
м. обка́точное оли́ва притирна́
м. освети́тельное олі́й осві́тлювальний
м. отрабо́танное оли́ва відпрацьо́вана
м. очи́щенное оли́ва очи́щена
м. пищево́е олі́я харчова́
м. поглоти́тельное оли́ва вбирна́
м. подсо́лнечное олі́я со́няшникова
м. полувысыха́ющее олі́я напіввисиха́льна
м. прова́нское олі́я оли́вкова
м. расти́тельное олі́я
м. реду́кторное оли́ва реду́кторна
м. ре́псовое олі́я ріпако́ва
м. рефрижера́торное оли́ва рефрижера́торна
м. сгущённое олі́й загу́щений [стужа́ві́лий]
м. сиву́шное олі́я сиву́шна, недогі́н алкого́льний
м. силико́новое олі́й силіко́новий
м. сма́зочное масти́ло [оли́ва] масти́льна
м. соля́ровое па́ливо ди́зельне, олі́й соля́ровий (продукт перегону нафти)
м. тексти́льное олі́й тексти́льний [апрету́рний]
м. трансмиссио́нное оли́ва трансмісі́йна
м. трансформа́торное оли́ва трансформа́торна
м. турби́нное оли́ва турбі́нна
м. флотацио́нное олі́й флотаці́йний
м. хло́пковое олі́я баво́внико́ва
м. цили́ндровое оли́ва циліндро́ва
м. шарни́рное оли́ва шарні́рна [суглобо́ва]
м. шпалопропи́точное олі́й шпалопросо́чувальний [злежнепросо́чувальний]
м. эфи́рное олі́й етеро́вий, олі́я ете́рова
материа́л матерія́л,-лу
м. абрази́вный матерія́л абрази́вний
м. анизотро́пный матерія́л анізотро́пний (з неоднаковістю фізичних властивостей у різних напрямах)
м. антифрикцио́нный матерія́л антифрикці́йний [протитертьо́вий]
м. взрывча́тый матерія́л вибухо́вий
м. водосто́йкий матерія́л водостійки́й
м. волокни́стый матерія́л волокнува́тий
м. вя́жущий матерія́л зв’язни́й
м. горю́чий матерія́л пальни́й [горю́чий]
м. доро́жный матерія́л доро́жній
м. древе́сный матерія́л дереви́нний
м. дуби́льный матерія́л чиньбови́й
м. жаропро́чный матерія́л жароміцни́й
м. заполня́ющий матерія́л заповня́льний (для заповнення чогось)
м. звукоизоляцио́нный матерія́л звукоізоляці́йний
м. изоляцио́нный матерія́л ізоляці́йний
м. изотро́пный матерія́л ізотро́пний (з однаковими фізичними властивостями в усіх напрямах)
м. ископа́емый матерія́л викопни́й
м. керами́ческий матерія́л керамі́чний
м. кислотосто́йкий матерія́л кислототривки́й
м. компози́тный арх. матерія́л компози́тний
м. композицио́нный матерія́л композиці́йний
м. конструкцио́нный матерія́л конструкці́йний
м. крепёжный матерія́л кріпи́льний
м. кро́вельный матерія́л покріве́льний [дахови́й]
м. ла́зерный матерія́л ла́зерний
м. лито́й матерія́л відливни́й
м. масти́чный речови́на масти́льна [нама́щувальна]
м. металли́ческий матерія́л метале́вий
м. металлокерами́ческий матерія́л металокерамі́чний
м. многосло́йный матерія́л багатошаро́вий
м. наби́вочный матерія́л щільни́чний
м. несгора́емый матерія́л вогнетривки́й
м. нетка́нный матерія́л нетка́ний
м. оби́вочный матерія́л оббивни́й
м. облицо́вочный матерія́л личкува́льний
м. огнеупо́рный матерія́л вогнетривки́й
м. ортотро́пный матерія́л ортотро́пний
м. отде́лочный матерія́л оздо́блювальний
м. пласти́ческий матерія́л пласти́чний
м. поде́лочный матерія́л виробни́й [виробко́вий, вирібни́й]
м. подсо́бный матерія́л допомі́жни́й
м. полиме́рный матерія́л поліме́рний
м. полупроводнико́вый матерія́л напівпровіднико́вий
м. по́ристый матерія́л порува́тий [шпари́стий]
м. пьезоэлектри́ческий матерія́л п’єзоелектри́чний
м. слои́стый матерія́л шарува́тий, ламіна́т,-ту
м. сма́зочный масти́ло,-ла, матерія́л масти́льний
м. стекловолокни́стый матерія́л скловолоко́нний
м. строи́тельный матерія́л будіве́льний
м. тампона́жный матерія́л ущі́льнювальний [затичко́вий]
м. теплоизоляцио́нный матерія́л теплоізоляці́йний [теплоізолюва́льний]
