Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 25 статей
Запропонувати свій переклад для «міньба»
Шукати «міньба» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вы́мен, выме́ниваниеміньба́, вимі́нювання, ви́мін, вимі́на, промі́на.
Ме́на
1)
см. Меня́ние;
2) мі́на, міньба́, мі́нянка, (
обмен) обмі́на, о́бмі́н (-ну), обмі́нок (-нку), замі́на, замі́н (-ну), замі́нка, ви́мін, (гал.) вимі́на, (промен) промі́на, про́мі́н (-ну). [Гро́ші – знаря́ддя до міньби́ (Єфр.). Охо́чих до мі́нянки ку́па вели́ка (Франко). Ми зроби́ли обмі́нок (Н.-Лев.)].
-на без придачи, ухо на ухоміньба́ без дода́чі (так на та́к, зап. віть на ві́ть).
Посредством -ны – через мі́ну, мі́ньки. [Ця соки́ра мі́ньки мені́ діста́лася (Звин.)].
-на обратная – ро́змін (-ну). Промышлять -ною (особенно лошадей), см. Менова́ть;
3) змі́на, відмі́на, (
перемена) перемі́на; срв. Измене́ние.
Обме́н – о́бмі́н (-ну), обмі́на, міньба́, замі́н (-ну), замі́на, ви́мін (-ну), (гал.) вимі́на.
В обме́н – на замі́ну, на замі́н, на о́бмі́н, міньма́.
Обме́н мыслей, мнений – о́бмі́н думка́ми.
Обме́н веществ – о́бмі́н речови́н.
Торговый обме́н – торгове́льний о́бмін, -на міньба́.
Проме́н, Проме́нивание
1) міньба́;
см. Ме́на.
-ме́н без придачи, ухо на ухоміньба́ без дода́чі, віть за віть;
2)
-мен – промі́нне, змі́нне (-ного). [Скі́льки взяв промі́нного за те, що проміня́в гро́ші? Від со́тки тре́ба да́ти сті́льки а сті́льки змі́нного (Вхр.)].

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Торговый – торговий, торговельний:
торговая марка – торговельна марка;
торговая палата – торгова палата;
торговый договор – торговельний договір;
торговый дом – торговий, торговельний дім;
торговый обмен – торговельний обмін; торговельна міньба. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ОБМЕ́Н ще міньба́, ви́мін, вимі́на;
в обмен в о́бмін;
в обмен на что як пла́та за що [в обмен на зе́млю як пла́та за зе́млю].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Вымен – ви́мін, -ну, міньба́, -би́, вимі́нювання, -ння.
Выменивание – вимі́нювання, -ння, міньба́, -би́.
Мена – мі́на, -ни, міньба́, -би́.
Промен
1) (
обмен) про́мін, -ну, міньба́, -би́;
2) (
плата за промен) промі́нне, -ного.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Обмен – обмін; замін, заміна. В обмен – на заміну; на обмін; міньма. Торговый обмен – торговельний обмін; торговельна міньба. Выданный в обмен – обмінений.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Отлив, морск. – ві́дплив (-ву);
• о. (материи, камня
) – міньба́, мі́нення;
• о (у водосточ. тр.
) – відли́в (-ву);
• о. (под краном
) – злива́льниця.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Міньба́мена, размен.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Мена – мі́на; (действ.) – міньба́; договор мены – міновий догові́р (-во́ру); заниматься меной – менджува́ти.
Меновщина – міняння, мінянина, міньба́.
Обмен – вимін (-ну), замі́на, о́бмін (-ну); о. грамотами – о́бмін гра́мотами; о. мнениями – обра́да, порозумі́ння про що, спі́льне обміркува́ння чого́; о. торговый – торгове́льний вимін, торгове́льна міньба́; в обмен – на вимін, на замі́ну; в порядке -на материалами – щоб помінятися матеріа́лами, міняючись, помінявшись матеріялами; для обмена – на вимін, на замі́ну; после обмена мнений по докладу мы… – спі́льно обміркува́вши до́повідь, обра́дившись про допо́відь, ми…
Промен – промі́н (-ну), промі́на; (действие) – міньба́; плата за -мен – промі́нне.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

міньба́, -би́, -бі́

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Міньба́, -би́, ж. Мѣна, размѣнъ.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Міньба́, -би́, ж. *Міньба одному служить. Н. посл.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Вы́мѣнъ = міньба́, промі́на, замі́на. — Міньба одному панує. — Проміна одному служить. н. пр.
Мѣ́на = мі́на (С. Л.), міньба́ (С. З. Л.), промі́на, обмі́на, замі́на (С. Л.) ви́мін, обмі́н (С. Л.), мі́нька. — Міньба одному панує. н. пр. — Проміна одному служить. н. п. — Мѣ́ною = мі́ньки. — Міньки досталось.
Обмѣ́на = замі́на, обмі́на, замі́н, ви́мін, промі́на, міньба́. (Д. під сл. Вы́мѣнъ і Мѣ́на). — Пріобрѣте́нное мѣ́ною = обмі́нок.
Промѣ́нъ = 1. промі́н, мі́ньба́ і д. Мѣ́на. 2. промі́нне. — Багато взяв промінного, що проміняв гроші.
Размѣ́нъ = ро́змін, розмі́на, ви́мін, промі́н, міньба́.