Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «меню»
Шукати «меню» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Меню́меню́ (нескл.), ка́рта (ка́ртка), спис (-су) страв.
Ка́рта
1) (
игральная) ка́рта, мн. ка́рти (р. карт).
Рубашка -ты – соро́чка на ка́рті, спи́нка ка́рти.
Игральные -ты – ка́рти, гра́льні ка́рти, ка́рти до гри.
-та бита! – уби́та! ка́рта вби́та!
Бить, крыть -ту – би́ти, кри́ти ка́рту.
Биться, дуться в -ты – рі́затися, тну́тися в ка́рти.
Всё на одну -ту поставить – поста́вити все на одну́ ка́рту.
Ставить на -ту что – кла́сти на ка́рту що; (переносно) ва́жити чим.
Гадать на -тах – ворожи́ти на ка́ртах (ка́ртами).
Играть в -ты – гра́ти, загра́ти, гуля́ти, згуля́ти в ка́рти.
Колода карт – коло́да (карт), тас (-су).
Открывать перед кем свои -ты – виклада́ти перед ким свої́ ка́рти (на стіл).
Передёргивать -ты – пересми́кувати (сов. пересмикну́ти) ка́рти.
Раскладывать -ты – розкида́ти, розклада́ти ка́рти.
Сдавать -ты – роздава́ти, розда́ти, пороздава́ти, діли́ти, поділи́ти ка́рти.
Смешать кому все -ты – поплу́тати кому́ всі ка́рти; (перен.) спаску́дити кому́ всю обі́дню.
Тасовать -ты – тасува́ти, масти́ти, талірува́ти ка́рти.
Ходить с -ты – іти́, піти́ ка́ртою.
В чужих -тах ночует – з нога́ми в чужі́ ка́рти лі́зе;
2) (
геогр.-топогр.) ма́па, ка́рта. [Пока́зує лях на ма́пі По́льщу москале́ві (Рудан.)].
Географическая -та Украины – географі́чна ма́па Украї́ни.
-та военных действий – ма́па (ка́рта) воє́нних (військо́вих) опера́цій.
-та железных дорог – ма́па (ка́рта) залізни́ць.
-та полушарий – ма́па півку́ль земни́х.
-та звездного неба – ма́па (ка́рта) зо́ряного не́ба.
Плоская морская -та – ма́па (ка́рта) морська́ пло́ска.
-та географических открытий – ма́па (ка́рта) географі́чних відкри́ть.
-та (таблица) развития индустрии – ма́па (ка́рта) ро́звитку промисло́вости.
-та стенная – стінна́ ма́па;
3) (
ресторанная) ка́рта, ка́ртка, спис (-су), меню́ (нескл.).
-та кушаний – спис (ка́рта) страв.
Обед по -те – обі́д з ка́рти, з ка́ртки.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Меню – (франц. от лат.) меню, карта (спис) страв, (диал., шутл.) стравоспис.
[І не прогадали, бо потрапили у по-домашньому затишну атмосферу сецесійно удекорованої цукерні, де на нас чекало кілька несподіванок: по-перше, там звучав віденський вальс, по-друге, нам подали не “меню”, а “стравоспис” з неймовірно цікавими старовинними назвами печива і десертів (Мар’яна Савка). Навмисно-підкреслене вживання у текстах, що використовуються в оформленні інтер’єру, діалектизмів та анахронізмів (ресторан — кнайпа, меню — стравоспис, тир — стрільби, туалет — лятрина, кабан — дик, форель — пструг), вживання характерних для галицького діалекту часток -сі та -ся, особливості правопису і, в першу чергу, сам зміст основного текстового документу «Криївки»" — меню (стравоспису) — налаштовує на гумористичне сприйняття закладу (Олег Демків). Смішно, як багато працюють звірята над тим, щоб урізноманітнити меню людини (С.Є.Лєц).  Хлопець з дівчиною в кафе. Вона (листаючи меню): — На що я можу розраховувати? — На мою вдячність, якщо скажеш, що не голодна].
Обговорення статті
Ниспадающий – спадни́й, низхідни́й;
ниспадающее меню (комп., англ. drop-down menu) – спадне́ меню. Обговорення статті

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

меню́ (фр.), не відм. (н. р.

Запропонуйте свій переклад