м. тканево́й матерія́л ткани́нний
м. тугопла́вкий матерія́л важкорозто́пний
м. упако́вочный матерія́л пакува́льний
м. уплотня́ющий матерія́л ущі́льнювальний
м. упру́гий матерія́л пру́жни́й
м. устано́вочный матерія́л устано́вний [монта́жний]
м. формо́вочный матерія́л формови́й
м. фрикцио́нный матерія́л фрикці́йний [тертьови́й]
м. шлифова́льный матерія́л шліфува́льний
м. электроизоляцио́нный матерія́л електроізоляці́йний
подма́зка підма́зування, підма́щування; підма́зання, підма́щення; масти́ло,-ла, мазь,-зі
сма́зка ма́щення, зма́щування; зма́щення; масти́ло,-ла, мази́ло,-ла, шмарови́дло,-ла
с. автомати́ческая ма́щення автомати́чне
с. антиадгезио́нная масти́ло антиадгезі́йне [протиприлипне́]
с. антикоррозио́нная ма́щення антикорозі́йне
с. вентиляцио́нная ма́щення вентиляці́йне
с. возду́шная ма́щення пові́тря́не
с. га́зовая ма́щення га́зове
с. газодинами́ческая ма́щення газодинамі́чне
с. газостати́ческая ма́щення газостати́чне
с. гидродинами́ческая ма́щення гідродинамі́чне
с. грани́чная ма́щення грани́чне
с. графи́тная масти́ло графі́тне
с. жи́дкая масти́ло рідке́
с. загу́щённая масти́ло стужаві́ле
с. ка́пельная зма́щування крапли́нне
с. колёсная шмір,-ру
с. кольцева́я ма́щення кільце́ве
с. консисте́нтная масти́ло консисте́нтне [густе́], шмарови́дло,-ла
с. ме́стная зма́щування місце́ве
с. незамерза́ющая масти́ло незамерза́льне
с. непреры́вная ма́щення безпере́рвне
с. периоди́ческая ма́щення періоди́чне
с. пласти́ческая масти́ло пласти́чне
с. пласти́ческая кана́тная масти́ло пласти́чне ли́нвове
с. погруже́нием зма́щування зану́ренням
с. под давле́нием ма́щення під ти́ском
с. полужи́дкая масти́ло напівріди́нне [напіврідке́]
с. принуди́тельная зма́щування примусо́ве
с. разбры́згиванием ма́щення розбри́зкуванням
с. ручна́я ма́щення ручне́
с. сгущённая масти́ло згу́щене
с. стру́йная ма́щення струми́нне
с. твёрдая масти́ло тверде́
с. уплотни́тельная масти́ло ущі́льнювальне
с. фити́льная ма́щення ґно́тове
с. центробе́жная ма́щення відцентро́ве
с. циркуляцио́нная зма́щування циркуляці́йне
таво́т тово́т,-ту, солідо́л,-лу, масти́ло Тово́та

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Масти́ло, -ла
1)
помазок;
2)
масло, смазка.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Масти́ло, -ла, с.
1) Кисть для смазки.
І сокира, і мастило, що від воза ся лишило. Чуб. V. 1061.
2) Мазь; масло.
Піддайте ще трохи до вареників мастила.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Веретенное масло — верете́нце масти́ло.
*Густой — густи́й; Г-ая смазка — густе́ масти́ло.
*Масломасти́ло, -ла, олі́я, -лі́ї; ма́сло, -ла; М. веретенное — верете́нне масти́ло; М. машинное — машино́ве масти́ло; М. минеральное — мінера́льне масти́ло; М. растительное — олі́я; М. церезин — церези́н, -ну; М. цилиндровое — цилі́ндрове масти́ло.
*Материал — матерія́л, -лу; М. горючий — пальни́й матерія́л; М. лесной — лісови́й матерія́л; М. набивочный — матерія́л щільни́чний; М. подручный — підру́чний матерія́л; М. смазочныймасти́ло; М. перевязочный — матерія́л перев’язни́й; М. починочный — пола́годний матерія́л.
*Смазка — (материал) масти́ло, (действие) ма́щення; С. густая — густе́ масти́ло.
Смазочный — масти́льний; С. материалмасти́ло, -ла.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Мазь = 1. ма́сть (С. Л.), масти́ло (С. Пар.). — Дала мастї від болички, а воно й не помогло. Ніс. — В аптеках багато усякої мастї. Кр. 2. шмарови́дло (сало, дьоготь то що, чим мажуть колеса), коло́мазь. С. Л. — До підошов коломазь пристала.

Запропонуйте свій переклад