Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 21 статтю
Запропонувати свій переклад для «мишень»
Шукати «мишень» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Мише́нь
1) (
щит для стрельбы в цель и перен.) мета́, ціль (-ли);
2) (
в угломерном снаряде, в пушке) прозі́р (-зо́ру) діо́птра (-ри), (реже) діо́птр (-тра), мета́.
Ме́та (мишень) – ціль (-ли), мета́.
Мише́нный
1) метови́й;
2) прозоро́вий, діо́птровий, метови́й.
Срв. Мише́нь.
Прице́л
1)
см. Прице́лка;
2) (
мишень) ціль (-ли), мета́;
3) (
мушка) приці́л (-ці́лу).

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

МИШЕ́НЬ, па́дающая мише́нь підко́шувана мета́;
появля́ющаяся мише́нь миттє́ва мета́;
скрыва́ющаяся мишень знико́ма мета́.
ПА́ДАТЬ ще ге́пати(ся), (помалу) опуска́тися, (до ніг) припада́ти, (про води) уроч. зверга́тися, (на голову) зва́люватися, (про рівень) зни́жуватися, іти́ вниз /галиц. надоли́ну/, (про росу) сіда́ти, (про волос) звиса́ти, (про тінь) ляга́ти;
падать в цене́, спада́ти з ціни́;
падать ду́хом ще вдава́тися в ту́гу, розпуска́ти ню́ні, па́дати на ду́сі;
не падать ду́хом док. вда́рити ли́хом об зе́млю;
падать на коле́ни ще укляка́ти;
падает в о́бморок кто мло́сно кому;
подозре́ние падает на живомовн. ду́мають на;
чуть не падали в о́бморок аж умліва́ли;
падающий що /мн. хто/ па́дає тощо, зва́люваний, ва́лений (як сніп), підко́шуваний [падающая мише́нь підко́шувана мета́], (показник) зме́ншувати, зви́клий па́дати, щора́з ни́жчий, (плід) па́далка, прикм. долубі́жний, долуйду́чий, низхідни́й, спадови́й, спа́дистий, забут. па́далишній, валю́щий, живомовн. паду́щий (згори́, з не́ба), реконстр. па́дошній, фраз. дзьоба́стий [замо́к с падающим кли́ном замо́к з падущим кли́ном], /про зорі/ паду́чий, /про потужність/ сла́бший, стил. перероб. па́даючи, берки́ць на зе́млю;
падающий в о́бморок гото́вий умлі́ти, напівзомлі́лий, стил. перероб. ще тро́хи й умлі́є;
падающий ду́хом зневі́рений, зневі́рювати, зневі́рюватись;
падающий ка́мнем стил. перероб. як той ка́мінь згори́;
падающий к нога́м стил. перероб. припада́ючи до ніг; падающий на коле́ни укляка́ючи; падающий с ног от чего зва́люваний чим;
падающая валю́та знеці́нювана валю́та;
падающая волна́ долубі́жна хви́ля;
падающая звезда́ живомовн. летю́ча зоря́;
падающие це́ны щора́з ни́жчі ці́ни;
ПОЯВЛЯ́ТЬСЯ прихо́дити на світ, (про сивину) забут. прокида́тися;
появля́ться в о́бществе живомовн. вихо́дити на лю́ди;
не появля́ться не пока́зувати оче́й;
появля́ющийся що /мн. хто/ з’явля́ється тощо, утво́рюваний [появля́ющийся под де́йствием утворюваний під впли́вом], щора́з видні́ший, тепе́р уже́ помі́тний, прикм. (зо́всім) нови́й, найнові́ший;
появля́ющийся в печа́ти зга́дуваний у пре́сі /публіка́ціях/;
появля́ющийся на горизо́нте щора́з видні́ший на о́брії, зо́всім нови́й на о́брії;
появля́ющаяся мише́нь миттє́ва мета́ /міше́нь/;
СКРЫВА́ТЬСЯ ще укрива́тися, тіка́ти, утіка́ти [скрыва́ться из села́ тіка́ти з села́];
скрыва́ющий що /мн. хто/ кри́є тощо, зви́клий кри́тися, зда́тний затаї́ти, ста́вши таї́ти, покрива́ч, зата́ювати, прихо́вувати, прикм. потайни́й, пота́йливий, нещи́рий, хова́льний, прихо́вувальний, захо́вувальний, перехо́вувальний, маскува́льний, не пока́зувальний, не вия́влювальний, покрива́льний, личкува́льний, зата́ювальний, стил. перероб. кри́ючи;
скрыва́ющий свои́ чу́вства несхи́льний відкрива́ти ду́шу;
не скрыва́ющий відве́ртий, щи́рий, незда́тний таї́ти;
скрывающийся/скрыва́емый хо́ваний, прихо́вуваний, захо́вуваний, перехо́вуваний, маско́ваний, не пока́зуваний, не вия́влюваний, покри́ваний, личко́ваний, та́єний, зата́юваний, хоро́нений, прикм. підкили́мний;
скрывающийся знико́мий;
скрывающийся из глаз ма́йже зни́клий з оче́й, знико́мий (з оче́й);
скрывающийся под и́менем замаско́ваний /законспіро́ваний/ під і́менем;
скрывающаяся мише́нь знико́ма мета́;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Мишень – ціль, -лі.
Прицел
1) (
действие) приці́лювання, -ння;
2) (
мишень) мета́, -ти́, ціль (род. ці́лі);
3) (
мушка над дулом оружия) приці́л, -лу.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

мише́нь ціль,-лі
ядро́-мише́нь ядро́-міше́нь,-ра́-міше́ні

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Мета́
1)
цель.
На близьку́ мету́ – в близком расстоянии.
До бли́зької мети́ – а) в недалёкую цель, мишень; б) к близкой цели (идти).
2)
игра в мяч.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Мишень — мета́, -ти́; М. в росте — мета́ у зріст; М. головная — головна́ мета́; М. грудная — трудна́ мета́; М. международная — міжнаро́дня мета́; М. падающая — мета́, що па́дає; М. появляющаяся — мета́, що з’явля́ється; М. поясная — поясна́ мета́; М. скрывающаяся — мета́, що хова́ється.
*Головной — головни́й, головко́вий, чолови́й; Г. втулка — головко́вий уту́лок; Г. мишень — головна́ мета́; Г. повозка — головни́й віз; Г. охраняющая часть — чолова́ охоронна́ части́на; Г. отряд — чолови́й загі́н; Г. склад — чолови́й склад; Г. стержень — головко́вий прут; Г. убор — головни́й убір (кашке́т, шоло́м); Г. часть — чолова́ части́на.
*Грудной — грудни́й; Г. высота — грудна́ висота́; Г. мишень — грудна́ мета́.
*Падающий — що па́дає; П. мишень — мета́, що па́дає.
*Появляющаяся — що з’явля́ється; П. мишень — мета́, що з’явля́ється.
*Поясной — поясни́й; П. мишень — поясна́ мета́; П. ремень — поясни́й ре́мінь, па́сок; П. цель — поясна́ ціль.
*Скрывающийся — що хова́ється; С. мишень — мета́, що хова́ється.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Мише́нь = мета́, цїль. — На метї намальовано чоловіка, от ти й цїль в його. Кн.

Запропонуйте свій переклад