Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «мерва»
Шукати «мерва» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Гнило́й – гнили́й, прі́лий, зогни́лий; (о зубе и дереве) порохна́вий, струпіші́лий; (о дереве) трухля́вий, тру́хлий, потру́хлий.
Гнила́я соломаме́рва́, гній (р. гно́ю).

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ме́рва, -ви
1)
мятая, тертая, негодная солома;
2)
дрянь, негодное.
Ме́рвисько, -ка, см. Ме́рва.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ме́рва, -ви, ж.
1) Мятая, тертая негодная солома.
На городі мерва. Грин. III. 659.
2) Дрянь, негодное.
3)
мн. = Морва.
Ме́рвисько, -ка, с. = Мерва.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Morus nigra L.шовко́виця чо́рна (Сл, Ру, Оп; ОсСД); мо́рва чо́рна (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл; MkПД); аґу́т (БкБУ), е́перка(и) (Км, МалЗК), мерва (Ан, Сл, СбчПД), мо́рва (Жл, Зл, Гр, Ду, Ів, Сл, Бк, Коб, СваПД, ДС, БУ), тут (Во, Ук), тутове дерево (Сл), шовко́виця (Ан, Mj, Гр, Ду, Ів, СлСЛ), шовко́виця черво́на (Ум, Ів), шовковниця (Вх1, Сл), шовку́н (Пс, Лс2ПЦ).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Гниль = гниль, гниля́тина, гнилля, гниля́ччя, (вдереві)— трухля́вина, трухля́тина, тру́хлість, трухло́, трухли́на, трухва́, порохня́, (про солому) — мерва́, гній. С. Л. Ш. — Як прийде Ілїя (20. липця), то наробе гнилля. н. пр.
Солом́а = соло́ма, гречана — гречня́нка, гречани́ця, горо́хова — горо́хвина, горохови́ння (С. Л.), жи́тна — жи́тниця, просяна — прося́нка (Кр.), пшенишна — пшени́шниця, ячмінна — ячмі́нка (Кр.), струкових рослин — струкови́ння (Хар.), дуже помня́та — ме́рва (С. Л.), не мнята, рівна — прави́ця, мерви́ста соло́ма, в снопах чи кулях з вимолоченого жита — около́т (С. Л.), що натрусилась з кулів — трясани́на, трясани́ця, посїчена на корм — сїчка.

Запропонуйте свій переклад